Nieuw netwerk pakt middelmatigheid aan in Nederland

In veel Nederlandse organisaties is middelmatigheid de norm. Met een nieuw netwerkinitiatief vanuit Hot ITem wordt de strijd aangebonden tegen die middelmatigheid. Het netwerk verenigt managers bij bedrijfsleven en overheid in Nederland die hun organisatie beter willen laten presteren om zo boven die middelmaat uit te stijgen.

“Er is heel veel verbeterpotentieel in organisaties, ook bij de overheid”, licht CEO Dick Mecklenfeld van Hot ITem toe. “Afdelingen werken langs elkaar heen in plaats van optimaal samen te werken in de hele keten van toeleveranciers tot eindproduct. Vaak is het zo gegroeid, maar er zijn maar weinig organisaties in staat om dit goed te organiseren en te besturen. De klant staat niet centraal, er wordt niet op een verfrissende manier procesmatig gedacht en de ondernemers in de organisatie staan onvoldoende op. Het resultaat is middelmatigheid, die vaak nog in stand wordt gehouden door allerlei krachten binnen de organisatie. En wie zijn daarvan de dupe? De klant en de burger.”

Mecklenfeld vervolgt: “Wij willen dat patroon graag doorbreken met ondernemers: managers die streven naar maximaal resultaat en de talenten van de mensen benutten. Dat is niet per definitie de hoogste baas; het kan juist heel goed de middle manager zijn of iemand in een organisatie die echt verandering wil. We hebben bij Hot ITem nu ruim zeventien jaar rondgekeken in Nederland; we hebben gezien hoe het wel en niet moet. Samen met gelijkgestemden willen we een bijdrage leveren om Nederland beter te maken.”

Netwerk bundelt krachten om performance van organisaties te verbeteren

Duurzaam verbeteren

Mecklenfeld: “We doen vaak performanceanalyses bij – voor ons – nieuwe organisaties. Het begint vaak al bij de ontvangst aan de balie: niet klantgericht en enthousiast. Vaak geeft dat al gelijk goed weer hoe het met de rest van de organisatie gesteld is. Als we vervolgens processen analyseren, systemen doorlichten en mensen spreken, wordt al snel duidelijk waar de schoen wringt. Er ontbreken inspirerende, concrete doelen en men weet niet hoe de huidige performance is op basis van feiten, laat staan dat door het management effectieve beslissingen kunnen worden genomen.”

“Het nieuwe netwerk is bestemd voor managers die hier iets aan willen veranderen, die niet meewaaien met elke hype, die medewerkers selecteren op kwaliteit en niet op kosten en die zorgen dat het talent binnen hun organisatie optimaal wordt benut”, legt CCO Rob Honing van Hot ITem uit. “Mensen dus die organisaties duurzaam willen verbeteren en een eind willen maken aan de middelmatigheid.”

“Er zijn momenteel allerlei hypes”, aldus Mecklenfeld. “Neem bijvoorbeeld big data, cloud of analytics. Die kun je goed inpassen in sommige bedrijfssituaties, maar vooralsnog wordt er meer aan dan met die hypes verdiend. Er zijn veel bedrijven die daarmee heel veel kunnen besparen en hun performance kunnen verbeteren, maar dat wil niet zeggen dat iedereen zich daar maar volledig op moet storten en er bakken met geld aan moet uitgeven.”

Beweging in de juiste richting

“Deze filosofie sluit nauw aan bij het businessmodel van Hot ITem”, stelt Honing. “Geen top-down- of bottom-upbenadering, maar heel sterk center-out. We gaan echt naar de ondernemer in een organisatie die te maken heeft met middelmatigheid, die allerlei dingen ziet die substantieel te verbeteren zijn en daarvoor zijn nek wil uitsteken. Je ziet dan dat hij gelijk al beweging creëert, door er echt mee aan de slag te gaan samen met zijn mensen, zodat hij met met feiten onderbouwde resultaten de top kan overtuigen dat het echt anders kan.”

“Mensen die onze filosofie delen, zullen we vragen om te participeren in het netwerk”, licht Mecklenfeld toe. “We voeden het netwerk met concrete voorbeelden, innovaties, concepten en verbeterinitiatieven, overigens zonder dat ze klant hoeven te worden. We willen graag ook vanaf de zijlijn ondersteuning bieden om Nederland te verbeteren. Er moet iets in beweging komen. Als grootste partij die zich op performanceverbetering richt, wil Hot ITem die beweging een krachtige impuls geven.”

Waarmaken

Mecklenfeld: “We kunnen dat ook heel goed aan een klant uitleggen. Als wij aan een organisatie vragen hoe het ervoor staat en waar ze nu op sturen, dan zijn er niet zo veel die dat scherp hebben. Als het doel is kosten te reduceren en je doet dat over de hele organisatie heen op dezelfde manier – met de kaasschaaf – dan weet je dus eigenlijk niet waar het probleem zit. Als er zoveel ruimte in die organisatie zit dat je de kaasschaaf kunt hanteren, dan zegt dat veel over de mate van volwassenheid in sturing op performance.”

“Er valt dus nog heel wat performanceverbetering te realiseren bij organisaties in Nederland”, concludeert Honing. “En het kan ook echt, dat hebben we inmiddels bewezen bij tal van grote organisaties, waaronder telco’s, financiële instellingen, industriële ondernemingen, lokale overheden en de rijksoverheid. Nederlandse organisaties zijn echt in staat om boven die middelmaat uit te stijgen. Samen met hen gaan we dat waarmaken.”

Nieuw netwerk pakt middelmatigheid aan in Nederland

Recente stories