Niet slopen, maar oogsten

Niet slopen, maar oogsten

In de vastgoedcyclus van gebouwen is veel winst te behalen als we aan de voorkant rekening houden met alle fasen. Die fasen staan namelijk, aldus Janssen de Jong Groep, niet op zichzelf. Zeker niet wanneer we bouwmaterialen echt willen hergebruiken.

Urban mining, het oogsten van bouwmaterialen voor hergebruik, staat centraal binnen de strategie van Janssen de Jong Groep. De Groep, die behoort tot de top 15 van de Nederlandse bouwwereld, omvat 32 verschillende bouwbedrijven en is actief in alle fasen van de vastgoedcyclus: nieuwbouw, onderhoud, renovatie & restauratie en herontwikkeling. “Om de cirkel rond te maken wil je met sloopproducten opnieuw kunnen bouwen. Zo’n cyclus willen we bereiken met alle bedrijven in de bouwwereld”, vertelt Ivo van der Mark, CEO. “Om dit te realiseren heb je aan de basis een hoge klanttevredenheid en een scherpe focus op langetermijnrelaties nodig. En daar investeren wij graag en veel in.”

‘We willen op een integrale wijze onze CO2-footprint verkleinen’

Kennis samenbrengen

Janssen de Jong Groep, actief in Nederland, de Caraïben en Polen, zet met ruim duizend medewerkers zo’n 450 miljoen per jaar om. Hoewel de zaken goed gaan, is Ivo van mening dat het roer om moet. Liefst in de hele bouwwereld. “Er heerst een focus die toeziet op het eigen segment. De nieuwbouw is opgeleverd en daarna komt de volgende partij voor het onderhoud. Brengen we alle partijen én daarmee hun kennis bij elkaar, dan kunnen we aan de voorkant duurzame beslissingen nemen.”

De visie op circulariteit leidde begin 2021 tot een strategische samenwerking met New Horizon. Dit platform werkt samen met de top van de Nederlandse bouwwereld aan een deltaplan om circulaire producten in omloop te brengen. “We willen op een integrale wijze onze CO2-footprint verkleinen en daarmee onze impact op de wereld. Maar hier is volume voor nodig en daarom moeten we ons eerst verenigen.”

Ondernemerschap

Ook als werkgever blijft Janssen de Jong Groep innoveren. Enerzijds om vanwege de vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt de organisatie voldoende mobiel te houden. Anderzijds om nieuwe teamplayers met lef klaar te stomen tot de ondernemers van morgen. Ivo, die zelf carrière maakte binnen de organisatie en sinds twee jaar de functie van CEO heeft, spreekt uit ervaring: “Binnen onze zeer platte structuur staat de mens centraal. We willen iedereen blijven inspireren en dat doen we op verschillende en uitdagende manieren. We koesteren de aanwezige kennis en kunde en zorgen dat, via ons Young Potential Programma, jong talent kan floreren.”