Netwerkbeheer kan niet meer zonder ICT

Een sms-dienst met storingsinformatie. De ontvlechting en uitbouw van een complex SAP-systeem. Het opzetten van een nieuw GIS-systeem met Google Earth-achtige gebruikstoepassingen. Dat zijn enkele voorbeelden van projecten waar de ICT’ers bij Alliander de komende jaren aan werken. Daarom zoekt Alliander zo’n honderdvijftig nieuwe ICT-collega’s.

Sinds 1 juli 2009 is de netwerktak van energiebedrijf Nuon verzelfstandigd onder de naam Alliander, het grootste netwerkbedrijf in Nederland. Bij Alliander werken ruim zesduizend mensen, onder wie zo’n zeshonderd ICT’ers op de afdeling Informatiemanagement & ICT (IM&ICT). De afdeling is verspreid over de vestigingen in Arnhem en Haarlem en beschikt over eigen datacenters in Haarlem en Amsterdam. “Van oudsher stond energievoorziening los van ICT”, vertelt Hans van Egmond, interim-directeur IM&ICT. “Dat heeft de afgelopen eeuw ook prima gewerkt. IT werd vooral ingezet voor logistiek, financieel beheer en ondersteuning van klantprocessen. Netbeheer verandert op dit moment ingrijpend. Om ook in de toekomst onze klanten duurzaam te kunnen voorzien van energie, werken we aan de inpassing van decentrale energieopwekking door warmtekrachtcentrales, windmolens en zonnepanelen, maar ook door winning van biogassen in de veehouderij. Vroeger ging stroom of gas van de producent naar de klant. Door alle decentrale producenten van stroom en gas krijgen we steeds meer te maken met allerlei tweerichtingsverkeer. Om dat te kunnen monitoren en besturen, heb je veel ICT nodig. Op lange termijn zal ICT daarom een grotere rol spelen bij de bedrijfsvoering van het bedrijf en nu al kunnen monteurs op hun PDA’s veel sneller informatie vinden over de leidingen die bij de klant in de grond zitten. Last but not least helpt ICT ons om milieudoelstellingen te halen en CO2-neutraal te werken.”

Projecten

Momenteel loopt bij Alliander een aantal programma’s waarbij ICT een belangrijke rol speelt, vertelt Van Egmond. “Ons SAP-programma is gericht op verbetering van de logistieke processen, CRM-processen en ondersteuning van de monteurs in het veld. Op logistiek gebied is bijvoorbeeld het hele proces van aanvragen en aanleggen van een nieuwe aansluiting voor gas of elektriciteit onder de loep genomen. Door standaardisering en automatisering is dit proces aanzienlijk vereenvoudigd. Daarnaast staan ons grote veranderingen te wachten in de energiemarkt. Consumenten hebben straks voor al hun energiezaken nog maar contact met één partij: de leverancier. Op de achtergrond leveren we daar als netwerkbedrijf een cruciale bijdrage aan, bijvoorbeeld met datacollectie. Dat is simpel gezegd het uitlezen van meterstanden en ervoor zorgen dat die gegevens bij de juiste leverancier terechtkomen. Een heel ander programma is New NRG, gericht op onze geografische-informatiesystemen, ofwel GIS. Doel is optimalisering van het IT-landschap en het ontsluiten van de geografische gegevens naar monteurs, assetmanagers en bedrijfsvoering, zodat de GIS-gegevens breder worden gebruikt. Monteurs kunnen informatie over leidingen en nieuwe aansluitingen snel in het GIS-systeem doorvoeren via hun PDA. Dat werkt sneller en zorgvuldiger dan door middel van handmatige tekeningen.” Hij vervolgt: “Wij doen zelf proeven met elektrische auto’s en zijn daarnaast mede-initiatiefnemer van de realisatie van tienduizend oplaadpunten voor elektrisch vervoer in Nederland. De eerste hiervan zijn al gerealiseerd. Met onder andere de gemeente Amsterdam werkt Alliander samen in Amsterdam Smart City. Met dit initiatief werken wij samen om de CO2-reductie- en energiebesparingsdoelen te realiseren op Europees, nationaal en Amsterdams niveau. Tot slot kijken we natuurlijk ook goed naar wat klanten van ons vragen en komen we met nieuwe dienstverlening die aansluit bij die behoefte. Als we nul telefoontjes krijgen, doen we het pas echt goed. Eén voorbeeld daarvan is de klant per sms te informeren over het verloop en de oplossing van een storing. Dit voorkomt telefoontjes en verhoogt de klanttevredenheid.”

Verschil maken

“Gas en elektriciteit lijken zo gewoon dat de meeste mensen er niet over nadenken”, stelt Van Egmond. “Netwerkbeheer is echter niet alledaags en Alliander is dat allerminst. We zijn een innovatief bedrijf waar je als ICT’er echt verschil kunt maken door te helpen zorgen voor zekerheid van energie, ook in de toekomst. Dit levert in 2010 honderd tot honderdvijftig extra werkplekken op. Voor een deel is dat een inhaalslag als gevolg van de verzelfstandiging. Daarnaast anticiperen we op de toenemende behoefte aan ICT’ers. We zijn onder meer op zoek naar SAP-consultants, Java-programmeurs, middleware-specialisten en programma- en projectmanagers. Feitelijk zijn onze visie en missie een op een te vertalen naar de mensen die we zoeken: we willen betrouwbaar zijn in onze dienstverlening, betrokken bij alle stakeholders en de beste in de sector zijn. Alleen zo kun je groeien op de lange termijn. En dat vragen we onze medewerkers ook te zijn: betrouwbaar, betrokken en de beste op hun gebied. Medewerkers krijgen bij ons alle gelegenheid om te groeien en daar investeren we graag in. Zo hebben we een twee jaar durend ICT-traineeship voor hbo’ers en academici die affiniteit hebben met ICT. Alliander is een mooi bedrijf om voor te werken.”

________________

Alliander N.V.

Postbus 50

6920 AB Duiven Utrechtseweg 68

6812 AH Arnhem

E-mail: info@alliander.com

www.alliander.com

Netwerkbeheer kan niet meer zonder ICT

Recente stories