‘Nederland moet sneller verduurzamen’

We verbruiken met z’n allen nog steeds te veel energie om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te kunnen realiseren. Volgens Wieger Droogh, CEO van technisch dienstverlener Equans, moeten we snel energie minderen én slimmer inzetten.

‘Nederland moet sneller verduurzamen’

“De transities op het gebied van energie en digitalisering zijn razend complex”, zegt CEO Wieger Droogh. “Om deze transities te versnellen, is het noodzakelijk dat er partijen opstaan die hierin een regierol pakken. Vanuit onze jarenlange expertise kan Equans dit verschil maken. We combineren slimme en efficiënte oplossingen op het gebied van energiebesparing, CO2-reductie, elektrificatie en kostenbesparing, zodat ze significante impact maken. Zoals voor de netcongestieproblematiek, waarbij we onze klanten helpen om toch te kunnen blijven opereren dankzij het optimaliseren van hun energiestromen. Voor Vattenfall in Diemen realiseren we een duurzame e-boiler die woningen en bedrijven straks voorziet van duurzame warmte via fossielvrije elektriciteit. Ook ontwikkelen we algoritmes met gebruik van machinelearning. En zetten we AI en data in om productieprocessen van bedrijven te optimaliseren.”

‘Snel energie minderen én slimmer inzetten – samen met klanten en partners’

Garanties

“De behoefte van de klant is altijd leidend”, zegt Droogh. “Mede door onze expertise in traditionele technische dienstverlening en het doorontwikkelen van innovaties maken we scherpe en verrassende analyses. We doen niet aan symptoombestrijding: indien we een onderliggend probleem ontdekken, lossen we dit ook op. Equans is een van de weinige partijen die haar adviezen ook meteen implementeert én commitment garandeert. Daarom sluit Equans steeds meer prestatiecontracten af waarin we een tijdpad afspreken voor de verlaging van de CO2-footprint. Ook maken we inzichtelijk dat verduurzaming kan leiden tot kostenreductie.”

Oproep

Droogh is op 1 mei 2023 gestart als CEO van Equans. “Ik trof hier heel betrokken medewerkers aan. Al onze experts willen duurzame impact maken! Maar we kunnen dit niet alleen. We mogen dan een brede dienstverlening aanbieden, ook wij focussen ons op de expertises waarin we uitblinken. De afgelopen jaren hebben we enkele toonaangevende projecten op een efficiënte manier gerealiseerd in cocreatie met klanten en partners. We willen die kennis graag benutten om ook binnen onze sector de krachten te bundelen. Ik roep collega-bedrijven daarom op om nauwer met elkaar samen te werken, zodat we samen de verduurzaming kunnen versnellen.”

Komen tot een duurzamere wereld

Recente stories