Naast kennis delen ook innoveren

Bestuursvoorzitter Hans van der Molen is druk bezig om Berenschot op basis van de pijlers kennis, context en veranderkracht sterker te richten op onderwerpen met economische en maatschappelijke waarde, zoals de energietransitie, de zorg, het openbaar bestuur en de toekomst van arbeid.

Naast kennis delen ook innoveren

Terwijl Berenschot de drive en de mensen heeft om prestaties te verbeteren en organisaties beter te laten functioneren, is het uiteraard zaak om ook te investeren in de zakelijke basis van het bureau zelf. Het afgelopen jaar is Hans van der Molen daarom vooral bezig geweest met prestatieverbetering en nieuwe verdienmodellen, vertelt hij. “Een belangrijk onderdeel van onze strategie voor de komende periode is het drieluik kennis, context en veranderkracht. We kijken goed naar welke kennisdomeinen we moeten afdekken en besteden veel aandacht aan de omgeving waarin we opereren. We nemen deel aan netwerken, zorgen dat we ecosystemen begrijpen, snappen hoe partijen zich tot elkaar verhouden, omdat dat enorm veel uitmaakt voor de adviezen die we geven. De derde pijler van ons vakmanschap is de veranderkracht, de mate waarin we echt het verschil kunnen maken. We werken ernaartoe om nog sterker te focussen op onderwerpen met economische en maatschappelijke waarde, zoals de energietransitie, de zorg, het openbaar bestuur en de toekomst van arbeid. Op die onderwerpen verwachten we de komende drie à vier jaar onze sterke positie verder te consolideren. Ondanks de krappe arbeidsmarkt lukt het ons goed om gekwalificeerde medewerkers te vinden. We vervullen de helft van onze wervingsbehoefte door mensen vroeg naar ons toe te trekken, dankzij een goede marktpositie onder bijna-afgestudeerden en de zeer goede reputatie van ons traineeprogramma.”

‘Onze klanten zijn betere opdrachtgevers als ze meer kennis van zaken hebben’

Blijven innoveren

Van der Molen: “Om nieuwe verdienmodellen aan te boren en meer te laten zien wie we zijn, hebben we recent de Berenschot Academy gelanceerd. We laten klanten in de keuken kijken, zijn niet bang om onze kennis te delen, omdat ons vakmanschap, zoals gezegd, uit meer bestaat dan uit kennis. Onze klanten zijn betere opdrachtgevers als ze meer kennis van zaken hebben, en die kunnen ze bij Berenschot opdoen. De Academy is daar een mooi instrument voor.”

Hij vervolgt: “Op de domeinen die ik net noemde komen we met innovatieve oplossingen. Dat houdt in dat we zelf onderzoek doen, aansluiting zoeken bij bijvoorbeeld werkgroepen en denktanks van de overheid en zorgen dat we betrokken zijn bij de gedachte- en planvorming. Zodat we niet alleen klantvragen beantwoorden, maar ook het onderwerp mede richting geven en zo een maatschappelijk relevante bijdrage leveren. Dit betekent dat we niet zullen volstaan met kennis delen, maar ook blijven innoveren.”

Naast kennis delen ook innoveren

Wij zijn geen trainers, wij zijn probleemoplossers

Recente stories