Multidisciplinaire teams helpen bedrijven de crisis door

Durf te ondernemen in tijden van crisis. Zo luidt het motto van Peter Feijtel, voorzitter Raad van Bestuur van Accon AVM. Deze fullservice accountants- en adviesorganisatie formeerde multifunctionele teams die bedrijven in problemen snel helpen. De aanpak oogst veel succes.

De crisis betekent een harde dreun voor de bouwbranche. Maar ook bepaalde sectoren binnen de detailhandel en de land- en tuinbouw hebben het zwaar. Waaraan hebben noodlijdende bedrijven precies behoefte? En hoe is de crisis om te zetten in nieuwe toekomstkansen voor ondernemers? Met deze vragen ging Accon AVM aan de slag. Peter Feijtel: “Bedrijven in zwaar weer hebben expliciet behoefte aan bepaalde specialisaties. We hebben daarom een verbeterde manier van klanten servicen en daarnaast hebben we fors geïnvesteerd in specialistische kennis op het gebied van financieringsvraagstukken, insolventie en gedragspsychologie.” Multifunctionele teams, bestaande uit onder anderen accountants, belastingadviseurs, juristen arbeidsrecht, juristen insolventie en specialisten corporate finance, denken out of the box. Wat leert de praktijk? De gezamenlijke frisse blik brengt ondernemers daadwerkelijk verder. De teams blijken in staat om snel veranderingen in bedrijven door te voeren. De ondernemer in nood voelt zich gesteund en tal van bedrijven zien de toekomst weer met vertrouwen tegemoet.

‘Accountmanager fungeert als financieel directeur van onze klant’

Hoogste klanttevredenheidsscore

Recent klanttevredenheidsonderzoek Incompany 100 van Blauw Research bevestigde de juiste keuze. De klantwaardering van Accon AVM steeg flink met 0,5 en op het onderdeel service en communicatie behaalde de organisatie zelfs de allerhoogste score in de markt. Accon AVM koos voor een nieuwe groeistrategie. “We wilden adequaat inspelen op belangrijke marktontwikkelingen. Denk aan compliance, toenemende automatisering en de klant die steeds meer specialisatie in accountancy en belastingen wenst. Dankzij noodzakelijke schaalvergroting via overnames konden we onze service aan klanten substantieel verbeteren”, motiveert Peter Feijtel. Accon AVM, met aanzienlijke posities binnen de agrarische en medische sector en het mkb, breidde uit naar 50 regionale kantoren met 1400 werknemers. De hoge waardering kwam sneller dan verwacht. “We zijn in de afgelopen jaren flink gegroeid. Integratieprocessen hadden ten koste kunnen gaan van klanttevredenheid. Maar dat bleek bij ons niet het geval. Daarom waren we extra blij met de resultaten uit het onderzoek. En natuurlijk merken we het ook aan de reacties van onze (nieuwe) klanten. De ingezette koers richting branchespecialisatie en verbeterde klantenservice werpt snel zijn vruchten af en biedt alle hoop om onze langetermijndoelstellingen voor 2020 te realiseren. Onze ambitie is een stijging van ons marktaandeel binnen de agrarische markt van 20% naar 25% en binnen het mkb van 5% naar 10%”, vertelt de positief ingestelde bestuursvoorzitter.

Adviseursrol accountmanager

De accountmanager écht adviseur laten zijn. Vanuit deze visie heeft Accon AVM de organisatie mede vormgegeven. “Het kostte de nodige aanpassingen, maar dit is wat de klant anno 2012 wenst. Onze automatisering is zodanig heringericht dat veel processen gestandaardiseerd zijn. Dit betekent dat wij goedkoper werken en de accountmanager met een druk op de knop over relevante gegevens beschikt. Deze hoeft zelf geen berekeningen meer uit te voeren, maar kan zich nu volledig richten op zijn adviseursrol. Zo fungeert de accountmanager als financieel directeur van onze klant.”

Daar komt bij dat de adviseur van Accon AVM waar mogelijk gespecialiseerd is per sector. Zo werkt deze bijvoorbeeld alleen maar als specialist voor de medische sector of de tuinbouwsector. De klant krijgt zo advies van hoger niveau. Bovendien ervaart hij direct de voordelen van standaardisering. “Neem bijvoorbeeld het samenstellen van de jaarrekening. Automatisch verschijnen interessante kengetallen of trends op een presenteerblaadje. Zo triggeren wij de klant om over zijn bedrijfsvoering na te denken”, legt Peter Feijtel tevreden uit. Accountmanagers krijgen ook extra training on the job. “Wij willen dat de accountmanagers zich in de klant verdiepen. Ze moeten de werkelijke behoeften kennen. Bij de een is bijvoorbeeld een sterk proactieve houding gewenst, bij de ander juist weer niet. Persoonlijk maatwerk van hoge kwaliteit is ons doel.”

Transparante tarieven

Wat kunnen we op het gebied van transparantie van Accon AVM verwachten? Peter Feijtel: “In 2013 introduceren we Accon AVM 2.0. Daarmee spelen we in op de wens van transparante tarieven. De klant weet zo van tevoren precies wat een dienst kost.” Wanneer de klant dat wenst, spreken ze vaste tarieven af voor jaarwerk en advies. “De klant heeft ook keus uit verschillende abonnementen. Vooraf koopt hij een bepaald aantal adviesuren in. Daar kan hij gedurende het jaar gebruik van maken zonder dat na elk telefoontje de teller loopt en de factuur volgt. Tevens ontwikkelen we modules voor bijvoorbeeld het bespreken van de jaarrekening”, vertelt Peter Feijtel.

Accon AVM is er niet alleen voor organisaties met vijftig tot vijfhonderd werknemers, maar ook steeds meer voor bedrijven tot vijftig werknemers. Zo staan de professionele diensten zelfs tot beschikking van freelancers, zzp’ers en kleinere mkb’ers dankzij het nieuwe transparante onlinemoduleproduct ellen4biz.

Waarom gaat fullservice accountants- en adviesorganisatie Accon AVM in crisistijd verder dan collega’s als het gaat om klantenwensen en doelgroepen? “Wij zien het als onze missie om zo veel mogelijk ondernemers en medewerkers gelukkig te maken. Uiteindelijk hebben we een mensenvak.”

Multidisciplinaire teams helpen bedrijven de crisis door
  • Harry van Brandenburg
  • Fjodor Buis

Recente stories