Multidisciplinaire aanpak in ICT

Darwin had net zo goed over ondernemingen anno 2011 kunnen schrijven, toen hij stelde dat niet de sterkste, maar de meest adaptieve soort overleeft. Niet langer is productdenken de basis voor succes, maar overleven juist bedrijven die adequaat anticiperen op een snel veranderende wereld.

De multidisciplinaire aanpak van Imtech past perfect in de wereld waarin verschillende technologieën samensmelten. In de ‘nieuwe werkelijkheid’ staan supply chain management, time-to-market en maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal. Het tempo van veranderingen vraagt om dynamiek van organisaties en daarmee van de ondersteunende ICT. Daarnaast wordt in de huidige markt niet altijd optimaal gebruikgemaakt van de vele mogelijkheden die beschikbare databronnen bieden. De gegevens stromen rijkelijk, maar veel organisaties slagen er nog onvoldoende in om hier grip op te krijgen. “Vooral het combineren van data uit verschillende in- en externe bronnen zorgt voor problemen”, ziet algemeen directeur Tijn van Dommelen van Imtech ICT.

Met zijn Business Intelligence-oplossingen biedt Imtech ICT diverse toepassingen om de overvloed aan data te vertalen naar optimale stuurinformatie voor het management. Zo maken wereldwijd meer dan duizend bedrijven gebruik van Imtech Control®. Voor de specifieke behoeften van branches als lokale overheden, handel en industrie beschikt Imtech ICT over, op Microsoft-technologie gebaseerde, ERP-oplossingen, die hun rendement inmiddels meer dan bewezen hebben. “En dan voorzien we ook in managementconsultancy en datacenteroplossingen om de steeds complexer wordende ICT-projecten van A tot Z in goede banen te leiden”, illustreert Van Dommelen de brede aanpak van Imtech ICT. “Het eindresultaat is steeds hetzelfde: je kunt als manager de bedrijfsprocessen beter sturen. Dankzij onze dienstverlening werken mensen dan ook beter samen met systemen, bijvoorbeeld door applicaties via portals of CMS te integreren. Maar we zetten ook software in die het sociale verkeer bevordert, zodat mensen elkaar en hun kennis weten te vinden en delen om tot synergie en samenwerking te komen.”

 

Duurzame technologie

Imtech ICT bedient als onafhankelijke divisie zijn eigen klanten, maar levert zijn expertise ook aan de andere divisies van Imtech. “We zijn uniek als het gaat om het bouwen van hoogwaardig gevirtualiseerde infrastructuren, waarin alle technologie op het gebied van communicatie, servers en netwerken tot één intelligent geheel gesmeed wordt; de basis voor cloudcomputing”, zegt Van Dommelen. “Met die kennis op het gebied van technologische convergentie zorgen we ervoor dat de groene datacenters van Imtech niet alleen uitstekend presteren, maar ook nog eens gekenmerkt worden door een laag energieverbruik, lage CO2-uitstoot én 24/7 beschikbaarheid. Ook werken we als softwareontwikkelaars mee aan intelligente brugsystemen voor de maritieme divisie van Imtech. Door expertise op het gebied van scheepstechnologie, administratieve applicaties én embedded software, is Imtech in staat om de communicatie tussen de brug van een schip, havens, loodsen en transporteurs te reguleren. Op deze manier wordt het mogelijk de totale supply chain van een afgeladen containerschip dat van Shanghai naar Rotterdam vaart te optimaliseren.”

De technische veelzijdigheid maakt Imtech ICT dé samenwerkingspartner bij uitstek. Zo is Imtech partner in de Smarter Planet Strategy van IBM, die zich richt op duurzame thema’s als water, energie en mobiliteit. Ook neemt Imtech ICT deel aan een project van Cisco om zogenoemde smart grids te ontwikkelen: duurzame netwerken die slim energie produceren, opslaan en aanwenden. In het democentrum bij Cisco in Amsterdam is bijvoorbeeld te zien hoe met behulp van Imtech ICT het groene huis van de toekomst werkt. “Door dit soort projecten bewijzen we met onze vooruitstrevende technologie midden in de maatschappij te staan”, stelt Van Dommelen. “Niet voor niets bestaat een kwart van de totale omzet van Imtech uit groene technologie.”

 

Ambitie

Imtech wil in 2015 zijn omzet van 4,5 naar 8 miljard laten groeien. Deze ambitie beïnvloedt ook Imtech ICT. “In 2010 zijn we autonoom op alle fronten gegroeid – in omzet, mensen en resultaat”, blikt Van Dommelen terug. “Met 1700 professionals realiseerden we een omzet van vijfhonderd miljoen euro. Ik zie dit echter als een tussenstation. Daarom focussen we op verdere sterke groei. De helft daarvan moet autonoom tot stand komen, de rest door bij ons portfolio passende ICT-bedrijven over te nemen.” De geplande groei noodzaakt Imtech ICT ook om nieuwe mensen te werven. Alleen al dit jaar wil Imtech ICT in Nederland minimaal honderd vacatures invullen . Van Dommelen: “We zijn nu actief in tien landen, voornamellijk in West-Europa, maar ook in Roemenië, op de Filippijnen en in Singapore. Als professional werk je bij ons in een cultuur die heel pragmatisch en down-to-earth is. Bovendien is er bij Imtech ICT op ieder niveau van de organisatie ruimte voor ondernemerschap en verantwoordelijkheid: je creativiteit wordt hier sterk gewaardeerd. En met je werk draag je bij aan veelal duurzame maatschappelijke verbeteringen. Wie wil dat nu niet?”

Multidisciplinaire aanpak in ICT

Recente stories