Moderne oplossingen voor corporates

“Dit jaar vieren we ons vijfde jaar, maar een start-up hebben we ons nooit gevoeld.” De oprichters van Lab Digital leggen uit hoe ze in korte tijd naar vijftig man groeiden. Het team lost voor (internationale) corporates complexe digitale vraagstukken op. De bouwstenen van hun succes: volwaardig ownership nemen, passie voor kwaliteit en zeer bewuste keuzes in technologie.

Moderne oplossingen voor corporates

Heineken, Danone, Toyota, Essent en nog zoveel meer. Niet de minste namen. Lab Digital heeft voor deze corporates bijgedragen aan hun internationale online groei. “Het kernteam van Lab Digital had al een flinke dosis ervaring binnen de digitale wereld. Op basis van onze werkwijze en onze technologische specialisaties kregen we al snel vertrouwen van grote organisaties. Onze aanpak en passie voor kwaliteit maakten dat we vlot goede medewerkers konden aantrekken”, vertelt Managing Director Niels Smits.

Denken vanuit de (eind)klant en vervolgens digitale groei realiseren via kwalitatief hoogwaardige technologie staan centraal. Smits: “Wij zijn heel open en delen veel kennis met onze klanten. Onze inhoudelijke specialisten haken bij het eerste contact al aan.” Lab Digital ontwerpt en bouwt digitale producten, met technologie waarvoor het duidelijk passie heeft. Daarmee laat het bedrijf opdrachtgevers groeien op digitaal vlak.

‘Met open source en headless technologie zijn we sneller en duurzamer’

Moderne technologie

“Onze focus ligt op het gebruik van moderne technologie”, zegt CTO Pim Vernooij, eveneens oprichter van Lab Digital. “Met deze specialistische kennis lopen we voorop in de markt. We werken veel met open-sourcetechnologie, die we combineren met SaaS en cloudplatforms, waarin we tevens specialist zijn. Met deze toolsets zijn wij flexibeler dan het gros van de partijen, dat gebruikmaakt van gesloten technologieën van de grote ‘suite’-oplossingen. Meer hoogwaardige en duurzame technische oplossingen zijn mogelijk.”

Smits vult aan: “Onze developers denken vanuit cloud native softwareontwikkeling. Het hele team sluit hierop aan. Zo hebben we een unieke werkwijze gecreëerd.

Vernooij: “Onze projecten bevatten vaak maatwerk. Maar omdat we deze boven op bestaande systemen en services bouwen, ontstaat alsnog een simpele en duurzame oplossing. We zeggen dan ook liever ‘het orkestreren van’. Corporates zijn vaak onder de indruk: meestal leveren we binnen enkele maanden de eerste werkende hoogwaardige versie op.”

Headless

Traditionele commerciële e-commerce- en experienceplatforms sluiten door nieuwe marktontwikkelingen minder aan bij de huidige vraag naar flexibiliteit en schaalbaarheid. Lab Digital onderscheidt zich door het gebruik van headless technologie, zoals Commercetools en Contentful. Vernooij: “Alle interacties op een platform vinden plaats via API’s. Bovendien hoeft de klant het ook niet zelf te hosten, maar neemt hij het af als een service. Dit biedt veel flexibiliteit en neemt hem tevens veel werk uit handen.” Zo is met headless technologie vrijwel elk gewenst maatwerk mogelijk.

“Dit past perfect bij onze open-sourcegedachte”, legt Smits uit. Hij voegt eraan toe dat openheid het uitgangspunt vormt van Lab Digital. “We bieden onze klant zo veel mogelijk controle. De technologiekeuzes zijn daarop gebaseerd.”

Vernooij: “Voor ieder project werken we met veel standaarden die we zelf hebben ontwikkeld. Daarvoor hebben we een eigen ‘bibliotheek’ opgebouwd met beproefde concepten, die we desgewenst met elkaar kunnen combineren (best-of-breed).”

Innovatiekracht

De cultuur vormt een heel belangrijk fundament van Lab Digital. Smits: “Elke dag leveren we geweldige digitale oplossingen, voortgekomen uit mensenhanden. Die ‘handen’ moeten lekker in hun vel zitten. We willen dat iedereen 100% zichzelf kan zijn en vinden vrijheid en verantwoordelijkheid dan ook belangrijk. Zo ontstaat persoonlijke groei én innovatiekracht.”

Vernooij benadrukt dat Lab Digital ook in de toekomst voorop wil lopen met innovaties. “We zijn heel pragmatisch en tegelijk kritisch. Als we meer waarde kunnen toevoegen, kiezen we voor een andere route, mits we erin geloven. Onze mensen gaan tot het gaatje om de beste oplossing te vinden.”

Ownership

Lab Digital werkt graag turnkey. Bijvoorbeeld voor een e-commercetraject kan het van a tot z leveren, over meerdere jaren. Smits: “Naast het bedenken van de onlinestrategie, ontwerp en platformbouw verzorgen we ook cloudhosting, onderhoud en doorontwikkeling.” Dit resulteert doorgaans in een constante samenwerking met opdrachtgevers die hun business zien groeien. “Daarbij innoveren we steeds door. Op basis van data verbeteren we de conversie continu.”

Maar het principe van ‘schaalbaarheid’ vormt ook een belangrijk uitgangspunt. Meerdere projecten binnen het portfolio bewijzen dit. Vernooij: “We ontwikkelen vaak tools voor internationale bedrijven, die zij vervolgens voor meerdere markten en merken inzetten. Daar gaat schaalvoordeel echt tellen, omdat je eigenlijk één product ontwikkelt met meerdere ‘interne klanten’.”

Ook voor Danone innoveerde Lab Digital de internationale webshopverkopen van babyvoeding. “Onze uitdaging was het bedenken van een efficiënte oplossing voor het internationaal uitrollen van e-commerce, met voldoende flexibiliteit voor de wensen van verschillende landen en merken. De sleutel daarvoor was het gebruik van moderne headless technologie”, vertelt Vernooij.

Collega Smits besluit: “Dankzij onze cultuur met veel ervaren professionals maken we iedere internationaal opererende partij klaar voor de toekomst.”

Recente stories