Mobiliteit kan altijd beter, duurzamer en goedkoper

Natuurlijk is mobiliteit meer dan een leasewagenpark. Maar wat de totale mobiliteit van een onderneming kost, is meestal lastig te achterhalen. De consultants van Athlon Car Lease brengen dit in kaart én helpen bij het reduceren van kosten dankzij effectieve en duurzame mobiliteitsplannen. 

Bij Athlon Car Lease, onderdeel van De Lage Landen, een volle dochter van de Rabobank Groep, draait alles om het verzorgen van mobiliteit van klanten. Dat doet de organisatie voor meer dan 4000 klanten en met ruim 115.000 leaseauto’s. Daarnaast biedt ze diverse tijdsbesparende en duurzame initiatieven op het gebied van mobiliteit en efficiënte alternatieven voor autogebruik.

Een adviseursrol op het gebied van autoleaseregelingen had Athlon Car Lease altijd al, vertelt Armand van Veen, algemeen directeur Athlon Car Lease. Hij ziet die rol verbreden: “Organisaties benaderen ons om te helpen met het beheer van de totale mobiliteit. We brengen in kaart wie binnen de organisatie met mobiliteit te maken heeft, welke kosten hieraan verbonden zijn en hoe dit duurzaam te beïnvloeden is. Want naast leaseauto’s zijn er de vergoedingen voor woon-werkverkeer, declaraties voor zakelijke kilometers, ingehuurde auto’s, taxi’s en openbaar vervoer. En hoeveel medewerkers in een bedrijf zijn bezig met het beheren en administreren van die mobiliteit?”

Werkgevers beïnvloeden kostenverlagend gedrag door het toekennen van minder leaseauto’s en het beperken van het gebruik. Maar, het is belangrijk om de tevredenheid van medewerkers te optimaliseren en alternatieven te bieden, zoals privéleasearrangementen, deelauto’s of elektrische scooters en fietsen die medewerkers droog en dicht bij de ingang kunnen parkeren. Organisaties kunnen dankzij inzicht in de mobiliteitsstromen van werknemers restrictief en aanmoedigingsbeleid combineren. Bijvoorbeeld met de Athlon Mobility Card, waarmee medewerkers bijna alle uitgaven voor zakelijk reizen betalen. “Via deze kaart kunnen werkgevers kostenbewust tanken invoeren door het uitsluiten van duurdere pompen langs de snelweg. Administratief bespaart een organisatie, want wij zetten alle uitgaven gerubriceerd op één factuur. Daardoor is bovendien btw terug te vorderen. De kaart biedt inzicht, maakt gedragsverandering mogelijk en werkt kostenbesparend.”

 

Flexibele oplossingen

De volgende stap is het volledige beheer van de mobiliteit. Athlon levert dan naast leaseauto’s en/of de Mobility Card tevens elektrische fietsen en scooters en een deelautoconcept én verzorgt de administratie. Klanten hoeven zich dan hierdoor administratief en fiscaal niet met mobiliteit bezig te houden. “Mobiliteit is slechts een onderdeel van het totale beloningsbeleid van een bedrijf. We geven nu voor een aantal opdrachtgevers de mobiliteitswinkel in hun employee-benefitbudget vorm. Wagenparkbeheer is bij ons natuurlijk in goede handen, maar je mag van ons ook verwachten dat we advies en uitvoering van een mobiliteitsregeling met alle fiscale elementen op ons nemen.”

Volgens Van Veen hebben bedrijven geleerd van de recente economische ontwikkelingen. De autoverkopen stijgen zodra de economie weer aantrekt; de hoeveelheid leaseauto’s als in de afgelopen jaren gaan we volgens hem niet meer halen. “De wens voor mobiliteit blijft. We gaan niet allemaal bij ons werk wonen, en werk wordt internationaler. Maar met de verdere verstedelijking in het vooruitzicht, neemt de behoefte aan een eigen auto verder af; parkeren wordt onbetaalbaar. Daarnaast willen bedrijven minder langlopende verplichtingen. De mobiliteit op de arbeidsmarkt neemt daardoor verder toe en dat heeft z’n impact op de vraag naar leaseauto’s. We zullen dus flexibele oplossingen moeten hebben met leasevormen waarbij je een auto kunt afnemen die past bij de werksituatie op dat moment. En verandert er iets in de werksituatie, dan moeten wij snel kunnen reageren met een andere passende auto. Snelle en betrouwbare beschikbaarheid wordt steeds belangrijker.”

Essentieel is dat de Total Cost of Mobility daalt, terwijl mobiliteitskeuzes verbeteren

Toekomst

Wanneer het de Total Cost of Mobility voor een organisatie omlaag gaat brengen, is het voor Athlon essentieel dat de mobiliteit voor werknemers optimaal blijft of zelfs verbetert. Dat kan via inzicht in de mobiliteitsstromen en door volledig te ondersteunen in de toekomstplannen. “Dan praat je over zaken als bedrijfsvisie, arbeidsvoorwaarden, maatschappelijk verantwoord ondernemen en milieu. Mobiliteit is zoveel meer dan mensen van A naar B brengen.”

Het is deze ontwikkeling die maakt dat de consultants van Athlon Car Lease met een steeds bredere groep vanuit een organisatie aan tafel zitten. Ook HR, finance en de sustainability officer zijn, naast inkoop en wagenparkbeheer, gesprekspartner als het om mobiliteit gaat. Deze settings ventileren bovendien de vragen van ‘morgen’, waarmee Athlon Car Lease aan de slag kan. “Vooral in Nederland en België neemt de belangstelling voor brede mobiliteitsoplossingen toe. In veel andere Europese landen vinden ze ons verhaal interessant, maar willen ze graag leaseauto’s tegen de laagste kosten. Dat gaat veranderen. Het is een onomkeerbare trend.”

Ondanks alle ontwikkelingen verdwijnt de aantrekkelijkheid van de leaseauto nooit helemaal. Daarvan zijn ze bij Athlon overtuigd. Leaseauto’s worden meer onderdeel van een geheel. “Qua technische ontwikkeling staan we met onze concepten nog aan de vooravond. We hebben reisplanners en dan weet je de gemakkelijkste en goedkoopste manier van A naar B. Wat zou het dan mooi zijn als je bij het selecteren van die reis, door een druk op de knop, ook de mobiliteitskeuzes geboekt hebt. Dat er een parkeerplaats is gereserveerd bij een treinstation en er bij aankomst ergens anders een taxi of fiets klaarstaat. Dat is het echte ontzorgen van mobiliteit. Daar gaan we naartoe.”

Mobiliteit kan altijd beter, duurzamer en goedkoper
  • Antal Giesbers
  • Fjodor Buis

Recente stories