Migreren is en blijft definiëren, regisseren en besparen

Migration Match is een gespecialiseerd projectmanagementbureau. Sinds 2006 onderscheidt Migration Match zich door pragmatiek, resultaat­ gerichtheid en professionaliteit. Migration Match is succesvol door het toepassen van een beproefde migratiemethode, M3©, en levert naast de executie en regie van migratieprojecten ook advies.

Migration Match voert grote migraties en transities uit en heeft uit zijn praktijkervarin­ gen een migratiemethode ontwikkeld: M3©. Eigenaar Janneke van den Berg verwacht dat er de komende jaren nog wel grootschalige transities worden uitgevoerd. “Maar gezien de hoge impact op de business en beheerorganisaties én door ontwikkelingen als Het Nieuwe Werken zullen grootschalige transities uiteindelijk uitsterven. Het zal veel meer een continu veranderingsproces worden dan een ‘big bang’. Onze methode M3© is echter zo ingericht dat je deze ook kunt gebruiken om op kwalitatief hoog­ waardige wijze migraties van delen te doen, zonder het risico op verstoringen van de primaire processen. De sleutel tot het succes is dat Migration Match alle benodigde informatie verzamelt en valideert voordat we gaan migreren. De (informatie)huis­ houding moet op orde zijn. Onze inventarisatie en optimalisatie zijn de basis voor een werkplekdefinitie die voldoet aan de eisen van de business. Niet zelden blijkt dat een migratie ontspoort omdat nu juist de geboden eindoplossing niet voldoet aan deze eisen. De M3©­methode kenmerkt zich door het continu erbij betrekken van de business (eindgebruiker). Een migratieproject zoals wij dat uitvoeren blijkt vaak een hefboom naar de detaillering en herdefinitie van de doelomgeving. Onze aanpak is daardoor de motor van elke IT­transitie.”

Migreren in delen

Als je een werkplek op de klassieke wijze migreert, doe je alles in één keer. Van den Berg: “Bij zo’n big­bangmigratie richt je je op alle aspecten van de werkplek, zoals de gebruiker, de hardware, de data, de applicaties, het netwerk; alles wat naar de nieuwe standaard moet worden overgezet. Bij de toekomstige werkplekconcepten zul je veel meer in delen migreren. Werkplekken moeten kunnen worden aangeboden op uiteen­ lopende devices en platforms. Hoewel de technische component dan wezenlijk anders is, zal nog steeds een functionele migratie moeten worden gemanaged. Veel klanten die nadenken over bijvoorbeeld Google Apps of Microsoft BPOS denken dat hiervoor niet meer gemigreerd hoeft te worden. ‘We zetten de oude omgeving naast de nieuwe en stappen gewoon over’, zeggen ze. Ik vertel ze dan dat dit helaas niet werkt, want functioneel­inhoudelijk moet je nog steeds een uitdaging aangaan. Je moet vaststellen wie je te migreren gebruikers zijn, hoe je infrastructuur en product­dienstcombinaties passen bij je businessprocessen en werkstijlen en hoe je de overstap moet regisseren. Voor iedere gebruiker die je te veel migreert, moet je betalen en elke foute instelling kan je bedrijf schade opleveren. Onze methode M3© waarborgt als geen andere dat ook voor dit soort migraties kwaliteit van de implementatie en de overstap gegarandeerd zijn.”

Naast functionele migraties vraagt de nieuwe werkplek erom dat applicaties, al dan niet in de cloud beschikbaar, te allen tijde voor een nieuw device of operating system beschikbaar zijn. Dat is echter de achilleshiel van alle migraties. Door complexiteit, afhankelijkheden van andere applicaties, legacysystemen, laboratorium­ of specifieke fabriekstoepassingen lukt het nog niet om dit snel voor elkaar te krijgen. Terwijl de organisatie daar, als uitvloeisel van de trend ‘bring your own device’, wel steeds meer om zal vragen. Organisaties zullen in die context de wereldspelers op dit gebied steeds sneller willen volgen. Om hierop in te kunnen spelen, moet je er dus proactief voor zorgen dat applicaties klaar zijn voor iedere migratievorm die je wilt doorvoeren. We zijn met een grote bank in gesprek om daar een oplossing voor te implementeren: Migratie­ management ‘On demand’.”

Verspilling en besparing

Migration Match zorgt ervoor dat het huis op orde is; dat de kosten per werkplek of per gebruiker inzichtelijk worden. Van den Berg: “Als je vooraf goed hebt opgeruimd, gaat een migratieproces vele malen sneller. Maar dat is niet het enige voordeel. Als we onze inven­ tarisatie analyseren, tonen we verspilling aan door betaalde, maar niet aangewende midde­ len inzichtelijk te maken. Bij organisaties van 2.500 fte of meer loopt die verspilling meestal in de miljoenen euro’s. Zo blijven bijvoorbeeld abonnementen en licenties doorlopen, terwijl de medewerker voor wie ze zijn aangevraagd allang een andere functie heeft. Op basis van onze inventarisatie kunnen we inzichtelijk maken wat de uitgaven zijn en welke uitgaven niet (langer) aan een functie of medewerker kunnen worden gekoppeld. Als we voor een organisatie die verspilling er uitsnijden, realiseren we gemid­ deld een resultaatverbetering van elf procent. Bovendien levert Migration Match beheer­ instrumenten die managers helpen om de mid­ delenadministratie inzichtelijk te houden, na de initiële opschoning.”

Janneke van den Berg vat haar standpunt als volgt samen: “We merken vaak dat iedereen op zijn eigen eiland blijft zitten. Dat werkt verspil­ ling in de hand en dat levert weer problemen op als je wilt gaan migreren. Je bent als organisatie veel slagvaardiger als je inzicht hebt in je uitgaven. Wij gaan altijd voor de inhoud; daar ligt onze kracht. De resultaten die we daarmee behalen spreken voor zich: zeer snelle migra­ ties, 45.000 werkplekken in anderhalf jaar en 4,4 miljoen euro besparing in drie maanden zijn resultaten waarmee je kunt thuiskomen.”

Migreren is en blijft definiëren, regisseren en besparen

Recente stories