Midden in de maatschappij

Het is de missie van DAS om juridische dienstverlening toegankelijk te maken. Innovatie, persoonlijke aandacht en samenwerking staan hierbij voorop.

Midden in de maatschappij

De samenleving juridiseert. Mensen krijgen in steeds meer situaties te maken met wet- en regelgeving. Tegelijkertijd staat de rechtszekerheid onder druk, onder andere door bezuinigingen van de overheid en de toenemende complexiteit van het recht. Denk ook aan nieuwe regels, zoals die rond datagebruik en privacy. “De toegang tot juridische dienstverlening is essentieel voor een samenleving”, zegt Hanneke Jukema, CEO van DAS. “Uit onderzoek blijkt immers dat de kosten van onopgeloste juridische problemen verschuiven naar andere terreinen, zoals de zorg. Het is dus belangrijk dat iedereen juridische experts kan raadplegen tijdens zijn zoektocht naar een bevredigende oplossing. DAS maakt zich daar hard voor.”

‘DAS is een juridisch loket dat open is voor iedereen’

Preventie

De persoonlijke benadering staat bij DAS voorop. “De technologie ontsluit hier vele mogelijkheden voor”, zegt Jukema. “In samenwerking met partners hebben we onder andere Gavin Legal, de DAS voice-assistant en Uitelkaar.nl gerealiseerd. Innovaties die tijdwinst opleveren en, belangrijker nog, aansluiten bij de hoge verwachtingen die mensen hebben tijdens hun zoektocht. Klant of geen klant.”

Preventie speelt hierbij een belangrijke rol. “Ondernemers kunnen in onze Documenten Selfservice Webshop tientallen juridische documenten downloaden, zoals contracten”, zegt Jukema. “Hiermee timmeren ze van tevoren hun specifieke business juridisch goed dicht. Dit creëert rust: een basisvoorwaarde om als ondernemer creatief en innovatief te zijn. Tevens zetten we in op mediation. Een neutrale deskundige probeert hierbij (dreigende) conflicten te deëscaleren via een optimale, door alle partijen gedragen oplossing.”

Maatschappelijke rol

DAS heeft in 2019 flinke stappen gemaakt in zijn transitie van verzekeraar naar juridisch dienstverlener. “Dit doen we met een verantwoord financieel beleid als basis en op een maatschappelijk verantwoorde en relevante manier”, zegt Jukema. “Voor onze eigen medewerkers creëren we veel samenwerkingsmogelijkheden en ruimte voor hun inhoudelijke én vakmatige passie. Ook stimuleren we hen om met vernieuwende ideeën te komen. We willen dichtbij én tussen de mensen staan. Daarom leveren we een bijdrage aan initiatieven als de Week van de Rechtspraak en de Week van de Mediation. Of je er nu voor bent verzekerd of niet. Of je nu klant bent of niet: vraag het DAS!”

Recente stories