Micro Focus: Specialist die veilig moderniseert

Overal ter wereld maken ondernemingen gebruik van applicaties die soms al tientallen jaren meegaan. Veel bedrijven zoeken nu naar mogelijkheden om deze toepassingen te moderniseren, zodat ze beter aansluiten op de nieuwste technologische ontwikkelingen. Micro Focus helpt bedrijven hierbij met een uitgebreid portfolio aan oplossingen.

Micro Focus International plc heeft al 33 jaar ervaring met applicatiebeheer en het moderniseren van applicaties. Wereldwijd telt het bedrijf meer dan 1100 medewerkers en meer dan 18.000 klanten. De resultaten van 2009 wijzen uit dat het heel goed gaat met Micro Focus. Ondanks economisch zwaar weer heeft het bedrijf toch een groei van 20% gerealiseerd ten opzichte van 2008. In Engeland is Micro Focus beursgenoteerd. Het heeft mondiaal strategische partnerships met IBM, Microsoft en Oracle. Grote banken en verzekeraars, maar ook bedrijven uit andere segmenten en het mkb zijn klant of welkom als nieuwe klant.

Applicatiemodernisering

We spreken met Reza Warnink, algemeen directeur NoordEuropa, in het kantoor in Hoofddorp. “Micro Focus komt voort uit de grootzakelijke markt en is groot geworden met COBOL, dé programmeertaal die vanaf de jaren zestig wordt gebruikt in zakelijke omgevingen. Van hieruit zijn wij geëvolueerd naar een bedrijf dat zich bezighoudt met modernisering van (mainframe)applicaties. Wat wij nu doen, is niet meer voor honderd procent gebaseerd op COBOL. Het kunnen nu ook andere programmeertalen zijn, zoals Java of RPG. Met onze oplossingen geven wij C-level- en IT-budgethouders de middelen waarmee zij de juiste beslissingen kunnen nemen over hun eigen enterprise-applicaties. Wij kunnen bijvoorbeeld inzichtelijk maken of een al lang draaiende applicatie erg veel kosten met zich meebrengt en waar efficiencyslagen te maken zijn. Vervolgens zorgen wij dat de applicatie optimaler gebruikt kan worden nadat wij deze gemoderniseerd hebben, waardoor de kosten dalen. Daar hebben wij alle tools voor. Doordat de onderhoudskosten dalen is er weer meer geld beschikbaar voor innovatie, waarbij IT een cruciale rol speelt. Een bedrijf kan zo flexibeler reageren op veranderingen in de markt door eerder nieuwe of betere diensten en producten aan te bieden. Dit levert een voorsprong op. En hoe sneller de time-to-market is, hoe groter de voorsprong kan worden.”

Sterk antwoord

Waar ligt de kracht van Micro Focus? Warnink: “Wij geven een sterk antwoord op de vraag naar ‘re-use’, waar in tijden van economische neergang nog steeds veel vraag naar is. In plaats van het herschrijven en definiëren of geheel vervangen van applicaties, kan Micro Focus applicaties in eenzelfde format tegen minimale aanpassingen laten draaien. Door ze bijvoorbeeld te verplaatsen van een mainframe- naar een Unix- of Windows-omgeving. Ten eerste kun je zo enorme winst aan de kostenkant genereren. Er is namelijk minder onderhoud nodig en er is een efficiencyslag gemaakt in ongebruikte processen. Ten tweede heb je daarvóór een nieuw platform gecreëerd, waardoor flexibiliteit ontstaat voor de betrokken organisatie. In onze software is bijvoorbeeld ook Microsoft-technologie verwerkt, waardoor je kunt moderniseren en transformeren naar een .NET-omgeving.” Voordat een bedrijf daaraan begint, wil het een duidelijk, gedetailleerd beeld hebben met up-to-date informatie over alle applicaties die bij de verschillende businessprocessen betrokken zijn. Alleen dan kan het moderniseringsproces succesvol in gang worden gezet. Micro Focus helpt bij deze plaatsbepaling en kan daardoor de risico’s die een organisatie bij een modernisering loopt, sterk verminderen. Bovendien kan het oudere applicaties aanpassen door deze te integreren met álle wensen van de markt. Zo wordt de slagkracht van een organisatie groter, en kan deze haar klanten snel en optimaal bedienen met nieuwe mogelijkheden. Dat is belangrijk nu het economische tij weer aantrekt. Micro Focus garandeert continuïteit. Daar ligt de kracht van het concern. Warnink: “Micro Focus heeft dit jaar Borland en de test- en ASQ-divisie van Compuware overgenomen. Hun oplossingen voor het ontwikkelen en testen van applicaties kunnen wij prima gebruiken. Want testen betekent kwaliteitsbewaking. Dat draagt bij aan de continuïteit van bedrijfsprocessen bij de klant.”

Positieve boodschap

Warnink vervolgt: “COBOL, waar Micro Focus bekend mee is geworden, is volledig ingebed in ons dagelijks leven: geld pinnen, telefoneren, online winkelen, mensen laten wachten voor een verkeerslicht; het gebeurt allemaal met COBOL-applicaties. Dat geldt ook voor het afsluiten van een hypotheek of het treffen van een pensioenregeling. Nu wij zelf 33 jaar bestaan en het 50-jarige bestaan van COBOL vieren, zijn wij extra goed gaan kijken naar de risico’s bij onze klanten. Veel bedrijven zijn afhankelijk van de expertise van medewerkers die tegen hun pensioen lopen. Maar gelukkig kunnen wij al die kennis van applicaties nu vastleggen in een ‘repository’. Zo blijft deze kennis binnen de organisatie en kan IT ook in de toekomst veel voor de business blijven betekenen. Wij willen onze positieve boodschap over de wereld verspreiden. Wat Micro Focus doet, komt neer op het versterken van de continuïteit en het reduceren van risico’s, zodat organisaties zich kunnen richten op de veranderingen en bijbehorende kansen in de markt. Ook het ‘oude’ is te moderniseren. Dat is vaak maatwerk, en daar zijn juist wíj met onze ervaring heel goed in. Micro Focus kan met zijn beschikbare technologie de knelpunten ondervangen, al voordat het ergens aan begint. Bovendien testen wij in alle fasen van modernisering. Kortom: Micro Focus doet echt alles voor bedrijven om risico’s te minimaliseren.”

Micro Focus: Specialist die veilig moderniseert

Recente stories