Met iDIN is het gemakkelijk identificeren

Vanwege de digitalisering speelt een digitaal ID een steeds belangrijkere rol. Een betrouwbare online identiteit blijkt nu gevonden in iDIN, ontwikkeld door Betaalvereniging Nederland en de banken. “Veilig, betrouwbaar en gemakkelijk: dat is iDIN.”

Met iDIN is het gemakkelijk identificeren

“Wat je ziet in BV Nederland, is dat meer en meer diensten alleen nog online worden aangeboden. De digitalisering neemt een vlucht. Door de toenemende digitale dienstverlening hebben bedrijven en instellingen een steeds sterkere behoefte aan zekerheid over de identiteit van online klanten en gebruikers. Digitaal communiceren is mooi, als je weet wie je voor je hebt”, stelt Piet Mallekoote, Algemeen Directeur Betaalvereniging Nederland. “De nieuwe dienst iDIN, die de Betaalvereniging in 2016 heeft gelanceerd en in nauwe samenwerking met de banken is ontwikkeld, biedt een makkelijke oplossing die de privacy van klanten beschermt. Het onthouden van veel verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden is met iDIN voor consumenten niet meer nodig.”

“Wat iDIN precies is? Het is een Nederlands online identificatiemethode. iD staat voor identificeren en IN staat voor inloggen. Particulieren kunnen zich met behulp van iDIN bij andere organisaties online identificeren, met de veilige en vertrouwde inlogmiddelen van hun eigen bank. Kortom: de persoon logt in via zijn of haar bank, die dan bepaalde persoonsgegevens, die de bank zelf al heeft gecontroleerd, na goedkeuring van de klant, doorgeeft aan het bedrijf. Vrijwel iedereen in Nederland die internetbankiert kan direct online met iDIN zijn identiteit betrouwbaar en veilig bevestigen. De Belastingdienst doet sinds dit jaar een try-out met iDIN en op steeds meer websites van bedrijven en instellingen vind je het herkenbare iDIN-logo.”

‘Digitaal communiceren is mooi, als je weet wie je voor je hebt’

Volop profijt van iDIN

Mallekoote: “iDIN voldoet aan de nieuwste Europese privacywetgeving, met privacyverhogende maatregelen en dataminimalisatie (privacy by design). Vanzelfsprekend zijn bedrijven en organisaties voortdurend bezig om een datalek te vermijden. Maar gebruikersnamen en ‘onveilige’ wachtwoorden worden nog veel gebruikt en zijn kwetsbaar voor hackers. Het getroffen bedrijf is dan aansprakelijk. iDIN is net zo veilig als internetbankieren en iDEAL en biedt een betere bescherming tegen identiteitsfraude. iDIN helpt bij de digitalisering van veel verschillende bedrijfsprocessen. Een kwetsbaar eigen inlogsysteem is niet meer nodig. Het gebruik van iDIN leidt tot verbetering van klantrelaties en zorgt dat organisaties beter zijn voorbereid op toekomstige ontwikkelingen. Bedrijven kunnen met iDIN een rijker palet aan online diensten aanbieden, omdat het zekerheid geeft over iemands identiteit, veilig is en privacy waarborgt. Bovendien kunnen negen van de tien bankklanten het direct gebruiken, zonder zich daarvoor apart te moeten aanmelden.”

Recente stories