Mensen maken de steden van de toekomst

De uitdagingen van de eenentwintigste eeuw liegen er niet om. Volgens ingenieursadviesbureau Sweco zijn ze alleen op te lossen door niet de techniek, maar de mens centraal te stellen. “Het draait allemaal om onderlinge relaties.”

Mensen maken de steden van de toekomst

Sweco is een ingenieursadviesbureau dat de steden en samenlevingen van de toekomst ontwerpt en ontwikkelt. “We doen dit in nauwe samenwerking met onze klanten”, vertelt Eugene Grüter, directeur van Sweco Nederland. “Zij hebben vraagstukken op het gebied van klimaatverandering, energietransitie, slimme mobiliteit, circulaire economie, digitalisering en het creëren van een veilige en gezonde leefomgeving. Voor al deze thema’s is de techniek feitelijk al voorhanden. De uitdaging ligt dan ook vooral op het menselijke vlak: er moeten uiteenlopende partijen bij elkaar gebracht worden om in goed overleg een integrale oplossing te creëren die door iedereen gedragen wordt en waarin altijd de eindgebruiker centraal staat. Sweco kan dat.”

‘De grootste uitdaging is het creëren van een goede relatie’

Empathie
“Zoals de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright bijna 60 jaar geleden al zag, gaat het bij het ontwerpen van de openbare ruimte om drie zaken: mensen, mensen en mensen”, gaat Grüter verder. “Sweco omarmt die visie. Het welzijn van mensen staat voor ons centraal; techniek is de oplossing die dat mogelijk maakt.

 

Deze visie hebben wij vertaald naar een in onze branche unieke klantbelofte, waarin we de meest betrokken en benaderbare partner zijn. Waarin we de relatie met onze klanten én hun eindgebruikers centraal stellen: de consument die uiteindelijk profijt heeft van ons werk en die daardoor sneller op zijn werk komt of in een duurzame wijk woont. We doen veel projecten waarbij we de consumenten al vroeg in het traject betrekken. Bij het ontwerp van een klimaatbestendige en duurzame woonwijk begeleiden wij bijvoorbeeld de bewonersinspraakavonden en helpen we om mensen en opdrachtgevers met elkaar te verbinden. Een project heeft immers pas kans van slagen als er voldoende draagvlak is.”

Bedrijfscultuur
Ook intern stelt Sweco de mens centraal. “Een gezonde bedrijfscultuur is een voorwaarde om onze klantbelofte te realiseren”, zegt Grüter. “Sweco heeft sinds zijn oprichting in 1889 gewerkt vanuit een decentrale, platte organisatie. Toen Sweco in 2015 Grontmij overnam, hebben we dit typisch Scandinavische bedrijfsmodel doorgevoerd. Onze medewerkers hebben veel bevoegdheden en eindverantwoordelijkheid, zodat ze snel kunnen schakelen. Deze aanpak heeft zich de afgelopen jaren uitbetaald in een winstgevende groei en in een hoge werknemerstevredenheid. En natuurlijk zien we het succes van onze strategie ook terug in onze MT500-notering!”

Recente stories