Meer betaalbare én duurzame woningen

Woningcorporaties staan voor flinke uitdagingen. De Alliantie wil haar taak optimaal en klantgericht blijven uitvoeren. Daarom investeert de corporatie flink in betaalbare woningen en het verduurzamen van woningen, maar ook in de organisatie.

Meer betaalbare én duurzame woningen

“Het werkveld voor woningcorporaties verandert snel. De corporatie van vandaag moet in een steeds veranderende context – demografisch, maar ook politiek-bestuurlijk – niet alleen woningen verhuren, maar die ook slim onderhouden, verduurzamen en renoveren, en nieuwe woningen bouwen.” Aan het woord is Roelien Ritsema van Eck, bestuurder bij de Alliantie. Ze licht toe: “De druk op de woningmarkt is enorm; kijk maar naar de lange wachttijden voor woningzoekenden.” Ook de maatschappelijke ambities om te verduurzamen zijn torenhoog. Tegelijkertijd is de (sociale) huurder van nu een (digitale) dienstverlening gewend waarbij hij of zij 24/7 een beroep kan doen op de corporatie.

De druk op de woningmarkt is enorm en de ambities om te verduurzamen zijn torenhoog

De Alliantie is een grote woningcorporatie in het noordelijke deel van de Randstad. Jaarlijks investeert de corporatie bijna 500 miljoen euro om haar maatschappelijke taak te vervullen.

Data, digitalisering en innovatie

Ritsema van Eck maakte in oktober 2020 de overstap van de universiteitswereld naar de corporatiesector. Ze is trots op de resultaten die de Alliantie weet te bereiken. “We realiseren ieder jaar ruim 1100 woningen en maken grote stappen in het verduurzamen van onze woningen. Daarnaast investeren we nu aanzienlijk in onze organisatie en systemen om klaar te zijn voor toekomstige ontwikkelingen in ons werkveld. Maar ook om de dienstverlening aan onze huurders op peil te houden.”

De Alliantie bereidt zich voor op de veranderende omgeving en de toekomstige ontwikkelingen door in te zetten op data, digitalisering en innovatie. Zo zet de corporatie de analyse van data in om het onderhoud van haar vastgoed vroegtijdig in beeld te krijgen. “We zorgen dat onze online dienstverlening meegroeit met de verwachtingen van onze huurders door te investeren in de ‘Mijn Alliantie’-omgeving op de website en de ‘Mijn Alliantie’-app.”

Een voorbeeld van innovatie is het team van medewerkers dat op zoek gaat naar manieren om alle werkzaamheden slimmer te doen. Een van de innovaties die door dit team is ontwikkeld, is de inzet van drones om het vastgoed van de Alliantie te inspecteren. De eerste dronepiloot is inmiddels opgeleid en gecertificeerd. “Hoe bijzonder is dat?” Ritsema van Eck besluit enthousiast: “Misschien verklaart dit waarom we zo mooi gescoord hebben als werkgever in het vastgoed: bij ons werk je aan zaken die ertoe doen. En je krijgt daarbij ook nog eens alle ruimte om je creativiteit in te zetten.”

Flinke uitdaging

Recente stories