Maximaal reduceren, volledig compenseren

Wie DHL zegt, zegt behalve logistieke diensten ook duurzaamheid. Gasloze sorteercentra, zonne-energie, elektrische bestelwagens, groen opgeleid personeel en omvangrijke bomenaanplant als CO2-compensatie. Marleen Nelemans, Sustainability Manager, legt uit dat we de transitie nú en op alle fronten moeten maken.

Maximaal reduceren, volledig compenseren

DHL onderschrijft het klimaatakkoord van Parijs en ziet daarmee duurzaamheid als integraal onderdeel van de bedrijfsmissie. Nelemans licht toe: “Waar mogelijk reduceren we onze CO2-uitstoot. Wat overblijft wordt gecompenseerd. Alles wat we nieuw doen is 100% duurzaam. Van gebouwen tot aan de vloot en alles ertussenin. Omdat onze logistieke infrastructuur vergaand is geoptimaliseerd, zijn we van huis uit sowieso al heel duurzaam en is ons startpunt een relatief kleine CO2-footprint. We hebben een netwerk van centrale, regionale en lokale sorteer- en verdeelcentra vanwaaruit we het hele land bedienen. Alle nieuwe vestigingen worden gasloos met een dak vol zonnepanelen. Onze nieuwe hub in Zaltbommel heeft er liefst 11.000, gecombineerd met aardwarmte. Het nieuwste sorteercentrum komt in Dordrecht op een duurzaam bedrijventerrein tussen de windmolens en gaat de hoogste BREEAM duurzaamheidsstandaard voeren. De grootste winst halen we echter aan het eind van de keten, bij de 140 CityHubs in de stedelijke gebieden. Die vormen een netwerk vanwaaruit met relatief korte ritten ieder huishouden in Nederland wordt bereikt. Afstanden die zich bij uitstek lenen voor elektrische bestelwagens. Dit jaar komen we uit op 1200 van deze voertuigen, waarmee we koploper zijn in Nederland. Voor 2025 zullen alle diesels vervangen zijn door elektrische ‘bestellers’, waar mogelijk aangevuld met (elektrische) fietsen.”

Problemen

Thuiswerken is door corona een blijvertje geworden en gaat gepaard met meer online bestellingen, waardoor de Nederlandse pakkettenmarkt nog eens extra groeit. DHL is de runner-up in een markt waar twee spelers de dienst uitmaken en groeit ook nog eens sneller dan de markt. Daarom wordt geïnvesteerd in nieuwe sorteercentra en verrijzen de komende tijd 25 nieuwe CityHubs aan de rand van stedelijke gebieden. Uiteraard zullen deze nieuwe hubs geheel duurzaam zijn: gasloos, met zonnepanelen en laadpalen. Een uitdaging is dat het overschakelen van diesel op elektriciteit wordt belemmerd door de achterlopende snellaadinfrastructuur. DHL is echter druk in overleg met gemeenten en elektriciteitsleveranciers om dat structureel te verbeteren. Nelemans: “We moeten altijd kijken wat er wel kan en hoe we dat dan moeten faciliteren en vervolgens proberen om zo veel mogelijk partijen mee te krijgen in onze duurzaamheidsambitie. Die is om uiteindelijk in 2050 wereldwijd volledig emissievrije logistiek aan te bieden.”

‘Duurzaamheid wordt steeds meer onze tweede natuur’

Duurzaamheidstraining

Zijn ‘last mile’-bestelwagens makkelijk te elektrificeren, bij vrachtwagens ligt dat voorlopig anders. Grote opleggercombinaties lenen zich volgens Nelemans meer voor het overschakelen op waterstof – waarvoor wel een aparte laadinfrastructuur nodig is – of plantaardige diesel. Daarmee vinden zowel in Nederland als op internationaal niveau verschillende pilots plaats. Nelemans legt uit: “Je moet het op meerdere fronten aanpakken en ervaring opdoen met de alternatieven, zodat straks je definitieve keuze de juiste is.”

Een andere duurzaamheidsas loopt via het personeel. Nelemans: “We hebben in de Benelux zo’n 10.000 werknemers. Die volgen allemaal een training in duurzaamheid. Chauffeurs bijvoorbeeld, leren optimaal omgaan met hun voertuig. Kantoorpersoneel krijgt aangereikt hoe afval goed te scheiden en zo min mogelijk papier te gebruiken. Ook is het mogelijk om je vrije dagen te doneren voor ons bedrijfsbos, waardoor duurzaamheid steeds meer onze tweede natuur wordt.”

Gedragsverandering

Ook al heb je alle uitstoot waar mogelijk gereduceerd: er blijft altijd een stuk over. Dat moet worden gecompenseerd. Nelemans: “Wat wij hier echt anders doen, is dat wij onze restemissie daadwerkelijk en tegen reële prijzen 100% compenseren. We conformeren ons daarbij vrijwillig aan het strenge en dure EU Emissions Trading System (EU ETS). De daarin beprijsde compensatie besteden wij onder andere aan grootscheepse bomenaanplant. Alleen al dit jaar zetten we vanuit Nederland bijna 250.000 bomen neer, maar we verbeteren ook de waterhuishouding in gebieden met verarmde grond. Daarmee leveren wij een fundamentele bijdrage aan betere leefomstandigheden voor de mensen die daar wonen en werken. Duurzaamheid krijgt zo een nog bredere betekenis!”

Maximaal reduceren, rest compenseren

Meest duurzame, beste oplossing

2050 emissievrij

Recente stories