Matchen van ambities

USG People is de overkoepelende organisatie boven sterke uitzend- en detacheringsmerken als Start People, ASA Student, Secretary Plus, USG Innotiv en Unique. De kracht van USG People zit in de bewezen multibrandstrategie, gecombineerd met de focus op innovatie en maatschappelijk bewustzijn.

De financiële crisis is ook niet ongemerkt aan USG People voorbijgegaan. “Maar we zijn er zeer goed uitgekomen”, verzekert CEO Rob Zandbergen. “Er staat nu een lean-and-mean organisatie, die helemaal is voorbereid op de toekomst. We voorzien voor de komende vijf jaar veel veranderingen in de uitzendbranche. Met name online sociale netwerken en andere internetgerelateerde innovaties hebben een groeiende impact op onze manier van werken. Er zal meer gebruik worden gemaakt van virtuele distributie, waarbij werkgever en kandidaat met behulp van ICT-applicaties bij elkaar worden gebracht. Dat wil niet zeggen dat er in de toekomst geen persoonlijke contactmomenten meer zullen zijn. Het matchen van de juiste kandidaat bij een organisatie is een vak apart, waarbij het menselijke contact met klant en kandidaat onontbeerlijk is. Het vereist een bepaald vakmanschap om de juiste persoon op de juiste plaats te brengen. Dat geldt niet alleen voor grote organisaties, maar zeker ook voor het mkb, waarin wij sterk vertegenwoordigd zijn.”

Innovatie

“In de afgelopen vijftig jaar is de uitzendbranche niet fundamenteel veranderd”, vervolgt Zandbergen. “Het is een ogenschijnlijk vrij eenvoudig businessmodel: je matcht de klant en de meest geschikte kandidaat. De kracht van USG People is dat wij als geen ander in staat zijn om de verschillende doelgroepen en marktniches op hun eigen unieke manier te bedienen. Hiermee onderscheidt USG People zich van veel andere uitzendorganisaties. Wij vinden bijvoorbeeld dat je als secretaresse er recht op hebt om aangesproken te worden door iemand die écht verstand heeft van jouw beroep. Als secretaresse ga je dus naar Secretary Plus. Hetzelfde geldt voor ingenieurs: die gaan naar USG Innotiv. Zo hebben we een heel aantal sterke en herkenbare merken met elk hun eigen specialisme. Deze strategie werkt nog steeds uitstekend en die blijven wij ook zeker hanteren en verder verfijnen. De jongere generaties kandidaten vragen daarnaast ook om een eigentijdse benadering. USG People zet daarom zwaar in op technologische innovatie. Bedrijfsprocessen verlopen nu eenmaal steeds sneller en daarop lopen wij als organisatie vooruit. Wij signaleren direct relevante trends en stellen vernieuwende applicaties meteen ter beschikking. Zo hebben we bijvoorbeeld de eerdergenoemde online sociale netwerken ontwikkeld voor onze hoger opgeleide kandidaten om hen in de gelegenheid te stellen ervaringen met elkaar uit te wisselen (www.ikki.nl). Alleen door proactief om te gaan met deze ontwikkelingen kun je profiteren van de grote veranderingen die ons de komende vijf jaar te wachten staan. Een van de trends die wij in praktijk brengen is een deel van de markt als Managed Service Provider bedienen. Dit houdt in dat wij als uitzendorganisatie zorg dragen voor het managen van de totale flexpopulatie voor een bedrijf. Dat doen we zeker niet alleen voor grote bedrijven, maar ook voor middelgrote en kleinere bedrijven. Het grote voordeel hiervan is dat je bedrijven alle organisatorische zorgen uit handen neemt, zodat ze zich volledig op hun core-activiteiten kunnen richten.”

Continuïteit

“Behalve aan innovatie besteden we veel aandacht aan onze maatschappelijke rol. Dat uit zich bij ons op verschillende manieren die specifiek zijn voor ons vakgebied. Zo helpen en houden wij bijvoorbeeld met USG Restart gemiddeld 1900 Wajongers aan het werk. Niet alleen omdat we hen kansen willen geven, maar ook omdat er zonder twijfel weer schaarste op de arbeidsmarkt komt. Als je het economische herstel combineert met de uitstroom van babyboomers, gaat die schaarste waarschijnlijk vrij snel optreden. Wij bereiden ons daar nu al op voor, door de participatie van mensen die kunnen en willen werken te vergroten. Behalve de traditionele categorieën zijn dat bijvoorbeeld ook de genoemde Wajongers, herintredende vrouwen, zestigplussers, mensen met een beperking en allochtonen. Wij doen niet mee aan stereotiepe beeldvorming over welke categorie dan ook: iedereen die gemotiveerd is om te werken verdient een eerlijke kans om op een zinvolle manier actief te zijn op de arbeidsmarkt. USG People vindt het belangrijk om de persoonlijke ontwikkeling van mensen te stimuleren. Daarom hechten wij ook veel waarde aan opleiding en hebben we samen met een aantal organisaties het initiatief genomen tot het oprichten van het Vakcollege. Daarmee worden jongeren opgeleid tot vakman of vakvrouw. Bijvoorbeeld bij Vakcollege Techniek of bij Vakcollege Zorg. Ook daarin zit zowel een maatschappelijke als een zakelijke component: het is goed voor Nederland, maar ook voor ons als uitzendorganisatie om over goed opgeleide en gemotiveerde vakmensen te kunnen beschikken. We maken een evenwichtige combinatie van maatschappelijk bewustzijn en ons eigen businessmodel. Ons mvo-beleid wordt dus niet uitsluitend ingegeven door liefdadigheid, maar ook door de overtuiging dat onze klanten er beter van worden. Alleen als deze initiatieven op duurzame wijze worden ingezet, heeft het ook op de langere termijn kans van slagen. Dat is ons doel.”

Matchen van ambities

Recente stories