Managed Services ontzorgen organisaties

Met Managed Services startte Neomax begin dit jaar een nieuwe businessunit. “Daarmee ontzorgen we onze klanten”, verklaart business unit manager Patrick van de Pol. “Tegelijkertijd bieden wij IT-afdelingen de ruimte om zich te richten op de doelstellingen van hun business.”

Met de oprichting van de nieuwe divisie Managed Services zet Neomax een logische stap in de ontwikkeling van zijn succesvolle dienstverlening. De organisatie werd in 2007 opgericht door Claudette Martens, die gebruikmaakte van haar ruime ervaring op het gebied van ICT-detachering. En met succes. Want twee jaar later telt Neomax al ruim honderd medewerkers. “Dat succes is mede te danken aan het feit dat we ons nadrukkelijk op een aantal groeimarkten hebben gericht”, vertelt Van de Pol, manager van de nieuwe businessunit Managed Services van Neomax. Daartoe behoren de energie- en telecommarkt, maar ook de overheid en zorginstellingen. “Ook in die sectoren ervaart men hoe lastig het is om goed gekwalificeerde ICT-medewerkers te vinden. Er heerst nog steeds schaarste in de markt.”

Dynamisch

Dat Neomax wel de benodigde kennis en ervaring aan zich weet te binden, komt volgens Van de Pol door de uitstraling van Neomax. “Wij zijn duidelijk anders dan andere organisaties in de detacheringsmarkt”, verklaart hij. “Wij zijn jong en dynamisch en willen dat ook uitstralen. Bekijk onze marketinguitingen maar eens. En de graffiti in ons kantoor. Voor jonge ICT-professionals met ondernemingszin is Neomax een stimulerende omgeving, die volop in ontwikkeling is.” Dat maakt het volgens Van de Pol voor jonge ICT’ers aantrekkelijk. “Bij ons bouwen ICT’ers mee aan een dynamische organisatie. Daar stellen we reële arbeidsvoorwaarden tegenover en een uitgebreid opleidingsplan. We stimuleren zelfstudie, en ondersteunen dat met onlinetrainingen. We willen in ieder geval dat al onze ICT’ers relevante certificaten zoals ITIL halen en onze communicatietraining volgen.”

Klanten in het nauw

De voorwaarden die Neomax aan haar medewerkers stelt, hebben uiteraard alles te maken met de kwaliteit die de organisatie wil bieden. “Voor onze klanten willen we meer dan een acceptabele gesprekspartner zijn”, legt Van de Pol uit. “We streven naar echt partnership.” Dat uitgangspunt geldt niet alleen voor detacheringsklanten, maar ook voor organisaties die gebruik willen maken van de Managed Services die Neomax inmiddels ook biedt. De behoefte aan dergelijke diensten is volgens Van de Pol erg groot. “In gesprekken met kleine en middelgrote organisaties horen we eigenlijk voortdurend dezelfde problemen”, legt hij uit. “Veel ICT-afdelingen geven aan dat zij niet of nauwelijks toekomen aan hun drie meest urgente agendapunten. Omdat zij te druk bezig zijn met operationele en technische zaken, kunnen zij maar weinig aandacht besteden aan relevante business-issues.” Het gevolg hiervan is dat veel organisaties er onvoldoende toe komen om hun concurrentiepositie te verbeteren. Van de Pol: “Want daar zijn innovatieve oplossingen voor nodig. Of op z’n minst het vermogen om de efficiëntie te vergroten en de kosten te drukken.” Een ander veelgehoord probleem ligt in het verlengde hiervan: de ICT-infrastructuur en -organisatie blijkt vaak niet flexibel genoeg om adequaat te kunnen reageren op veranderingen in de markt. “Dat stuit bovendien vaak op onbegrip bij de business”, weet Van de Pol. “Die stelt steeds hogere eisen aan de ICT-afdeling, maar vaak zonder daarvoor voldoende middelen ter beschikking te stellen. ICT-afdelingen moeten dus met minder middelen steeds meer doen.” Met zijn Managed Services biedt Neomax daarvoor een oplossing.

Ontzorgen

De Managed Services van Neomax vormen een waaier van diensten die precies op de wensen van klanten kunnen worden afgesteld. “Dat begint met onze poolconstructie, waarbij klanten voor een aantal uren een specialist van ons inhuren, die op afroep beschikbaar is”, begint Van de Pol. “Aan de andere kant van het spectrum bieden we outsourcing, waarbij wij de zorg voor de technische infrastructuur geheel of gedeeltelijk overnemen.” Als mogelijke tussenvorm kan Neomax met remote monitoring als waakhond voor een infrastructuur fungeren. “Ook daarmee ontlasten we ICT-afdelingen, die dan hun handen vrij hebben voor specialistische, bedrijfskritische kernactiviteiten”, aldus Van de Pol. “Wij monitoren belangrijke onderdelen van de infrastructuur en grijpen zo nodig tijdig in. Of door zelf actie te ondernemen, of door de klant te waarschuwen.” Ook de dienst Single-Point-of-Contact is bedoeld om organisaties te ontlasten. “Vrijwel iedere organisatie heeft te maken met een aantal verschillende leveranciers van ICT-diensten. Denk aan telefonie, printoplossingen, dataverbindingen en bedrijfsspecifieke applicaties”, legt Van de Pol uit. “Wij kunnen als regieorganisatie al die contacten overnemen. In de praktijk betekent dit dat organisaties en hun medewerkers ons bellen bij problemen van welke aard dan ook. Wij geven vervolgens richting en opdracht aan het support en beheer dat kan worden uitgevoerd door de ICT-afdeling van de klant, een klantleverancier of het team van Neomax Managed Services.”

Samen winnaar

Neomax verwacht veel van de Managed Services. “Dankzij de juiste partners kunnen we al onze klanten de juiste combinatie van kennis en ervaring bieden en hen ontzorgen”, zegt Van de Pol. “Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat we dankzij onze flexibiliteit onze diensten en oplossingen optimaal afstemmen op hun behoefte. We denken proactief mee omdat we ons verbinden met onze klanten. Ons doel is ambitieus: samen met onze klanten de winnaar zijn van morgen.”

Managed Services ontzorgen organisaties

Recente stories