Magneet voor industriële bedrijvigheid

Wat Terneuzen volgens burgemeester Erik van Merrienboer tot een magneet voor industriële bedrijvigheid maakt, is de combinatie van de internationale bereikbaarheid via 60 kilometer zeehaven, een sterk industrieel cluster in het havengebied en een interessant achterland.

Magneet voor industriële bedrijvigheid

Terneuzens toekomst oogt rooskleurig. North Sea Port, waarin de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen gefuseerd zijn, is in toegevoegde waarde de derde Europese haven. Een nieuwe Seine-Scheldeverbinding kan op termijn de binnenvaart een nog grotere impuls geven. En het Nederlands Groeifonds heeft geïnvesteerd in de spoorverbinding Terneuzen-Gent; de bijdrage vanuit Vlaanderen is onderweg. “Dergelijke klassieke voorwaarden zijn en blijven sterk van belang, juist in een circulaire economie”, aldus Van Merrienboer. “Dat bindt en verlokt zulke verschillende bedrijven als Dow Chemical en Enough Food.”

Enough Food

“De belangrijkste trekker was dat we onze circulaire fabriek op het bedrijfsterrein van graanleverancier Cargill konden bouwen”, vertelt Darius Blaszyk, projectdirecteur van Enough Food. “We produceren het plantaardige eiwit ABUNDA uit schimmels die worden gevoed met suikers uit graan, en staan dus naast de bron. En omdat Cargills bio-ethanolfabriek onze reststoffen afneemt, hebben we geen afval. Ook de nabijheid van distributiehub Zeebrugge en de uitbreidingsmogelijkheid zijn voordelen”, aldus Blaszyk. “We hebben op termijn de ambitie om de capaciteit te verzesvoudigen. Het terrein van Cargill biedt de ruimte.”

‘North Sea Port is in toegevoegde waarde de derde Europese haven’

Van Merrienboer ziet Enough Food als een mooi voorbeeld van het type bedrijven dat zich nu in Terneuzen vestigt. “Ons vestigingsklimaat wordt in hoge mate bepaald door de kansen voor circulariteit die onze bedrijven bieden.”
Blaszyk is op zijn beurt zeer te spreken over de inspanningen van de gemeente: “Ze heeft ons uitstekend ondersteund, zeker in het vergunningentraject.”

Randvoorwaarden

Om een magneet te blijven, moet Terneuzen wel aan randvoorwaarden voldoen. “Zo bepaalt het ministerie van EZK het tempo waarin de energietransitie de benodigde infrastructuur krijgt, zoals de 380kV-verbinding vanuit windparken op zee”, vertelt Van Merrienboer. “Verder is de ‘strijd om talent’ ook hier gaande. Naast een forse vervangingsvraag in veel sectoren heeft de industrie een grote uitbreidingsvraag. Om aantrekkelijk te blijven voor werknemers werken wij als gemeente en regio aan het brede vestigingsklimaat.”


Enough Food
www.enough-food.com

Recente stories