Maatschappelijke relevantie .nl-domein

Als beheerder van .nl met 6,2 miljoen domeinnamen speelt SIDN een cruciale rol voor onze economie en maatschappij. Dagelijks zorgen vaklui ervoor dat miljoenen Nederlanders zorgeloos én veilig online kunnen. “De publieke rol intrigeert mij. Internet is onlosmakelijk verbonden met ons leven. Het is bijna vanzelfsprekend, als water uit de kraan.”

Maatschappelijke relevantie .nl-domein

“Ik kende SIDN niet en ging me erin verdiepen. Ik was verrast door de enorme impact van het werk van deze relatief kleine organisatie”, vertelt Tuyen Nguyen, verantwoordelijk voor Financiën, HR en Security bij SIDN. Achter de schermen zorgen 110 medewerkers dat men na het intikken van een domeinnaam op de juiste website komt. Zo ook dat een e-mail op het juiste adres belandt. Dagelijks verwerken de SIDN-systemen meer dan 2,5 miljard zoekopdrachten. Wereldwijd staat .nl op plek vijf qua aantal domeinnamen. Ook is het een van de veiligste digitale domeinen ter wereld.

Behalve registratie van domeinnamen met vertaling naar IP-adressen ontwikkelt SIDN voortdurend nieuwe diensten om de toegankelijkheid en veiligheid van het internet te vergroten. Tuyen: “Het is belangrijk dat .nl altijd werkt en het vertrouwen in stand blijft. Stel je eens voor wat de gevolgen zijn als alle .nl-websites een (lange) tijd niet bereikbaar zijn. Ons werk zorgt ervoor dat dit niet gebeurt.”

De inhoud telt

Tuyen maakte drie jaar geleden de overstap naar SIDN. Na achttien jaar in de (semi)corporate wereld, bij PwC, ABN AMRO en PGGM, en opleidingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (MBA) en Nyenrode Business Universiteit (RA) ging ze bij zichzelf te rade. “Waar zou ik aan willen bijdragen? Ik wil me inzetten voor maatschappelijk relevante organisaties”, verklaart Tuyen. “Tijdens de interviews ontmoette ik open en toegankelijke mensen. Al snel had ik door dat SIDN geen ‘politiek’ bedrijf is, maar dat het hier puur om de inhoud gaat. Ze toonden visie, vertelden gepassioneerd over de internetwereld en de talrijke in- en externe samenwerkingsverbanden. Professionals met specialistische kennis die zich gecommitteerd hebben aan een essentiële publieke taak. Dat vind ik heel mooi.”

Gelijkwaardigheid

Zijn haar verwachtingen uitgekomen? “Het is een warm bad. Zonder IT-achtergrond vraag ik regelmatig uitleg. Collega’s vertellen met trots over hun werk. Ze leggen complexe zaken in begrijpelijke taal uit. Het zijn toppers in hun vak”, vertelt Tuyen zichtbaar blij. Ze ervaart veel vrijheid in haar functie. “Hier kan ik mijn visie verwezenlijken. Ik zie altijd kansen en verbeteringen. Samenwerken om resultaten te behalen en anderen helpen groeien. Daar word ik heel blij van.”

‘SIDN-professionals leveren een wezenlijke bijdrage aan een toegankelijke digitale wereld’

Vanuit haar zakelijke achtergrond vult Tuyen haar collega’s goed aan. Onder haar leiding is een nieuw Finance & Control-team gevormd, zijn financiële processen geautomatiseerd en is een nieuw HR- en financieel systeem geïmplementeerd. Ook droeg ze bij aan de succesvolle verkoop van dochtermaatschappij Connectis en is de financiële strategie herijkt. “We moeten een goede kwaliteit blijven garanderen tegen aanvaardbare kosten, innovatief blijven en zorgen dat de continuïteit van onze dienstverlening gewaarborgd blijft”, motiveert Tuyen. Wat haar minstens zoveel aanspreekt in deze platte organisatie is de gelijkwaardigheid. “Er is respect voor de verschillen tussen mensen. Sterker nog, we omarmen juist die verscheidenheid van denken. Niemand is belangrijker dan de ander. Zo telt elk goed idee binnen onze organisatie.”

Menselijke cultuur

De cultuur is warm met veel oog voor de mens. De passie om toegevoegde waarde te verhogen voor onze maatschappij is groot. Mensen die bij SIDN werken kiezen daar bewust voor, heeft Tuyen ervaren. Die essentiële publieke taak geeft volgens haar intrinsieke motivatie. “Tegelijkertijd brengt dat verantwoordelijkheid met zich mee. Het internet groeit in hoog tempo. Dat moet veilig en toegankelijk blijven. Wij investeren daarin. Niet alleen in de techniek, maar juist ook in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. We faciliteren hen daarin maximaal. Want zij vormen de sleutel tot succes. Ook zoeken we nieuwe collega’s die deze uitdaging met ons willen aangaan, met name IT’ers. Ze werken met de nieuwste technieken en mogen volledig zichzelf zijn met een eigen visie. Dat kenmerkt onze cultuur”, overtuigt Tuyen.

Hybride werken

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken is tijdens corona snel neergezet. Middelen zijn verstrekt om goed vanuit huis te werken. Ook investeert het bedrijf in kantooraanpassingen, zodat hybride bijeenkomsten naadloos plaatsvinden. “Hybride werken past uitstekend bij ons. De kern is dat samenhang en samenwerking bewaard blijven”, verklaart Tuyen. Het MT schept de randvoorwaarden. Vervolgens zorgen de teams voor de eigen invulling.

“Je levert hier een wezenlijke bijdrage aan een toegankelijke digitale wereld, waarin gegevens en informatie veilig kunnen worden gedeeld. Zo krijgt iedereen gelijke kansen om zich te ontwikkelen en diensten aan te bieden. Daar hechten wij enorm veel waarde aan”, besluit de geëngageerde Tuyen.

Veilig delen

Recente stories