‘Maak digitale transformatie tastbaar’

De gemeente Haarlem, waarvan het ambtelijk apparaat ook Zandvoort bedient, geeft de digitale transformatie vorm door te veranderen vanuit de business. “Zo wordt de transitie versterkt”, geeft CIO en Directeur Bedrijfsvoering Maarten van Haasteren aan.

‘Maak digitale transformatie tastbaar’

De transformatie die de gemeente Haarlem doormaakt is niet alleen digitaal, vertelt Maarten van Haasteren. “Je boekt successen wanneer veranderingen die je in de digitale omgeving doorvoert direct doorwerken in de processen op de werkvloer.” Om die reden is het goed om de rol van CIO te combineren met de functie Directeur Bedrijfsvoering. “Door bij de transformatie de focus niet alleen op IT, maar ook op de business en de klanten te leggen, wordt de transitie versterkt.”

‘Maak digitale transformatie tastbaar’

Van Haasteren geeft een voorbeeld. “De onboarding van nieuwe medewerkers kan best complex zijn. In Haarlem moet je bij de HR-afdeling gegevens voor de salarisadministratie afgeven, vervolgens bij de afdeling Facilitair het toegangspasje halen en tot slot in een ander gebouw bij Informatievoorziening je telefoon en laptop ophalen.” De digitale transformatie brengt de verschillende processen digitaal bij elkaar. “En om die digitaliseringsslag tastbaar te maken, zet ik de servicedesks bij de herinrichting van de panden ook naast elkaar in één fysieke ruimte. Dat is voor nieuwe medewerkers handig en het bevordert het onderlinge contact.”

Common Ground

Haarlem wordt als de gemeente gezien waar het Common Ground-model is ontstaan. Dat behelst de informatiekundige visie waarmee gemeenten de informatievoorziening eenvoudig, flexibel en slim inrichten. De basisgedachte van Common Ground is dat data worden losgekoppeld van werkprocessen en applicaties. “Op die manier ben ik het informatielandschap opnieuw aan het inrichten”, geeft Van Haasteren aan. “Er moet bijvoorbeeld één groot legacy-systeem worden opgeknipt in een aantal losse componenten om de wendbaarheid en beheersbaarheid te vergroten.”

Maak digitaal ook fysiek

De fysieke en de digitale wereld worden meer en meer één. Onze digitale acties hebben effect op onze echte ervaring en vice versa. De digitale transformatie moet het mogelijk maken om samen met de inwoners de stad nog mooier en veiliger te maken. “De belangrijkste succesfactor is om steeds de verbinding te leggen tussen de opgaven van de organisatie en hoe we die met IT en data helpen realiseren”, zegt Van Haasteren. “Dat vind ik de mooiste uitdaging van mijn vak.”

Recente stories