Loyalis is niet zomaar een verzekeraar

“Loyalis biedt aanvullende inkomenszekerheid voor iedereen die werkt binnen de overheid, het onderwijs of de energie- en nutsbedrijven. Wij bieden oplossingen voor inkomensvraagstukken die leven bij onze werkgevers en werknemers”, zo vertelt Luud Mesters.

Directievoorzitter Luud Mesters karakteriseert Loyalis: “Loyalis is niet zomaar een verzekeraar. Zo kennen wij geen kleine lettertjes en attenderen wij onze klanten er actief op als er geen sprake meer is van een verzekerbaar belang. Wij bieden aanvullende inkomenszekerheid rondom de pensioenregelingen, zoals aanvullingen op arbeidsongeschiktheids-, ouderdoms- en nabestaandenpensioenen. Bovendien is het mogelijk om bij ons te sparen voor aanvullingen op de collectieve pensioenregeling. Dat kan met levensloop, maar ook met sparen en beleggen.” De specifieke achtergrond maakt Loyalis anders dan de gemiddelde verzekeraar en Mesters licht dat toe:

 

“Wij gaan niet voor eigen gewin, maar vooral voor het gewin van onze klanten, voor toegevoegde waarde en voor kwaliteit. Wij streven naar het leveren van heldere en duurzame oplossingen waarbij het financiële risico zo veel mogelijk is beperkt.”

 

Een goede balans

Loyalis streeft naar een betrouwbare en vertrouwde relatie met werkgevers en werknemers, waarin zij zich gehoord en begrepen voelen. Mesters: “Hun wensen op het gebied van sociale zekerheid zijn bepalend voor ons handelen. Wij zoeken samen naar oplossingen voor vraagstukken die werkgevers en werknemers hebben, bijvoorbeeld in een cao-overleg. Niet om producten te slijten, maar om de helpende hand te bieden. Op die manier kunnen wij ook maatwerk voor de klanten leveren.” Loyalis krijgt soms in de onderlinge afstemming te maken met verschillende belangen tussen werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties (vakbonden). Luud Mesters legt uit hoe daarmee om te gaan: “Wij hebben geen voorkeur voor het een of het ander en respecteren beide belangen. Wij zoeken naar een goede balans en streven naar een duurzame relatie. En proberen zo op een constructieve manier mee te werken aan oplossingen die door beide partijen gedragen worden.”

 

De Inkomensvooruitblik 

Aan werknemers biedt Loyalis overzicht (wat heb je?), inzicht (wat betekent dat voor je?) en uitzicht (wat kun je krijgen?). Mesters: “Wij beschikken over heel veel kennis van onze klanten, waardoor we goed in staat zijn om in te spelen op hun behoeften. Onze Inkomensvooruitblik is uniek. Deze biedt onze klanten een totaalplaatje van hun inkomenssituatie bij (eerder) stoppen met werken, bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid. Klanten krijgen deze Inkomensvooruitblik één keer per jaar op papier thuisgestuurd. Bovendien hebben ze via MijnLoyalis dagelijks op internet toegang tot hun persoonlijke digitale dossier. Overweegt iemand bijvoorbeeld om één jaar langer door te werken, dan kan hij hier meteen zien wat de financiële gevolgen zijn. MijnLoyalis biedt in heldere grafieken en nettobedragen inzicht in het toekomstige inkomen. Onze klanten hebben hun pensioenfonds toestemming gegeven om hun pensioengegevens aan ons door te geven. Deze pensioengegevens in combinatie met onze kennis leiden tot de unieke gepersonifieerde Inkomensvooruitblik.”

 

Natuurlijke klantenbinding

Mesters wil nog een aantal zaken benadrukken: “Loyalis is een flexibel en open bedrijf zonder ingewikkelde bureaucratische achterlanden. Wij willen met onze klanten meedenken om samen oplossingen te zoeken en te bieden voor vraagstukken. Wij hebben van oudsher een heel natuurlijke en vertrouwde binding met die klanten, we merken dat we op heel veel plaatsen zeer welkom zijn en we willen dat graag nog jaren op die manier met elkaar invullen. Onze klanten zijn trouw en daar zijn wij erg blij mee. We maken nu natuurlijk met elkaar hectische tijden mee. De thema’s arbeid en werkgelegenheid zijn vraagstukken die regelmatig langskomen. Wij denken mee met werkgevers die mensen graag willen behouden voor hun organisatie. Dat zijn geen zaken als caravan- of autoverzekeringen, maar zaken die voor de klant en voor ons toekomstwaarde hebben, die voor grote groepen mensen langdurige betekenis hebben, en daar doen wij graag aan mee.” Loyalis is onderdeel van APG Groep. In APG Groep hebben drie toonaangevende bedrijven hun krachten gebundeld: APG Algemene Pensioen Groep N.V. (APG), Cordares Holding N.V. en Loyalis N.V. Missie van APG Groep is het vitaal houden van een collectief en solidair pensioenstelsel. Zodat het aantrekkelijk blijft voor toekomstige generaties. Sinds eind 2008 werkt Loyalis aan een fusie met Cordares Verzekeringsgroep. Luud Mesters: “Wij denken dat de oplossingen die wij nu bieden voor overheid en onderwijs ook prima kunnen werken voor de sectoren bouwnijverheid en woningcorporaties. Natuurlijk ook weer in goed overleg met de werkgevers en werknemers uit die sectoren.”

Loyalis is niet zomaar een verzekeraar
  • MT500 - 2009
  • Marcellus Visser
  • Herman van Heusden / Leonard Faustle

Recente stories