Logica sterke partner in financiële sector

Logica is als internationale ICT-dienstverlener een van de topspelers in Nederland. System integrator Logica is marktleider in de overheidssector en de financiële sector, waar de omvangrijke kennis en competentie op diverse niveaus wordt ingezet in uiteenlopende projecten bij alle toonaangevende organisaties in die markten.

Behalve in de publieke en financiële sector zijn de klanten van Logica actief in markten zoals telecommunicatie, energie en utilities, industrie, distributie en transport, vertelt Wilbert Kieboom, CEO van Logica Benelux. “Logica Nederland is onderdeel van een internationaal netwerk waarin we als ‘One Logica’ mondiaal kennis en ervaring met andere landen uitwisselen en proposities delen. We zijn daardoor in staat om state-of-the-artimplementaties voor de hele financiële sector en andere bedrijfssectoren niet alleen uit te werken, maar ook gegarandeerd uit te voeren. We hebben ook onze organisatie daarop ingericht, waarbij we nu heel gericht de sales focussen op de opportunity’s en proposities binnen de sectoren. Alle kennis en expertise is gebundeld in een centrale resourcepool en beschikbaar binnen de hele Logica-organisatie. De deliveryaspecten hebben we horizontaal neergelegd in onze Consulting & Professional Services-organisatie, die ook weer specialisaties heeft op diverse domeinniveaus, maar uiteindelijk generiek inzetbaar is.”

Banken en verzekeringen

Logica levert diensten op maat voor de verschillende bedrijfssectoren, zoals management- en ICT-consultancy, systeemontwikkeling en -integratie, en business processing outsourcing, legt Kieboom uit. “Voor de financiële sector bijvoorbeeld, leveren we een breed scala van gerichte oplossingen voor banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Zo hebben we voor de banksector een uitgebreide propositie op het gebied van payments. Als gevolg van toenemende regelgeving, concurrentie en globalisering zijn banken gedwongen om hun paymentsstrategie aan te passen en nieuwe commerciële en operationele modellen te ontwikkelen. Logica biedt hiervoor een compleet palet van businesstransformationdienstverlening, van consulting tot en met softwareontwikkeling en applicatieen datamigratie.” In de Logica-propositie voor de verzekeringssector ligt de speerpunt met name op het vlak van de levenmarkt, aldus Kieboom. “We hebben bijvoorbeeld een complete service ontwikkeld voor het oplossen van de compensatie voor beleggingsverzekeringen (woekerpolissen). Ook voor de schademarkt bieden we gerichte oplossingen, van het beheren van de systemen voor klanten tot het ontwikkelen van creatieve verzekeringsconcepten.”

Offshore en nearshore

Logica heeft een uitgesproken visie op de toekomst voor de (collectieve) pensioenmarkt, stelt Kieboom. “We zien een duidelijke ontwikkeling van maandelijkse pensioenuitkeringen in geld naar ‘pensioen in services’. Denk hierbij aan woonconcepten, zorgdiensten en mobiliteitsservices. Logica biedt pensioenfondsen en -verzekeraars ondersteuning in de verschillende stappen die daarvoor nodig zijn, variërend van het oplossen van de praktische dagelijkse operationele problemen tot het overnemen van complete bedrijfsprocessen (BPO).”

Een belangrijke pijler in de dienstverlening van Logica is consulting, licht Kieboom toe. “We hebben een resourcepool van consultants opgebouwd, die we ook permanent blijven trainen en opleiden om te kunnen acteren vanuit de kracht en de kennis van de klant en wat deze nodig heeft. De consultants – zowel management- en businessconsultants als technical consultants in verschillende ICT-disciplines – bieden ondersteuning aan de andere servicelijnen binnen Logica Professional Services en Outsourcing. We kunnen zo in de juiste teamcombinatie een oplossingsgerichte propositie neerzetten en implementeren, waarmee de klant op middellange en lange termijn en vaak zelfs al op korte termijn aanmerkelijke kostenbesparingen kan realiseren. Offshoring is daarin een belangrijk element, zeker bij Application Management en Maintenance, een tak van dienstverlening waarin Logica ook een sterke speler is. We brengen dan een deel van de activiteiten over naar onze deliveryvestigingen in landen als India, of nearshore in Oost-Europa of Marokko.”

Aantrekkende markt

“In een stagnerende markt zijn klanten vaak geneigd om een aantal zaken zelf te blijven managen en projecten uit te stellen of zelf op te pakken”, stelt de Logica-CEO. “Maar dat houdt ook vaak in dat er weinig tot geen investeringen worden gedaan in nieuwe technologie en kennis. En dat is nu juist wat wij als system integrator wel doen. We blijven doorontwikkelen, we blijven onze mensen trainen en zorgen dat we state-of-the-artkennis in huis hebben om nieuwe ontwikkelingen op te kunnen pakken. Je ziet dan dat op het moment dat organisaties maar enigszins van plan zijn om toch weer nieuwe trajecten op te starten, er onmiddellijk weer behoefte is aan specialisten die vanuit de system integrator worden geleverd.” Kieboom constateert dat de markt op dit moment langzaam weer begint aan te trekken en dat de vraag naar mensen sinds afgelopen zomer toeneemt.

“Nederland heeft daarin in de eerste zes, zeven maanden van dit jaar achtergelopen ten opzichte van de rest van Europa, bezien vanuit ICT-perspectief. Als kleine markt met een relatief sterke financiële sector is Nederland heel specifiek geraakt door de financiële en economische crisis, maar we zijn daar inmiddels weer aan het uitkomen. De markt heeft zich gestabiliseerd en we zien nu een lichte verbetering intreden. Het wordt dan ook zaak en tijd om in Nederland gewoon weer de projecten op te pakken die we zouden moeten oppakken, want anders gaan we als zakenland achterlopen op de rest van Europa. Dat besef begint volgens mij nu zo langzamerhand in Nederland door te dringen.”

Logica sterke partner in financiële sector

Recente stories