Lichtpuntjes voor zakelijk Nederland

“De eurocrisis is nog niet voorbij, maar er zijn wel positieve ontwikkelingen”, zegt Annerie Vreugdenhil, directeur van ING Commercial Banking Nederland. Volgens Maurits Duynstee, Hoofd Corporate Clients Nederland, groeit bij grote én kleine bedrijven de behoefte om strategische stappen te zetten.

“Ondanks alle onzekerheden rond de euro, zien we zo langzamerhand lichtpuntjes”, zegt Annerie Vreugdenhil, directeur van ING Commercial Banking Nederland. “Vóór de zomer overwogen sommige financiële directeuren van ondernemingen nog om geld veilig weg te zetten in andere valuta. Inmiddels lijkt dat tij gekeerd; ik hoor er niemand meer over.”

Maurits Duynstee, Hoofd Corporate Clients Nederland en Corporate Finance Wereldwijd bij ING, verklaart waarom het vertrouwen in de euro langzaam maar zeker weer groeit. “De kosten van het afbreken van de eurozone zijn simpelweg te hoog.” Dat beginnen steeds meer mensen zich te realiseren. Nog een steun in de rug voor de euro is de uitslag van onze parlementsverkiezingen, waarbij eurosceptische partijen minder stemmen kregen dan verwacht. Voor zakelijk Nederland is dat goed nieuws en dus ook voor ING. “De euro is belangrijk voor Nederlandse ondernemers”, bevestigt Duynstee. “En inderdaad, de zakelijke markt vormt voor ons een belangrijk klantensegment.”

Spectrum

“De zakelijke divisie van ING bedient alle segmenten, van beursgenoteerde multinationals tot mkb-klanten”, vertelt Vreugdenhil. “Met veel grote en kleine bedrijven onderhouden we al jarenlang relaties. Daardoor hebben we een goed beeld van het sentiment in de zakelijke markt.”

“Met name onder de grote bedrijven zien we nieuw elan”, verklaart Duynstee. “De afgelopen jaren hebben we veel bedrijven geholpen om mogelijkheden voor het versterken van hun positie in kaart te brengen. Door schulden te verminderen en in kosten te snijden, hebben zij hun balans versterkt. Daardoor zijn die ondernemingen nu in de positie om strategisch door te pakken en bijvoorbeeld in kansrijke omgevingen via acquisities groei te verwezenlijken.”

Ook bij het realiseren van de daarvoor benodigde financiering kan ING een belangrijke rol spelen. “De mogelijkheden voor financiering zijn voor sterke Nederlandse bedrijven een stuk gunstiger dan een paar jaar geleden. Dankzij hun sterke positie en onze toegang tot internationale aandelen- en kredietmarkten zijn we in staat om financieringsbronnen voor de lange termijn aan te boren, zoals de uitgifte van obligaties of zogenoemde private placements. Dat hebben we onder meer voor ondernemingen als Fugro, Heineken, Nutreco en FrieslandCampina kunnen realiseren.”

ING helpt haar klanten in hun groei op de lange termijn. Verschillende bedrijven die al lang klant zijn bij ING, zijn in die periode van middenbedrijf naar grootbedrijf gegroeid. Een voorbeeld is supermarktketen Jumbo. Een paar jaar geleden was het familiebedrijf nog een relatief kleine speler. Door autonome groei en overnames van branchegenoten is het uitgegroeid tot de nummer twee foodretailer in Nederland. “Doordat we geloof hadden in de ambities van de onderneming, hebben we Jumbo bij verschillende stappen kunnen ondersteunen en zo kunnen bijdragen aan hun groei”, zegt Vreugdenhil.

Wat ING zo aantrekkelijk maakt voor zowel grote ondernemingen als kleinere zakelijke klanten, zijn de geïntegreerde klantoplossingen en het internationale netwerk. “We gebruiken voor onze klanten onze toegang tot internationale kredietmarkten, maar bieden ook het benodigde overbruggingskrediet”, aldus Duynstee. “Ook bedrijven die de stap naar het buitenland zetten, kunnen we in meer dan veertig landen ondersteunen met een op maat gesneden portfolio aan diensten en producten, dat bestaat uit ons internationale netwerk, lokale leningen, internationaal betalingsverkeer en handelsfinanciering.”

Middensegment

ING helpt niet alleen internationaal opererende ondernemingen om stappen vooruit te zetten, maar doet dat ook voor het middensegment en het mkb. Voor bedrijven in deze segmenten bieden we strategische tools als de bedrijfsscan en – voor de wat grotere bedrijven – de conditietest voor inzicht in de financiële bedrijfsvoering. “Ook voor deze bedrijven is het belangrijk om het werkkapitaal te optimaliseren”, legt Vreugdenhil uit. “Onze adviseurs helpen onder meer op basis van de uitkomst van de bedrijfsscan en vergelijking met branchegenoten om de bedrijfsvoering efficiënter te maken. Op die manier kunnen bedrijven cash vrijspelen voor het maken van strategische stappen, zoals acquisities, of als extra buffer om een wat moeilijkere tijd door te komen.”

Mkb

Ook kleinere bedrijven met misschien wat minder spectaculaire groeiambities en -plannen kunnen op ondersteuning van ING rekenen. “Vaak hebben deze bedrijven minder buffer, minder eigen vermogen en minder spreiding over afzetmarkten”, legt Vreugdenhil uit. “Daardoor lopen ze grotere risico’s.” Reden te meer om met hulp van ING de cashflow te optimaliseren.

De bank helpt mkb’ers bovendien bij het aantrekken van vreemd kapitaal, zodat ze strategische stappen kunnen zetten en bij hun internationale expansie. Een voorbeeld van een mkb-familiebedrijf dat over langere tijd is uitgegroeid tot een middelgroot bedrijf, is Bravilor, producent van professionele koffiezetapparatuur. “Wij hebben Bravilor in onze lange klantrelatie kunnen helpen met het zetten van strategische stappen en zo in een volgende fase van zijn groei gebracht.”

Ondersteuning van zakelijke klanten is vaak maatwerk, beseffen Vreugdenhil en Duynstee. “Reden te meer om te streven naar langdurige, persoonlijke relaties, zodat we organisaties goed leren kennen. Dan komen onze expertise en kennis het best tot hun recht”, verklaart Duynstee. “Bovendien hechten onze klanten aan dat persoonlijke contact. Daarom gaan we, naar voorbeeld van ons bedieningsmodel voor grote bedrijven, vooral voor het mkb het aantal klanten dat een relatiemanager krijgt, flink uitbreiden.”

Lichtpuntjes voor zakelijk Nederland

Recente stories