Leiden en ondernemen is mensenwerk

Bedrijven en instellingen vernieuwen zichzelf onophoudelijk. Om kansen te creëren of om zich aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. Eén ding is duidelijk: ontwikkelingen gaan steeds sneller en omstandigheden worden steeds complexer. Dat vraagt nogal wat van ons leiderschap.

Nieuw leiderschap

Ook leiderschap zelf is aan vernieuwing onderhevig. Het wordt steeds minder bepaald door hiërarchie en status. Iedereen kan leiderschap, eigenaarschap en verantwoordelijkheid tonen in de steeds plattere en meer zelfsturende netwerkorganisaties. Wat betekent dat voor de rol van leidinggevenden? “Leiderschap is steeds meer van iedereen en niet slechts voorbehouden aan topfuncties. In organisaties wordt steeds meer naar buiten naar de klant gekeken en minder naar boven, naar de baas”, aldus Jules Koster van leiderschapsinstituut de Baak. “De klanten zijn er blij mee en de managers zoeken naar nieuwe manieren om goed leiding te geven. (Want nog steeds is slecht leiderschap de belangrijkste reden om een organisatie te verlaten.) Moderne leiders werken minder met de ‘control & command’-aanpak. Zij bouwen aan vertrouwen in relatie met alle betrokkenen en creëren transparante kaders voor effectieve samenwerking. Door beter gebruik te maken van ieders expertise, ambities en waarden groeit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het behalen van verantwoorde resultaten.”

Actuele vraagstukken in de Baak-programma’s

In hun zoektocht naar antwoorden op de snelle marktontwikkelingen streven grote organisaties naar de wendbaarheid en lenigheid die eigen is aan start-ups. Kleinere bedrijven en instellingen daarentegen zijn op zoek naar robuustheid in kwaliteit zonder bureaucratische regels. Koster: “Meer wendbaarheid en meer kwaliteit worden uiteindelijk door mensen gemaakt, en dat valt te leren. Neem de verandering dat meer generaties dan ooit deelnemen aan het arbeidsproces: we vergroenen, vergrijzen en verkleuren. We kunnen juist deze diversiteit benutten om strategische ambities te realiseren. Een écht goede inzet en samenwerking van al het aanwezige talent leidt niet alleen tot meer voldoening en geluk, maar ook tot innovatieve, beter presterende organisaties.”

Leren is dé manier om innovatie te bevorderen en werkbare en verantwoorde oplossingen te vinden voor actuele leiderschapsvraagstukken. Koster ziet daarin een rol voor de Baak weggelegd: “We stimuleren de discussie over vernieuwend leiden en werken met onze trainingen en maatwerkprogramma’s aan leiderschapsontwikkeling. We zijn steeds op zoek naar innovatieve leeromgevingen waarin deelnemers met hoofd (klopt ’t?), hart (deugt ’t?) en handen (werk ’t?) aan daadwerkelijke uitdagingen werken. Leiderschapsontwikkeling en concrete resultaten gaan hand in hand, en werken en leren zijn direct verbonden.”

De Baak heeft een brede basis van nationale en internationale klanten. Voor deze klanten is de Baak partner in leren en leiderschapsontwikkeling. De Baak helpt hen om een leerstrategie te formuleren en uit te voeren die past bij de voortgaande vernieuwing. De Baak richt zich op de ‘Human Side of Enterprise’ en helpt individuele deelnemers, teams en organisaties met leren vooruit in hun ontwikkeling.

‘Het nieuwe leiden is omgevingen creëren waarin gewone mensen buitengewone dingen gaan doen’

Leiden en ondernemen is mensenwerk

Recente stories