Later is allang begonnen

Het klimaatakkoord moet vertaald worden naar een toekomstbestendig energiesysteem. De huidige energie-infrastructuur zal daarbij moeten worden verbonden met de nieuwe onderdelen van de toekomst. EBN kan en wil daar als publiek bedrijf een belangrijke bijdrage aan leveren.

Later is allang begonnen

Energie Beheer Nederland (EBN) is als beleidsdeelneming van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat nauw betrokken bij de uitvoering van het klimaatakkoord. “We zijn al zestig jaar intensief betrokken bij het inzetten en ontwikkelen van de ondergrond voor de energievoorziening in en van Nederland”, zegt CEO Jan Willem van Hoogstraten. “Die kennis en ervaring kunnen we inzetten bij de energietransitie. Die moet namelijk voor burgers, bedrijven en overheid een systeem opleveren dat duurzaam, betaalbaar én betrouwbaar is.”

‘Energietransitie vraagt om verbinding’

Systeemintegratie

Voor het behalen van de klimaatdoelstellingen zijn verbinden en integreren van diverse systemen en partijen sleutelbegrippen”, zegt Van Hoogstraten. “Waarbij het kind niet met het badwater weggegooid moet worden. Ik pleit ervoor om via innovatie de juiste onderdelen van het huidige energiesysteem te verbinden met nieuwe onderdelen, zoals aardwarmte, CO2-opslag, de ontwikkeling van waterstof en wind- en zonne-energie. In deze fase van de transitie blijven aardgas en de infrastructuur die daarvoor aanwezig is bijvoorbeeld nog een belangrijke rol spelen. Niet alleen omdat de CO2-footprint van Nederlands gas beduidend lager is dan die van geïmporteerd gas, maar ook omdat de bijbehorende infrastructuur een essentiële rol speelt in de transitie – denk aan het opslaan van CO2 – en in het toekomstige nieuwe systeem, bijvoorbeeld voor transport van waterstof of de elektrificatie van platforms.”

Bestek

Volgens Van Hoogstraten moet er een bestek komen voor de energietransitie waarin heel duidelijk wordt vastgelegd welke partij wat doet. “Ik zie hierin een rol weggelegd voor organisaties die actief zijn in het publieke domein, zoals onder andere EBN. Zij kunnen hierin heel goed een aanjagende regierol voor hun rekening nemen. Die rol is echt nodig om te komen tot concrete plannen. Het gaat om het verbinden van alle betrokken partijen – van lokale overheden tot investeerders. Het klimaatakkoord gaat immers alleen slagen als we over bestaande markten en grenzen heen samenwerken en allianties sluiten.”

toekomstbestendig energiesysteem

duurzaam, betaalbaar én betrouwbaar

samenwerken en allianties sluiten

aardwarmte en CO2-opslag

Recente stories