Laat je assets voor je werken!

“Geld uitlenen kan iedereen. De kunst is om het verantwoord te doen”, zegt algemeen directeur van IFN Finance Jan Berent Heukensfeldt Jansen. Met ruim veertig jaar ervaring in het verstrekken van werkkapitaal heeft de Rotterdamse financier meer dan voldoende basis om aan die voorwaarde te voldoen.

Daarmee biedt IFN Finance nu meer dan ooit een serieus alternatief voor de soms moeizame financiering door reguliere banken. “Een verstandige ondernemer staart zich niet blind op de huidige situatie, maar houdt zijn blik gericht op de toekomst”, stelt Heukensfeldt Jansen. “Een van de manieren om dat te doen is goed kijken naar de assets van je onderneming: de voorraden, de debiteuren en de voorverkochte inkopen. In sommige gevallen zijn dat slapende assets, waarmee je veel meer kunt doen dan je denkt. Wij kijken samen met de ondernemer graag naar de mogelijkheden om die assets om te zetten in werkkapitaal, waarmee hij juist nu zijn bedrijf een boost kan geven. We gaan daartoe een partnership aan met de ondernemer. De basis wordt gevormd door wederzijds vertrouwen. Dat is altijd de kern geweest van onze dienstverlening en dat blijft zo.” Heeft IFN zelf geen last van de recessie?

Heukensfeldt Jansen: “Als flexibele financier leggen wij de focus op groeiende ondernemingen. Daar ondervinden wij momenteel wel dat dit moeizamer gaat. Daarnaast kijken wij kritischer naar financieringsaanvragen, ook om de klant te beschermen. Het devies bij de beoordeling van kredietaanvragen is echter zoals dat bij IFN altijd is geweest: transparant, duidelijk en goed onderbouwd. Ook een harde zakelijke boodschap is op die manier voor onze klanten acceptabel en dat heeft tot gevolg dat ze klant zullen blijven. Het feit dat we een 7,9 hebben gescoord in ons jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek is wat dat betreft een goede indicatie.”

Kansen zien

Hij vervolgt: “Voor de klanten van IFN is belangrijk dat onze medewerkers zich als vanouds richten op hún belangen. Dat de economische omstandigheden daarvoor op dit moment niet ideaal zijn, mag geen belemmerende factor zijn. Wij gaan ervan uit dat zowel onze klanten als wijzelf sterker uit deze crisis tevoorschijn komen en dat we daarvoor nu de basis leggen. Voorwaarde daarvoor is dat we voortdurend alert blijven op kansen en mogelijkheden voor onze klanten. Dat wil zeggen: ontwikkelingen in de verschillende branches goed in de gaten houden en proactief handelen wanneer zich een kansrijke situatie voordoet. Dat is juist in tijden van economische neergang van essentieel belang. Elke recessie is ook weer een keer afgelopen en daar moet je als onderneming, maar óók als financiële partner van die onderneming, goed op voorbereid zijn. Je bent als ondernemer succesvol als je kansen volop weet te benutten. Op het moment dat zich zo’n kans voordoet, wil je verzekerd zijn van de financiële middelen om snel en slagvaardig te kunnen reageren. Het is cruciaal dat je op dat moment een partner hebt die je ambities helpt waar te maken. IFN Finance maakt precies het verschil tussen een gemiste kans en succes.”

Vliegwiel

Wanneer is de recessie weer voorbij? Heukensfeldt Jansen: “Dat weet niemand. We weten wel dat IFN Finance niet in zijn eentje het vliegwiel van de economie weer op gang kan brengen. We zijn maar één speler in het grote geheel. Waar we ons nu op richten, is ons werk zo goed mogelijk te doen en daarmee onomstotelijk onze plaats in het financiële spectrum te bewijzen als het vliegwiel eenmaal weer op gang is gekomen.” In de media wordt veel aandacht besteed aan het feit dat banken te weinig kapitaal zouden uitlenen aan ondernemingen. Klopt dat beeld? Heukensfeldt Jansen: “Het is logisch dat banken in deze tijd wat terughoudender zijn. Aan de andere kant is het ook voor reguliere banken goed als ze een alternatieve financieringsmogelijkheid achter de hand hebben. We zien de belangstelling uit die hoek dan ook steeds meer toenemen, maar tegelijkertijd valt het op dat factoring als fenomeen in Nederland nog steeds niet zo bekend is. De Franse president Sarkozy roept in zijn speeches regelmatig: ‘Denk aan werkkapitaalfinanciering!’ Ik kan me niet herinneren minister Bos daar ooit over gehoord te hebben. Daarom vind ik het belangrijk dat we ons organiseren. Om die reden heeft IFN Finance het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een Nederlandse branchevereniging voor factoring en asset based financiering. Het is goed voor ondernemend Nederland als er meer bekendheid wordt gegeven aan de voordelen van werkkapitaalfinanciering. Iedere ondernemer zou eens goed naar zijn assets moeten kijken en voor zijn liquiditeit aan werkkapitaalfinanciering moeten denken. Laat je assets voor je werken! Het gaat daarbij niet alleen maar om het financieren van groei. Want ook als je in deze situatie je onderneming gaat herstructureren om zo je bedrijfsprocessen efficiënter en flexibeler in te richten, is werkkapitaalfinanciering een prima optie. Op die manier ben je het best voorbereid op de toekomst!”

Noot: ten tijde van het interview is IFN Finance een volle dochter van ABN AMRO.

Laat je assets voor je werken!

Recente stories