Klanttevredenheid en betrokken medewerkers centraal

Inter Access is een nieuwe fase ingegaan. Met als kernthema’s klanttevredenheid en -intimiteit en sterke betrokkenheid van de medewerkers wordt onder aanvoering van het nieuwe directieteam met hernieuwd elan de basis gelegd voor verdere groei en winstgevendheid van de ‘right size’ ICT-dienstverlener.

“Inter Access richt de komende jaren nadrukkelijk de focus op de kwaliteit van de dienstverlening aan zijn klanten”, stelt Hans den Hartog, algemeen directeur van Inter Access. Samen met commercieel directeur Bert van Haarlem vormt hij het nieuwe directieteam van de ICT-dienstverlener. “Ons ultieme doel is dat we een klanttevredenheidscijfer realiseren dat ook echt meetbaar boven het gemiddelde van deze markt uitsteekt. Dat is uiteraard alleen maar te realiseren met een hecht team van hooggekwalificeerde en gemotiveerde en sterk betrokken medewerkers – waarmee gelijk ook het andere kernthema in onze visie en strategie is gedefinieerd.”

Profiel aanscherpen

“We hebben in 2010 een goede uitgangspositie gecreëerd om winstgevende groei te realiseren en beschikken over een solide balans die ons in staat stelt om onze plannen uit te voeren”, zegt Den Hartog. “In de komende jaren zullen we ons profiel verder aanscherpen door ons te richten op een aantal specifieke marktsectoren en op klanten die ook qua omvang en bedrijfscultuur bij ons passen. We merken dat veel klanten behoefte hebben aan een ‘right size’ dienstverlener, die groot genoeg is om slagkracht naar de markt te ontwikkelen en uitdagende projecten uit te voeren en klein genoeg om alle zorg en aandacht te geven die ze nodig hebben.”

Bert van Haarlem: “Wij willen excelleren in de marktsectoren en bij de klantgroepen waar we actief zijn. Je kunt gewoon niet de hele wereld kwalitatief hoogwaardig bedienen. Om de kwaliteit hoog te kunnen houden moet je je scherp positioneren en de ambitie en focus leggen op een selecte groep marktsegmenten en klanten. Dat betekent dus ook nee durven zeggen tegen opdrachten die buiten die scope vallen. We willen zorgen dat onze opdrachtgevers loyale klanten worden, die we ook op langere termijn kunnen blijven bedienen.”

Overigens geldt datzelfde ook voor de medewerkers van Inter Access, vult Den Hartog aan. “Onze mensen willen werken bij een bedrijf waar ze zich vakinhoudelijk sterk kunnen ontwikkelen en waar ze ingezet worden op interessante projecten bij aansprekende organisaties. Tegelijkertijd zoeken ze een werkgever die klein genoeg is om hun collega’s goed te kennen en te werken in een team met een sterke saamhorigheid en betrokkenheid met de klant. Inter Access heeft daarmee ook op dat vlak een aantrekkelijke propositie naar de arbeidsmarkt. We zijn actief op zoek naar nieuwe ambitieuze collega’s die zich hierin herkennen en met ons mee willen bouwen aan het realiseren van onze doelstellingen en onderdeel willen worden van ons succes.”

Right size

Klantintimiteit en -tevredenheid in een select aantal marktsectoren is het leidende principe van Inter Access richting de markt, benadrukt Den Hartog nogmaals. “Een belangrijke sector voor ons is de overheid, zowel centraal als lokaal en met name gemeenten. In die overheidssector hebben we al sinds jaar en dag een waardevolle positie, die we zeker verder willen versterken en uitbouwen. Ook binnen andere marktsectoren waarin we actief zijn, zoals de financiële sector, zorg en industrie, gaan we onze profilering verder aanscherpen en heldere keuzes maken voor concrete oplossingen en specifieke klantgroepen.”

Van Haarlem: “We zijn een middelgrote, lokale speler in onze industrie en willen ons ook nadrukkelijk richten op klanten die bij ons passen en voor ons ‘right size’ zijn. Ruwweg betreft dit de onderkant van de enterprisemarkt en de bovenkant van het mkb. We willen die klanten ook echt toegevoegde waarde bieden, en dus geen nieuwe technologie als doel op zich leveren. Het gaat daarbij om praktische, passende oplossingen voor de bedrijfsproblematiek van de klant, gebaseerd op de meest geschikte technologie. Je moet daarvoor dus de markt waarin de klant actief is heel goed kennen en snappen wat de klant beweegt en wat er bij hem op de agenda staat.”

Kansrijke positie

Inter Access is gecertificeerd partner van wereldspelers met een enorme ontwikkel- en technologiepower, zoals Oracle, Microsoft en IBM. “Onze rol is die best-of-breedtechnologie te vertalen naar concrete oplossingen voor een specifieke klant in een specifiek marktsegment”, aldus Van Haarlem. “Inter Access biedt diensten op het vlak van applicaties en infrastructuren. Deze lopen uiteen van businesstoepassingen die desgewenst als service (SaaS) worden geleverd tot projecten en professional services op het gebied van vernieuwing en migratie van applicaties en infrastructuren. Wij verzorgen vervolgens tevens het meerjarige beheer en onderhoud van applicatie- en infrastructuurportfolio’s.”

“Maar eigenlijk zijn die voortbrengingsmodellen het minst interessant”, legt Den Hartog uit. “Het gaat erom wát je levert, dat is voor de klant veel belangrijker. Onze specialisten ontwikkelen op basis van de meest geschikte technologie de optimale oplossing voor de klant en bepalen dan samen met die klant welk model en welke vorm van dienstverlening daar het best bij past. Ik ben ervan overtuigd dat we als middelgrote speler en op basis van onze marktstrategie en benadering een enorme kansrijke positie hebben om niet alleen bij klanten, maar ook in de dynamiek van de arbeidsmarkt een zichtbaar en tastbaar verschil te maken.”

Klanttevredenheid en betrokken medewerkers centraal

Recente stories