‘Klanten helpen echt rendement te halen uit investeringen’

Grote bedrijven investeren vaak fors in systemen die de primaire bedrijfsprocessen ondersteunen, zoals CRM-, facturerings- en ordersystemen. Echter lang niet altijd levert dit het beoogde resultaat op. Hot ITem laat met zijn Performance Improvementexpertise en -oplossingen klanten echt rendement halen uit hun (ICT-)investeringen.

“Hot ITem is dertien jaar geleden gestart vanuit de behoefte die we zagen in de markt”, aldus Rob Honing, commercieel directeur van Hot ITem. “Er zijn organisatieadviesbureaus die de klant adviseren over inrichting en besturing van processen en organisatie. Die bureaus leveren een rapport op en daarmee is hun taak volbracht. Vervolgens vraagt de klant aan een ICT-bedrijf om op basis van dat rapport aan de slag te gaan: systemen te ontwikkelen, processen uit te denken en die te implementeren. Maar omdat een ICT-bedrijf per definitie een andere taal spreekt en andere competenties in huis heeft dan een organisatieadviesbureau, zie je heel vaak dat het resultaat onvoldoende aansluit bij de praktijk.”

Bundeling van disciplines

“Ons idee was daarom een bedrijf te starten met enerzijds de echte ‘diehard’ IT’ers en anderzijds de businessconsultants en organisatieadviseurs, die je met elkaar leert samenwerken. Je kunt dan de klant een goed advies geven en dat vervolgens ook uitvoeren en waarmaken. Als je dat dan ook nog eens doet vanuit een businesscasegedachte, dan kun je de resultaten tijdens het project ook meetbaar maken en toetsen aan die businesscase.” Honing heeft in de afgelopen jaren geconstateerd dat die bundeling van disciplines in combinatie met de duidelijke aanpak van Hot ITem van heel grote waarde is voor de bedrijven waarmee zaken wordt gedaan. “Hot ITem is gespecialiseerd in Performance Improvement, het meetbaar verbeteren van prestaties van een bedrijf. Daar zijn we goed in en dat is onze corebusiness. Grote system integrators zeggen dat ze dat ook kunnen bieden, maar zijn geen specialist op dit gebied. In al die dertien jaar is er nog nooit een project gestopt omdat wij het niet waar konden maken of het fout hadden ingeschat. We doen wat we beloven.”

Veranderen en vernieuwen

De klant heeft onvoldoende inzicht in een proces of wil iets sneller of beter, en wij bieden daar een oplossing voor”, legt Honing uit. “We doen altijd eerst een korte scan – hooguit vier tot zes weken – waarin we het traject in kaart brengen. We kijken goed naar de vraag en naar de langetermijndoelstelling en pakken in die periode meteen een urgent en snel te realiseren knelpunt aan. Het voordeel daarvan is dat aan het eind van de scan de business direct resultaat ziet en de businesscase duidelijk is. Je weet precies wat het probleem is, wat de eerstvolgende stap zou moeten zijn om een structurele oplossing te realiseren en wat deze oplevert.” “Wij acteren bij de top-200-bedrijven in Nederland die veelal een consumentenpropositie hebben. Deze organisaties hebben vaak te maken gehad met veel fusies of overnames, waardoor verschillende landschappen aan processen en systemen zijn ontstaan. Andere opereren bijvoorbeeld in een consoliderende markt, zoals de telco’s, dan wel in een markt die net open is of gaat, zoals de energie- en kabelbedrijven”, zo schetst Honing de doelgroep voor de Hot ITem-dienstverlening. “De gemeenschappelijke noemer is dat het bedrijven zijn die willen of moeten veranderen en vernieuwen, maar daar vooral ook snelheid in willen hebben.”

Breed draagvlak

“Specifieke markten waar Hot ITem van oudsher actief is en ook heel veel materiekennis over heeft, zijn telecom, media en zorg”, vertelt Honing. “Maar onze Performance Improvement-propositie is generiek toepasbaar in elk bedrijf en in elke branche. Omdat wij altijd in kleine teams mét die klant werken, kunnen we specifieke materie- en businesskennis snel boven tafel krijgen. Teamleden van de klant zijn mensen uit alle lagen van de organisatie, van directie en management tot en met de werkvloer. Vaak zijn dat de mensen die kunnen aangeven waar het fout gaat en soms weten ze ook wat er aan zou moeten gebeuren. Wij kunnen dan als katalysator optreden om processen te veranderen en te verbeteren. Een belangrijk voordeel daarbij is dat de mensen in de organisatie worden gehoord en ook hun steentje bijdragen, waardoor ze daadwerkelijk betrokken zijn bij het project. Met die aanpak worden direct in het begin allerlei weerstanden weggenomen, zodat er een breed draagvlak in de organisatie kan ontstaan.” “Een van de belangrijke markthema’s op dit moment is business intelligence, ofwel BI as a Service”, zegt Honing. “Hot ITem is een van de grootste projectenbedrijven in Nederland in datawarehousing en business intelligence. BI as a Service (BIAAS) hebben we in feite al tien jaar draaien voor klanten. We hebben dat nu vertaald naar een duidelijke propositie die we heel gericht bij de beslissers van grote bedrijven onder de aandacht brengen. Aangevuld met onze Performance Improvementoplossingen kunnen die bedrijven ook echt een optimaal rendement halen uit hun investeringen.”

‘Klanten helpen echt rendement te halen uit investeringen’

Recente stories