Kennisdeler pur sang

Onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau Gartner is sinds 1979 actief in het creëren van overzicht en eenvoud in de complexe IT-industrie. Gartner voorziet bedrijven en instellingen dagelijks van waardevolle inzichten om te bepalen hoe ze IT succesvol kunnen inzetten om hun businessdoelstellingen te behalen.

“Gartner Benelux groeit dwars door de recessie heen”, aldus Managing Partner Consulting Benelux Berend de Jong. “We zijn in de afgelopen vijf jaar verdubbeld in aantal medewerkers. Daarom gaan we in augustus verhuizen naar een groter pand. Oorzaak van die groei is dat wij tijdens de crisis niet hebben stilgezeten. We voorzien vanuit onze volkomen onafhankelijke positie onze klanten van zeer waardevolle informatie over de effectieve toepassing van IT. Daarmee hebben ze juist tijdens de recessie hun voordeel kunnen doen. We geven de kennis die onze bijna 1400 topanalisten en adviseurs wereldwijd vergaren meteen door aan onze klanten. We zijn dus kennisdelers pur sang en met deze propositie zijn we uniek binnen de IT-wereld. Onze analisten zijn allemaal specialisten op een zeer specifiek gebied. Ze bouwen daarmee een onvoorstelbaar grote schat aan direct opeisbare expertise op. Dat is het kwalitatieve aspect; daarnaast voegt Gartner financieel kwantitatieve waardering toe aan die kennis. Hierdoor krijgen klanten antwoord op de vraag wat de toepassing van een bepaalde technologie kost en wat deze oplevert. Vooral dat laatste is tijdens de crisis voor ondernemingen zeer essentieel gebleken, omdat de vraag werd omgebogen naar een voor hen nog belangrijkere: hoeveel kosten kan ik besparen met welke technologieën? Gartner liep een jaar vóór op de behoefte aan kostenreductie en heeft die lijn sindsdien consequent aangehouden, onder meer door relevante spelers in een aantal nichemarkten te acquireren.”

Passie

“IT is een zeer dynamisch fenomeen, dat door razendsnelle innovaties grote veranderingen teweegbrengt”, vult Regional Vice President Sales Benelux Marc Swartjes aan. “Oppervlakkig gezien lijkt alles met toepassingen als tablets en apps eenvoudiger en toegankelijker te worden, maar de complexiteit en de risico’s aan de achterkant groeien exponentieel. Juist in deze turbulente markt vertrouwen onze klanten bij hun strategische besluitvorming op Gartner. We leveren kwaliteitsresearch, reageren snel op veranderende markten, zijn rigoureus in het beschermen van onze onafhankelijkheid en helpen onze klanten succesvol te zijn in een zeer competitieve businessomgeving. Het succesvol maken van onze klanten is onze passie, we willen waarde leveren in elke interactie met onze klanten. We zijn zelf succesvol omdat we onze klanten ondersteunen in het maken van betere beslissingen omtrent IT en de toegevoegde waarde ervan voor de business. Het mooie van Gartner is dat wij alle aspecten van IT adresseren, zowel in de breedte als in de diepte. In de breedte zijn we de adviseur van de CIO, wiens agenda wij in praktische zin geheel afdekken. In de diepte ondersteunen we de volledige besluitvormingsketen, van strategie via planning tot uitvoering.”

‘Gartner Benelux groeit dwars door de recessie heen’

Intellectual property

“Je kunt de verschillende aspecten van onze dienstverlening goed vergelijken met het ondernemen van een reis”, vervolgt Swartjes. “Je begint met het je oriënteren op je eindbestemming. Wij helpen daarbij met eenvoudig toegankelijke informatie, onder andere via congressen en symposia. Vervolgens stippel je de route uit en anticipeer je op alles wat je onderweg kunt tegenkomen. Daarbij kun je onze specialistische research als hulpmiddel gebruiken. In beide gevallen doe je alles zelf, maar je kunt ook kiezen voor een bijrijder. Die kunnen wij leveren in de vorm van een persoonlijk adviseur. Of je kunt kiezen voor een chauffeur en dan kom je bij onze consultants terecht. De kern van onze dienstverlening is en blijft echter advisering vanuit onze intellectual property: het op basis van volstrekte onafhankelijkheid aanreiken van waardevolle kennis om daarmee beter en efficiënter te kunnen presteren. Dat maakt Gartner ook een prachtig bedrijf om voor te werken. We zijn voortdurend op zoek naar talentvolle nieuwe medewerkers. Iedereen bij Gartner heeft minimaal twee belangrijke eigenschappen: een enorme nieuwsgierigheid en de drang tot persoonlijke groei en intellectuele ontwikkeling. Binnen de internationale omgeving van Gartner zijn alle kansen en mogelijkheden aanwezig om die beide eigenschappen tot volle bloei te laten komen.”

Champions League

De Jong: “Als kennisdeler pur sang bieden we onze medewerkers een onuitputtelijke bron, waarmee ze zowel onze klanten als zichzelf tot grote hoogten kunnen laten stijgen. In praktische zin ondersteunen we uiteraard alle faciliteiten om tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen werken, waarbij we de recente opmars van sociale media juist omarmen in plaats van daar angstig mee om te gaan. In dat kader adviseren we natuurlijk ook onze klanten. We richten ons daarbij op de agenda van de CXO. Zeker als het gaat om de onstuitbare opkomst van sociale media is het essentieel dat je ook de agenda’s van de andere boardleden erbij betrekt. Inmiddels wordt tien procent van het wereldwijde internetverkeer door Facebook-gebruikers gegenereerd. Dat enorme gebruik beperkt zich niet tot huis-tuin-en-keukencommunicatie, maar wordt samen met andere toepassingen steeds vaker binnen zakelijke omgevingen toegepast. De impact van dat fenomeen op bedrijfsmodellen is enorm. Gartner anticipeert op alle belangrijke ontwikkelingen en biedt klanten werkbare adviezen om op een effectieve manier om te gaan met die ontwikkelingen. Onze uitdaging is om binnen elke denkbare IT-omgeving de beste advisering te geven. We spelen in de Champions League!”

Kennisdeler pur sang

Recente stories