Kansen in alle sectoren

“In alle sectoren liggen er strategische kansen”, zegt Annerie Vreugdenhil, directeur Commercial Banking van ING in Nederland. “Om daar gebruik van te kunnen maken, moeten bedrijven wel hun eigen huis op orde hebben”, waarschuwt Maurits Duynstee, Hoofd Corporate Clients Nederland en Corporate Finance Wereldwijd.

“Het belangrijkste aandachtspunt voor bedrijven in het verslechterde economische klimaat is het vinden van groeimogelijkheden”, opent Annerie Vreugdenhil, directeur van ING Commercial Banking Nederland. “Growth is forgiving, zeggen ze weleens. Bedrijven die groeien, kunnen zich tegenvallers permitteren, want groei kan de gevolgen van een minder geslaagde investering dempen. Zonder groei lukt dat niet.” In moeilijke economische tijden ligt het misschien niet voor de hand om over groei te praten. Toch ziet Vreugdenhil dat anders. “Dit voorjaar bracht het Economisch Bureau van de ING het rapport Ondernemen naar 2020 uit, ook beschikbaar op www.ing.nl. Daaruit wordt duidelijk dat er voor ondernemers nog volop kansen liggen; in alle sectoren.”

Volgens Maurits Duynstee, Hoofd Corporate Clients Nederland en Corporate Finance Wereldwijd, moeten ondernemingen dan wel stappen zetten om hun positie te versterken. “Veel bedrijven hebben de afgelopen jaren hun balans versterkt door te rationaliseren, hun schulden te verminderen en in hun kosten te snijden”, vertelt hij. “Op een zeker moment houdt dat natuurlijk op. Dan wordt het tijd om te zoeken naar strategische consolidatie. Bijvoorbeeld om kritische massa te creëren. Of om te zoeken naar omgevingen waar organisch of door acquisities nog groei mogelijk is.”Nederlandse bedrijven die groeimogelijkheden over de grens zoeken, beperken zich vaak tot een nauwe band om ons land. “Duitsland is nog steeds een behoorlijke industriële groeimotor voor Europa”, bevestigt Vreugdenhil. “Het is dus niet zo gek om gebruik te maken van de industriële kansen die daar liggen. Maar daarnaast, en zeker op langere termijn, liggen er in verschillende sectoren vooral buiten Europa kansen, met name natuurlijk in Azië en Zuid-Amerika.”

Kernactiviteiten

Hoe aantrekkelijk – en wellicht noodzakelijk – een strategische stap over de grens ook is, de specialisten van ING waarschuwen ondernemers om zich daar goed op voor te bereiden. Volgens Duynstee begint dat met de heroverweging van de eigen kernactiviteiten. “Veel bedrijven hebben in de loop van de tijd hun portfolio verbreed om groei te bewerkstelligen. Daardoor is het zicht op de eigen corebusiness vertroebeld.” Die focus op kernactiviteiten is echter nodig om helder te kunnen bepalen welke strategische waarde een ondernemer heeft, wat zijn positie is in de value chain en vanwaaruit hij groei zou kunnen bewerkstelligen. Minstens zo belangrijk is het om de financiële ruimte te scheppen voor de beoogde strategische stappen. “Dat kan door bedrijfsonderdelen die niet tot de kernactiviteiten behoren, af te stoten of van de balans te halen”, legt Duynstee uit. “Maar ook minder radicale stappen kunnen de financiële ruimte van ondernemingen belangrijk vergroten. ING helpt ondernemers bijvoorbeeld om hun geldstromen te verbeteren en liquiditeiten vrij te spelen om zo hun werkkapitaal te vergroten. Vooral als bedrijven al internationaal opereren, is het optimaal inzetten van liquiditeiten een aandachtspunt. ING biedt met diverse cashmanagementstructuren de mogelijkheden om meer financiële ruimte te creëren.”

Een van de opties die ING biedt, is supply chain finance. “Uitgangspunt daarvan is dat grotere ondernemingen vaak een betere kredietrating hebben dan kleine toeleveranciers”, legt Vreugdenhil uit. “Ze kunnen dus goedkoper geld lenen en hun leveranciers daardoor een kortere betaaltermijn bieden. Zo versterken ondernemingen hun leveranciersketen terwijl ze bovendien de totale kosten in de keten verlagen.”

‘We zijn verankerd in meer dan 40 landen en kennen de lokale cultuur en markten’

Strategische tools

Tal van grote Nederlandse ondernemers zijn inmiddels goed voorbereid om strategische stappen te kunnen zetten. Voor veel middelgrote bedrijven geldt dat nog niet. “Die zouden echt maatregelen moeten nemen om hun positie te versterken”, meent Vreugdenhil. “ING kan daar op diverse manieren bij helpen. Zo beschikken we over strategische tools, zoals de Conditietest en de Bedrijfsscan, waarmee we bedrijven kunnen vergelijken met branchegenoten en met trends in de sector. Op basis daarvan brengen we mogelijkheden in kaart en kunnen we ondernemingen concrete oplossingen bieden om hun positie te versterken.” Ook organisaties die wel al sterk genoeg zijn om strategische stappen over de grens te zetten, kunnen van ING alle ondersteuning verwachten. “We hebben eigen vestigingen in meer dan veertig landen, waaronder sinds kort ook de nieuwste groeimarkten Vietnam en Mongolië, en kunnen ondernemers dus ook in hun nieuwe markten helpen”, vertelt Vreugdenhil. “Doordat we zijn verankerd in de lokale markten, kennen we de lokale cultuur, ook op financieel gebied. Bovendien kunnen onze lokale kantoren ondernemers in contact brengen met betrouwbare partners.”

Daarnaast verleent ING natuurlijk de nodige financiële diensten, van een zakelijke rekening tot en met de financiering en de diversificatie daarvan. “We helpen klanten zo nodig aan een bredere kapitaalbasis met de meest optimale structuur’, vertelt Duynstee.

“We hebben daartoe de beschikking over solide kennis van en toegang tot de internationale aandelen-, krediet- en schuldmarkten, inclusief private placements.”

Overigens benadrukt Duynstee dat de ING ondernemingen vooral realistisch wil adviseren in het belang van de klant. “Goed adviseren betekent soms ook dat je bepaalde stappen ontraadt”, zegt hij. “Het gaat ons in de eerste plaats niet om het realiseren van transacties. We streven naar langlopende relaties met onze klanten.”

Kansen in alle sectoren

Recente stories