IT met maatschappelijke relevantie

De samenleving digitaliseert en de Nederlandse rechtspraak sluit daarop aan. De digitalisering wordt samen met IVO Rechtspraak uitgevoerd, de dienstverlener in informatievoorzieningen voor de rechtspraak, waartoe alle rechtbanken en gerechtshoven behoren. “We werken aan optimale digitale toegankelijkheid voor burgers en ketenpartners.”

IT met maatschappelijke relevantie

IVO Rechtspraak, gevestigd in Utrecht, verzorgt alle ICT-voorzieningen van a tot z. Dit varieert van infrastructuur tot applicaties en het ondersteunen van ruim tienduizend werkplekken van alle gerechten. De 650 werknemers helpen de rechtspraak te digitaliseren, waardoor burgers en professionals zoals het OM, advocaten en deurwaarders straks digitaal een zaak kunnen starten en informatie uitwisselen. De overgang van analoog naar digitaal werken vergt een gigantische inspanning. Marcel Hoogland, Directeur IT: “De contouren zijn duidelijk en het digitale transformatieproces gaat voortdurend en stapsgewijs voort. Daarvoor willen we ook onze interne ICT-capaciteit fors uitbreiden.”

Nieuwe samenwerkingsvorm

De gerechten (business) en IVO Rechtspraak hebben een nieuwe samenwerkingsvorm georganiseerd. Na een samenvoeging van verschillende organisatieonderdelen werken ICT en klantvertegenwoordiging onder één dak. Marcel: “Binnen IVO werken rechters die namens gebruikers vanuit de gerechten en externe partners de wensen aangeven. Bijvoorbeeld op het terrein van strafrecht, familie- en jeugdzaken en civiele zaken.”

Een van deze klantvertegenwoordigers is Erik Boerma, portefeuillehouder Toezicht, Familie- en Jeugdrecht binnen IVO en deeltijdrechter: “Door de digitale transformatie functioneren business en IT niet langer als twee aparte organisaties. Klant, ontwikkeling en beheer werken steeds meer vanuit gecombineerde teams. De huidige klantbeleving en gewenste verandering haal ik bij de gerechten en externe partners. Zo komen we samen tot werkbare oplossingen. Deze werkwijze maakt ons wendbaarder en succesvoller met veel meer gevoel van eigenaarschap.”

Digitale toegankelijkheid

Een veranderende samenleving vraagt om snelle en toegankelijke rechtspraak. Erik: “We zetten digitalisering in om zaken zo makkelijk mogelijk te maken voor wie ‘rechterlijke’ hulp nodig heeft. Bewindvoering regelen, het gezag voor een kind aanvragen, een faillissementsverzoek en een rechtszaak starten moeten sneller en toegankelijker worden. De burger levert informatie digitaal aan zonder zelf het wiel uit te vinden.”

De handling van informatie vergemakkelijkt niet alleen voor burgers en advocaten, maar ook voor de gerechten. Met jaarlijks honderdduizenden zaken heeft de rechtspraak een behoorlijk volume. “Uitgangspunt is dat we geleidelijk verder gaan digitaliseren. Eerst naar onze omgeving en vervolgens ook intern. Uniformiteit is voor alle (externe) partijen makkelijker. Alle betrokkenen, van rechters tot curatoren en bewindvoerders, gaan stapsgewijs digitaal werken.”

‘Fijne ICT-organisatie’

Informatiearchitect Astrid de Weerd, elf jaar bij IVO Rechtspraak in dienst, werkt aan het project Digitale Toegankelijkheid Civiel en Bestuur. Ze heeft veel contact met gebruikers en collega’s uit allerlei disciplines. Het spreekt haar aan dat zowel de klant als IVO een grote organisatie is. “De kunst is om te achterhalen wat iemand precies bedoelt, want niet iedereen gebruikt dezelfde terminologie. Ik leg veel verbindingen tussen mensen: ketenpartners, medewerkers van gerechten en intern met onder anderen analisten, ontwerpers en ontwikkelaars.”

Ze vindt IVO een fijne organisatie met afwisselend werk. Tevens benadrukt ze de buitengewone secundaire arbeidsvoorwaarden. “IVO doet veel voor zijn personeel. Bovendien ervaar ik veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Maar het belangrijkste is dat ik een relevante maatschappelijke bijdrage lever. Mijn werk doet er écht toe en dat voelt goed”, zegt Astrid.

‘Gaaf project’

Féline Franken, Young Talent met tweejarig opleidingsprogramma, werkt een jaar als ontwerper voor onder meer het Aansluitpunt Rechtspraak. Ze draagt bij aan het optimaliseren van gegevensuitwisseling met andere organisaties. Via het project Digitale Toegang maakt ze koppelingen met ketenpartners, waaronder jeugdbeschermingsorganisaties. In rechtszaken wisselen zij dan eenvoudig stukken uit met de rechtspraak.

Féline voelt zich op haar plek bij IVO: “Dit is een gaaf project met gebruik van de allernieuwste technologieën. Voor de toekomst heb ik hier talrijke doorgroeimogelijkheden. Zo ben ik nu al vakgroepvoorzitter en organiseer ik een challenge voor de Young Talents. Als je iets wilt ondernemen, kan het binnen IVO, dat veel voor zijn mensen doet. Zo vind ik het leuk dat IVO veel leerzame activiteiten aanbiedt.”

Kansen voor ICT’ers

IVO Rechtspraak is relatief onbekend, maar deze IV-organisatie heeft een gigantische opdracht. Marcel: “We zoeken ICT’ers, in al onze disciplines, die samen met de rechtspraak de digitaliseringsreis willen maken. Mensen met een sterke mate van maatschappelijke betrokkenheid. We doen heel gave dingen voor een unieke sector die volop in beweging is. Bovendien bieden we veel vrijheid en profileren we ons als een goede en sociale werkgever.”

Dat de organisatie een van de beste ICT-werkgevers van Nederland is, bewijst de hoge score in recent onderzoek van Enigma Research (Computable 100). Marcel: “IVO Rechtspraak vervult een relevante rol als aanjager van een digitaal toegankelijke rechtspraak. We faciliteren en realiseren vernieuwing. Nieuwe ICT’ers die graag eigen verantwoordelijkheid pakken gaan hier een prachtige carrière tegemoet.”

Digitale toegankelijkheid

Maatschappelijke relevante bijdrage

Recente stories