IT in een strategische rol

De rol en waarde van IT in veel bedrijven verandert van dienende technologieleverancier, afgerekend op IT-kosten, naar meesturende strategische partner met een focus op het creëren van meerwaarde. Waarom is dit belangrijk voor een bedrijf en waar zit de moeilijkheid van deze verandering?

Erwin Logt is sinds een jaar Chief Information Officer (CIO) van FrieslandCampina, dat een jaaromzet heeft van meer dan 11 miljard euro, vestigingen in 30 landen en een van de vijf grootste zuivelondernemingen ter wereld is. Logt is afkomstig van Procter & Gamble en was de laatste jaren in de VS gestationeerd. Hij is bezig met het transformeren van de IT-afdeling, met als doel om meer waarde uit IT te halen. Zo wil hij FrieslandCampina nadrukkelijker helpen bij het realiseren van de operationele doelen en strategische plannen.

IT-waarde verhogen

Logt licht toe: “Om in control te blijven als IT-organisatie, moet je unieke waarde leveren aan je bedrijf. Als je dat niet doet, word je snel gezien als een commodity en louter afgerekend op kosten. Dat is een gevaarlijk spel, dat niet veel IT-organisaties meer zullen winnen, omdat de commoditykant van IT tegenwoordig goed in te kopen is en veel prijsconcurrentie kent. Waar is een bedrijf meer bij gebaat? Een IT-organisatie die uitvoert wat gevraagd wordt (‘IT serves the business’), reactief is, een interne focus heeft en die beloond wordt op basis van het verlagen van de IT-kosten. Of een IT-organisatie die meedenkt met de business en innovatief en extern gefocust is. Een organisatie die zelf opportuniteiten aandraagt en bedrijfsproblemen naar zich toe trekt, en die afgerekend wordt op basis van de waarde die ze levert (‘IT enables’ of zelfs ‘IT drives business transformation’). Een IT-organisatie die, in alles wat ze doet, als doel heeft het helpen van de business om een hogere en meer winstgevende omzet te genereren. De focus ligt niet op techniek, maar op de bedrijfstransformatie die je met techniek teweegbrengt.”

Een IT-manager is allereerst een businessmanager en dan pas IT-professional

Helikopterview IT-afdeling

Logt vervolgt: “De vraag die vaak naar boven komt is of IT als organisatie wel succesvol kan zijn met een meer strategische partnerrol. Kan IT wel (bedrijfs)veranderingen leiden? En wie is IT om te vertellen wat kan, wat best in class is en wat moet veranderen? Wat weet IT van sales of supplychainmanagement? IT-organisaties hebben echter een uniek voordeel. Ze zijn vaak centraal en/of globaal georganiseerd. IT kijkt dus over alle businessgroepen, landen en afdelingen heen. Zo krijg ik weleens de vraag van een businessleider in een bepaald land hoe een collega in een ander land in dezelfde discipline een proces uitvoert. Een IT-afdeling weet dat. Daarnaast zijn er tegenwoordig nog maar weinig processen waar informatie en techniek niet van belang zijn en voeren IT’ers het ene transformatieproces na het andere uit. Tot slot nemen externe leveranciers IT mee in een wereld van best practices. De opgebouwde kennis van het bedrijf, zijn producten, klanten en processen, maar ook van soortgelijke bedrijven, gecombineerd met de nieuwste technische kennis, is een unieke en waardevolle combinatie. Om dit optimaal te benutten, moeten bedrijven meer waarde en breder leiderschap eisen van hun CIO’s. Bovendien moeten CIO’s support en mogelijkheden krijgen om uit de commodityhoek te kunnen stappen met hun IT-organisatie.”

IT’ers op managementniveau

Logt vervolgt: “Een moeilijkheid in deze transformatie zit vaak in het vinden of ontwikkelen van nieuwe, meer business centric IT-managers. Zij zijn nodig om die stoel aan tafel te verdienen en om mee te mogen spelen. Naast de strijd om een nieuw type IT’ers op managementniveau zullen we een steeds sterkere beweging zien naar het werven van studenten met een bedrijfskundeachtige achtergrond in IT. Het (academisch) onderwijs helpt daarbij met meer hybride opleidingen (een mix van IT en bedrijfskunde). Maar meer samenwerking tussen CIO’s en het onderwijs is nodig om het traditioneel technische imago, een beeld dat veel studenten nog hebben van een IT-afdeling, te veranderen. Daarnaast is natuurlijk ook de beschikbaarheid van bedrijfsinvesteringen in innovatie en nieuwe oplossingen van groot belang. Echter, IT’ers kunnen zich daar niet geheel achter verschuilen. Veel IT-afdelingen leveren grote waarde door klein te beginnen met een groepje proactieve vernieuwers, snel te experimenteren en te kijken wat echt aanslaat, voordat er grote investeringen plaatsvinden.”

Logt besluit: “Ook bij FrieslandCampina zijn we IT aan het herpositioneren. Een grootschalige operatie waarbij IT uiteindelijk meer strategisch en sturend zal zijn. De IT’ers die we zoeken en opleiden zijn commercieel, hebben bedrijfskennis en bedrijfstransformatievaardigheden en, boven alles, zijn ‘geobsedeerd’ door het continu willen verbeteren van FrieslandCampina (met behulp van techniek en informatie). Vaak zonder technische IT-opleiding, maar bijvoorbeeld met bedrijfskunde of mba. We zitten als FrieslandCampina midden in een veranderingsproces naar een modern, internationaal opererend, commercieel bedrijf. Kortom, ruimte voor proactieve mensen die (internationale) meerwaarde bieden en leidend willen zijn. Met deze mensen en de nieuwe rol voor IT helpen we FrieslandCampina met zijn ambitie om het meest professionele bedrijf in de zuivelbranche te worden.”

IT in een strategische rol
  • Harry van Brandenburg
  • Fjodor Buis

Recente stories