IT als aanjager van business die rendeert

Ernst & Young geeft onafhankelijk advies over de manier waarop de IT-activiteiten van cliënten de bedrijfsstrategie en de implementatie daarvan kunnen ondersteunen. Cliënten krijgen zo antwoord op de vraag: hoe laat ik met behulp van IT mijn business renderen?

Partner bij Ernst & Young IT-Advisory Jan Willem Pauw legt uit wat het belang is van IT in dienst van de business: “De afgelopen jaren zijn business en IT onlosmakelijk met elkaar verbonden geraakt. Een serieuze businesstransformatie is eigenlijk niet meer denkbaar zonder bijbehorende IT-transformatie. Om die reden is het voor onze cliënten essentieel om allereerst inzicht te krijgen in hun organisatiestructuur en de bedrijfsprocessen. Wij helpen hen daarbij en bieden hen daadkrachtige ondersteuning bij het afstemmen van IT-technologie op mensen en processen. Ernst & Young IT-Advisory kan dat als geen ander: wij onderscheiden ons van andere dienstverleners doordat wij zowel verstand hebben van complexe businesstransformaties als van manieren om daar met behulp van IT snel en effectief resultaten mee te boeken.”

Aanjager

Partner Tom Velema vult aan: “Wij beogen voor onze klanten hun excellente IT-performance de aanjager te laten zijn van het succes in business. En niet, zoals helaas nog voorkomt, dat ze in business zijn óndanks hun IT-performance. We werken vanuit de overtuiging dat IT een essentieel instrument is om businesswaarde te creëren. Onze advisering begint dan ook met het inventariseren van hetgeen er op de CIO-agenda staat. Die onderwerpen kunnen variëren van strategische uitdagingen tot en met IT-architectuur en de applicatieportfolio. Ons doel is om op het raakvlak van business en IT toegevoegde waarde te creëren voor onze cliënten, zodat zij daarmee hun business kunnen laten excelleren. Wij zijn daarin volstrekt onafhankelijk; wij hebben geen verborgen agenda om zo veel mogelijk mensen te plaatsen bij de eventuele uitvoering. Ook dat is onderscheidend ten opzichte van veel andere dienstverleners. Wij streven ernaar om organisaties inhoudelijk te ondersteunen bij hun strategische businessvraagstukken en die ondersteuning met behulp van IT pragmatisch in te vullen. In dat kader adviseren we bijvoorbeeld over businessintelligence-onderwerpen om snel tot effectievere managementrapportages te komen.”

Hoogste kwaliteit

“Omdat business en IT steeds meer vervlochten zijn geraakt, zouden eigenlijk eerst de eigen IT-afdelingen grondig omgevormd moeten worden”, vervolgt Velema. “Dat kost echter veel tijd, terwijl de meeste bedrijven juist nu de noodzaak ondervinden om snel hun concurrentiepositie te verbeteren. Wij hebben bij een groot aantal organisaties aangetoond dat het mogelijk is om snel knelpunten te analyseren, die meteen aan te pakken en daarmee de business direct verder te helpen. Met die gemakkelijk verworven resultaten kan het management onmiddellijk uit de voeten, omdat ze daardoor onder andere over veel actuelere en effectievere managementrapportages beschikken. Op die manier krijgt de CIO de tijd om zijn strategische agenda uit te voeren, zodat de organisatie op termijn tot een structurele verbetering van de bedrijfsprocessen kan komen. In dat licht bezien is het een logische keuze om de gecombineerde business- en IT-transformatie te laten begeleiden door gedegen adviseurs die in beide aspecten meer dan thuis zijn. Door de geïntegreerde aanpak van Ernst & Young, waarbij wij vanuit verschillende vakgebieden onze diepgaande kennis en expertise aanbieden, kunnen wij die begeleiding met de hoogst mogelijke kwaliteit leveren.”

Proactieve risicoanalyse

Ernst & Young IT-Advisory richt zich ook op overheidsorganisaties. Hoe karakteriseert u deze dienstverlening? Jan Willem Pauw: “De grote ITprogramma’s en projecten die bij de overheid worden uitgevoerd, verlopen zoals bekend vaak verre van probleemloos. Wij spelen een rol als onafhankelijke QRA-adviseur bij verschillende programma’s en adviseren de opdrachtgever over de businesswaarde van die projecten, over onnodige kosten en over de vaak torenhoge risico’s. Dat laatste houdt bijvoorbeeld in dat we de risico’s van het doorgaan op de ingeslagen weg in kaart brengen. Met de schat aan ervaring die wij op dat gebied hebben, kunnen we de negatieve gevolgen daarvan voorspellen en aangeven wat er moet gebeuren om deze te voorkomen. Dat is voor veel complexe en peperdure projecten van hoge toegevoegde waarde. Je kunt elke brand blussen met een glas water, maar je moet er dan wel vroeg genoeg bij zijn. Op basis van onze ervaring kunnen wij bij de meeste projecten binnen een halve dag al aangeven waar de grootste knelpunten zitten, terwijl die intern vaak niet worden gezien of als zodanig worden herkend. Een goede advisering blijft echter niet steken in het vaststellen van de knelpunten. Er moet ook een goede oplossing tegenover staan, waarbij goed niet alleen adequaat betekent: de oplossing dient ook voor alle betrokkenen acceptabel te zijn. Het is bekend dat risico’s vaak voortkomen uit de complexiteit van een groot project. Het ligt dus voor de hand om een groot project in kleinere deelprojecten op te knippen. Daar moet je alleen wel op een verstandige manier mee omgaan. Niet alleen omdat het behoorlijk lastig is om een complex project op te delen, maar ook omdat je er intern draagvlak voor moet creëren. Wij beschikken over een groot aantal zeer capabele IT-architecten, die in staat zijn om riskante complexiteit te vervangen door beheersbare deelprojecten.”

Concluderend: Ernst & Young IT-Advisory biedt talloze oplossingen voor het structureel verbeteren van de prestaties, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid.

IT als aanjager van business die rendeert

Recente stories