Internationale zuivelonderneming stimuleert talent

FrieslandCampina, internationaal bedrijf met een sterk lokaal karakter, gelooft in gedeelde waarden. Medewerkers perspectief bieden, een goed inkomen voor de leden-melkveehouders én het realiseren van waarde voor klant en consument. Dit samen met een stevig mvo-beleid. Zo worden kansen gecreëerd en perspectieven geboden. 

Aan tafel zit jong talent van FrieslandCampina, Tanja Walther, William van den Bremer en Irene Kamp. Respectievelijk in de functies van International Marketing Manager, Sales & Operations Planning Manager en Project Manager Senior Nutrition. Ze zijn zichtbaar opgetogen. Vandaag hebben ze de kans om over ‘hun’ FrieslandCampina te praten. Hoewel ze allen een compleet ander werkgebied hebben, zijn ze het er snel over eens. Het thema is kansen en perspectieven die FrieslandCampina aan medewerkers biedt. Strategieën als route2020, de voortdurende verdere internationalisering, het mvo-beleid en Leadership Development liggen hieraan ten grondslag.

Maar eerst het economische plaatje. Koninklijke FrieslandCampina N.V. voorziet ongeveer een miljard consumenten in meer dan honderd landen van zuivelproducten met waardevolle voedingsstoffen. Met een jaaromzet van meer dan 11 miljard euro en vestigingen in 28 landen behoort FrieslandCampina tot de vijf grootste zuivelondernemingen van de wereld. De vennootschap is volledig in handen van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A., met ruim 19.000 leden-melkveehouders in Nederland, Duitsland en België de op een na grootste zuivelcoöperatie in de wereld.

 

Regel het!

Sinds de fusie in 2009 blijft de multinational bouwen aan verdere groei. Mooie bijkomstigheid is dat jong talent hier op zijn of haar manier een belangrijke rol in kan vervullen, en dat in alle mogelijke vakgebieden binnen de onderneming. Walther neemt het woord: “Aansluitend op FrieslandCampina’s strategie route2020, voor groei en waardecreatie, is intern The Way We Work een leidraad voor het verder bouwen aan de juiste werksfeer en cultuur om onze ambities waar te kunnen maken. Deze beoogde manier van werken gaat uit van onze basistalenten, gericht op alle medewerkers, in elk land en op elk niveau.”

Kamp: “Met deze bagage op zak kun je aan het werk. Gedurende je traineeship ervaar je de dagelijkse dynamiek van het bedrijf. Hoe draag jij bij aan het verbeteren van onze productieprocessen? Welke innovaties bedenk je en pas je toe in zuivelproducten? Als je een idee hebt of een kans ziet, dan maak je dat kenbaar en dan is het antwoord: ‘fix it’, regel het! Mede dankzij de transparantie van de FrieslandCampina Academy kun je je blijven ontwikkelen en heb je zelf een behoorlijke invloed op je loopbaan.” Volgens Kamp maak je steeds in korte tijd kennis met een grote variatie van banen. Juist het wisselen tussen verschillende businessgroepen stimuleert kansen en perspectieven. Van den Bremer voegt eraan toe: “Je leert veel van het maken van die ‘cross steps’.”

‘Ik ben er trots op om bij FrieslandCampina te werken’ 

 

Van gras tot glas

Groei van jong talent en groei van de onderneming, maar daarnaast groeit ook de wereldbevolking en daarmee de behoefte aan veilige, betaalbare voeding en niet te vergeten aan voldoende boeren om ons dagelijks voedsel te produceren op duurzame wijze. FrieslandCampina ziet het als een uitdaging om bij te dragen aan het oplossen van deze drie maatschappelijke vraagstukken. Vandaar het commitment in de totale keten – van gras tot glas. Walther: “Alles een keertje meemaken in het deel van de keten die de onderneming bestrijkt. Het is écht een vitaal onderdeel van werken bij FrieslandCampina. Het draagt er onder andere toe bij dat je netwerk groeit, je kennis toeneemt en je de business vanbinnen en vanbuiten leert kennen en begrijpen. Ik voel me eerder een entrepreneur dan een medewerker.”

Ook de hoge standaarden op het gebied van kwaliteit, veiligheid, transparantie en duurzaamheid blijven niet onopgemerkt en zien we in de onderneming terug. Walther: “Het mvo-beleid van FrieslandCampina is gebaseerd op duurzame groei en op het tot maximale waarde brengen van alle door de leden-melkveehouders geproduceerde melk, maar tevens op het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Duurzaamheid is een van de fundamenten van onze ondernemingsstrategie.” Minstens zo belangrijk is dat in de executive board naar medewerkers wordt geluisterd. “Zo hebben wij als drie jonge medewerkers zitting in de mvo-board van FrieslandCampina en vertegenwoordigen daar onze generatie.” Van den Bremer kan zich levendig herinneren dat Cees ‘t Hart, CEO van FrieslandCampina, in een vergadering naar ieders mening vroeg.

 

Kansen grijpen

“Ik ben er trots op om bij FrieslandCampina te werken”, aldus Van den Bremer. Walther en Kamp knikken beamend. “Werken gaat niet zozeer om de uiteindelijke plaats van bestemming, maar ook om het leerproces tijdens de weg ernaartoe. FrieslandCampina stimuleert ons hierin, daagt ons opnieuw uit met innovatieve programma’s zoals Crash Courses, Peer Coaching en diverse Business Challenges. Allemaal onderdelen van het Leadership Development-programma. Steeds staan het delen van kennis én het leren van elkaar hierbij centraal. Zo gebeurt het dat zowel je carrière als je persoonlijke ontwikkeling zich in een razend tempo ontwikkelen. FrieslandCampina is juist daarom een interessant bedrijf om voor te werken.”

Walther spreekt als expat uit eigen ervaring: “Go abroad! Stel jezelf bloot aan een heel ander dagelijks leven en werkritme. Het zal je leven verrijken.”

Kamp sluit af met een glimlach: “Wie je ook spreekt, of diegene nu korte of lange tijd werkzaam is in de organisatie en hoe divers de achtergrond ook is: je kunt de waarden van FrieslandCampina voelen. En dat vind ik bijzonder.”

Internationale zuivelonderneming stimuleert talent
  • MT500 - 2014
  • Fidessa Docters van Leeuwen
  • Sebastiaan Westerweel

Recente stories