Intellectuele eigendomsrechten bepalen je kracht in de markt

Het beschermen van intellectuele eigendom is een specialistisch proces dat een zorgvuldige aanpak vergt. De adviseurs (gemachtigden) van Nederlandsch Octrooibureau werken nauw samen met bedrijven om een goede octrooi-, merken- en modellenstrategie te bepalen waardoor kosten worden bespaard en geld kan worden verdiend.

“De afweging bij klanten is vaak of octrooi- of merkbescherming kostenefficiënt is”, vertelt merk- en modellengemachtigde Marlous Stal-Hilders. “Ons advies is daarom altijd gekoppeld aan de waarde van een product voor de bedrijfsstrategie. Brengt de nieuwe introductie straks het leeuwendeel van de omzet binnen of gaat het om een bijproduct?” Nederlands en Europees octrooigemachtigde Henk de Boer: “Als het een bijproduct betreft, adviseren we soms dit niet te beschermen. Ook als je wilt voorkomen dat bepaalde informatie openbaar wordt, kun je beter van octrooibescherming afzien. Denk aan het recept van Coca-Cola. Dat is en blijft geheim.” De Boer is ook vestigingsmanager van het kantoor in Ede. Hij heeft jarenlange ervaring met complexe octrooien op chemisch gebied. Marlous Stal-Hilders is behalve merk- en modellengemachtigde ook manager van de juridische sectie. Stal-Hilders: “Anderzijds kunnen octrooi- en merkregistratie een belangrijk onderdeel van de bedrijfsideologie vormen. Intellectuele-eigendomsrechten voegen waarde toe aan je onderneming en bepalen je kracht in de markt. Ook bij due diligence is de intellectuele-eigendomsrechtenportfolio van belang om de marktpositie van een bedrijf te bepalen.”

 

Service op maat

Bij Nederlandsch Octrooibureau hebben klanten regelmatig contact met een vaste octrooigemachtigde. Rob Tettero is zo’n klant. Hij is directeur van AimSport, een internationale groothandel in hockeymaterialen. In 1990 begeleidde Nederlandsch Octrooibureau de registratie van zijn hockeymerk Stag. Enkele jaren later ontwikkelde AIM een speciale inlay in de haak van de hockeystick en keek Henk de Boer ook naar de mogelijkheden voor octrooiering. “Vooral op kunstgrasvelden slijt de haak snel”, vertelt Tettero. “Totdat we gebruik konden maken van carbonvezel gingen we slijtage tegen door een houtsoort met een harde kern te gebruiken. De inlay was toen een echte marktinnovatie en daarmee een unique selling point. We hebben er zelfs een innovatieprijs mee gewonnen van de TU Delft.” De Boer: “Een octrooiaanvraag is niet altijd de beste manier. Wij wegen altijd af of de klant een effectieve bescherming kan krijgen die opweegt tegen de kosten van een octrooiaanvraag.” Elke octrooigemachtigde is gekoppeld aan een merk- en modellengemachtigde. Zo hebben De Boer en Stal-Hilders regelmatig overleg over klanten en hun intellectuele-eigendomsportefeuille. Stal-Hilders: “Doordat we zeer regelmatig contact hebben met onze klanten, weten we wat er in hun bedrijf speelt en waar ze heen willen. Op basis daarvan kunnen we goed beoordelen wat er beschermd moet worden. Door onze service op maat ontstaat een sterke band tussen de klant en onze organisatie. Ons geavanceerde Enterprise Content Management-systeem, dat een ICT-prijs heeft gewonnen, ondersteunt het hele proces optimaal. In deze volledig digitale omgeving kan de klant op termijn zijn eigen dossier inzien.”

 

Gelijkwaardige gesprekspartners

De kantoren van Nederlandsch Octrooibureau bevinden zich dicht bij belangrijke kennisregio’s, zoals Brainport in Brabant en Food Valley en Health Valley in Oost-Nederland. De Boer: “Door onze kennis van de markt en onze klanten kunnen we op strategisch niveau meedenken. Zo kunnen we ze op basis van onze marktverkenningen vertellen waar er nog gaten tussen de bestaande octrooien zitten, die kansen kunnen bieden. Alle octrooigemachtigden hebben een gespecialiseerde bètaopleiding. Daardoor weten we genoeg van de materie om kansen reëel in te schatten. Dat maakt ons tot gelijkwaardige gesprekspartners.” Stal-Hilders: “De kwaliteit van onze adviseurs en juristen wordt binnen ons vakgebied zeer gewaardeerd en niet alleen door onze klanten. Het internationale vakblad ‘Managing IP’ geeft Nederlandsch Octrooibureau al jaren op rij een uitstekende beoordeling op basis van het grootste wereldwijde onderzoek onder octrooi- en merkenbureaus.

 

Uniek merk

De kracht en het belang van een merknaam is voor veel bedrijven moeilijk in te schatten. Rob Tettero: “De afgelopen twintig jaar is er op het gebied van het merkenrecht veel veranderd, mede onder invloed van de media en internet”, vertelt hij. “In samenwerking met Nederlandsch Octrooibureau hebben wij een merkenstrategie bedacht om het merk Stag goed te beschermen. Dat was maar goed ook, want ik heb een zaak lopen tegen een onderneming die het merk gebruikt. Stal-Hilders constateert dat marketeers vaak een voorkeur hebben voor minder onderscheidende merken: “Zo creëren energiebedrijven vaak merken waarvan de naam beschrijft wat het product is of doet. Dit communiceert namelijk beter. Nu de energiemarkt is geprivatiseerd, moeten zij zich onderscheiden met unieke producten. Beschrijvende merken zijn echter moeilijk te beschermen tegen me-too-producten. Als je een unieke marktpositie wilt voor een onderscheidend product, moet je een unieke naam bedenken.”

Intellectuele eigendomsrechten bepalen je kracht in de markt

Recente stories