Integraliteit in optima forma

Breijer boekt succes als totaalaanbieder, waarbij project- en onderhoudskennis steeds in synergie aansluiten op de behoefte van de opdrachtgever. We schuiven aan bij Breijer en zijn onder de indruk van de cases, waaronder PPS Doetinchem en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Aan het woord is Pieter-Jan van Hooijdonk, Algemeen Directeur Breijer. “Er is volop beweging op de renovatie- en onderhoudsmarkt. We hebben onze organisatie hierop geënt en drie businessunits daarop ingericht, te weten: Projecten, Contractonderhoud en Brand en Beveiligingstechniek. En daarnaast zijn we onderdeel van Facilicom. Facilicom is de facilitaire holdingmaatschappij waar o.a. Trigion en GOM eveneens deel van uitmaken”, aldus Van Hooijdonk. “Breijer is ingericht als integraal bedrijf. Er zijn systeemcondities gerealiseerd, evenals de fysieke mogelijkheid om mensen anders te laten werken en samen te laten werken. Mede daardoor zijn we in staat mooie projecten en onderhoud te realiseren.”

Naast Van Hooijdonk zit Erwin van den Broek, Business Unit Directeur Contractonderhoud. Hij vertelt hoe het zo gekomen is. “Opdrachtgevers hebben behoefte aan een totaalaanbieder. Eén partij die niet alleen de techniek voor haar rekening neemt, maar zich ook ontfermt over het hele facilitaire gedeelte. Wij zijn die totaalleverancier. Breijer onderscheidt zich door de bundeling van units en de jarenlange ervaring op onderhoud en projecten.”

Breijer Bouw en Installatie is al ruim zestig jaar partner in elk bouw- en installatieproject. De technisch dienstverlener werkt in diverse branches onder andere voor gezondheidsinstellingen, scholen, overheidsinstellingen, retail- en woningbouwcorporaties, maar ook voor projectontwikkelaars, beleggers en onroerendgoedbeheerders. Voor deze opdrachtgevers realiseert Breijer groot- en kleinschalige projecten op het gebied van renovatie, verbouw, nieuwbouw, installatie, onderhoud en beheer.

‘Wij zijn die totaalleverancier’

Prestatie op gebouw

Breijer hanteert een succesvolle werkwijze. Hoe doen ze dat? Van den Broek glimlacht: “Veel bouwbedrijven hebben de afgelopen jaren het onderhoud als propositie laten liggen. Nu de markt zo in beweging is, springt iedereen erop af. Maar wij doen dit al geruime tijd. Wij ontfermen ons graag over de harde en de zachte kant van het onderhoud. Daarmee hebben we een totale gebouwbeheersing. Als je bij ons bij een van de afdelingen binnenloopt, dan zie je met eigen ogen dat de collega’s het onderhoud tot in de finesses hebben afgekaderd.”

Van Hooijdonk: “Dat betekent meedenken, verbeteringen aanbrengen en verduurzamen. De een noemt het maximale ontzorging. Het gaat wat ons betreft nog verder. Voor het nieuwe gebouw van de Belastingdienst in Doetinchem hoeft de Rijksgebouwendienst vijftien jaar lang alleen de maandelijkse factuur te betalen, verder heeft de dienst er geen omkijken naar. Het gebouw is het resultaat van een PPS-project, met Facilicom als private partij die, inclusief de financiering en realisatie van de bouw tot het beheer, vijftien jaar lang alles voor haar rekening neemt. Efficiënter kan niet. Alleen concerns die alle disciplines in huis hebben en over voldoende financiële slagkracht beschikken, kunnen optimaal participeren in zo’n PPS. In alle levensfases van een gebouw kunnen op deze manier de beste en meest efficiënte keuzes worden gemaakt, bezien vanuit de totale levenscyclus van een gebouw. Vanzelfsprekend passen we de ervaringen die we hiermee opdoen weer toe in nieuwe opdrachten, zowel bij bestaande als bij nieuwe klanten.”

Bimmen

Van den Broek: “In de stad van morgen zie je de nadruk van nieuwbouw naar herbestemming verschuiven.” Van Hooijdonk voegt hieraan toe: “Wij verwachten dat ‘Bimmen’ een grote stempel gaat drukken op de bouw, het onderhoud en het beheer van de gebouwen. Bij de restauratie van het C-gebouw van de Erasmus Universiteit Rotterdam maakt Breijer Bouw en Installatie voor het eerst gebruik van het Bouw Informatie Model (BIM), voor alle disciplines, in een renovatie-restauratieproject. Hoe werkt dit precies? Het BIM is een digitaal gebouwmodel in 3D, dat bestaat uit alle relevante informatie die gedurende de bouw is opgeslagen. Dit model is het uitgangspunt. Vernieuwingen, bijvoorbeeld aan de W- en E-installaties die ook door ons worden uitgevoerd, verwerken we in het BIM van het C-gebouw. Je moet weten dat alle betrokken bedrijven met hetzelfde digitale gebouwmodel werken. Met als gevolg dat bouwfouten en faalkosten aanzienlijk afnemen. Tijdens de bouw, maar ook tijdens het beheer en het onderhoud, werkt niemand meer langs elkaar heen. Vastgoedeigenaren en –gebruikers kunnen op ieder gewenst moment van de dag alle mogelijke informatie bekijken. Van het beheer tot het onderhoud en het gebruik van het gebouw, en daar bijvoorbeeld investeringsbeslissingen op afstemmen.”

 

Duurzaamheidssprong

Ja, Bimmen heeft het. Met als groot voordeel dat zowel de dienstverlening als de duurzaamheid volledig geïntegreerd is in BIM. Alle disciplines worden beheerst met BIM als uitgangspunt. De eigenaar van het gebouw kan ineens heel makkelijk het energieverbruik of de facilitaire diensten naadloos afstemmen. De eigenaar heeft zo een soort regierol op afstand: 24/7 heeft hij toegang tot de benodigde informatie.
Een duurzaamheidssprong die zijn weerga niet kent. Van Hooijdonk: “Duurzaamheid is meer dan alleen de keuze voor bepaalde materialisatie en de toepassing ervan. Duurzaamheid moet ook bij de mensen geland zijn. Het gaat meer en meer om de beleving van duurzaamheid. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de CO2-reductie tijdens de restauratie van het C-gebouw, (door op een andere manier te werken en de logistiek in te richten), dan kun je dit vergelijken met het gebruik van vijftien jaar zonnepanelen. Integraliteit in optima forma noemen we dat!”

Integraliteit in optima forma

Recente stories