Integraal begeleiden van digitale transformatie

De snel digitaliserende consument zet het bedrijfsleven de komende jaren op zijn kop. Bedrijven moeten de kansen in deze ontwikkeling grijpen, anders loopt het slecht met ze af. Het internationale consultingbureau SparkOptimus heeft dit nauwkeurig in het vizier en helpt met een unieke integrale aanpak bedrijven in hun transitie naar digitaal optimaal te begeleiden.

“Wij denken dat de grootste kans op groei voor bedrijven de komende vijf tot tien jaar ligt in het volgen van de digitaliserende consument. Dat proces is net begonnen, maar is structureel en ontwikkelt zich steeds sneller. De impact wordt nog vaak onderschat, maar reikt helemaal tot de kern: het bestaansrecht van bedrijven. En dat is ook logisch, want als je je klanten niet volgt, heb je ook geen bestaansrecht meer.” Alexandra Jankovich en Tom Voskes, oprichters van de internationale digitale consultant SparkOptimus zijn glashelder. Met de faillissementen van V&D, DA en Macintosh nog vers in het geheugen zal het ook elke manager wel duidelijk zijn dat de transformatie naar een digitale bedrijfsvoering onvermijdelijk is. Hoe dat moet gebeuren, is de grote vraag; de materie is nog heel vers en mede daardoor is er bij de meeste bedrijven een groot tekort aan kennis.

 

Van strategie tot en met uitvoering

SparkOptimus heeft echter de oplossingen paraat. Het heeft voor digitale transformatie een uniek, geïntegreerd concept van strategie tot en met uitvoering. De organisatie richt zich daarmee op aansprekende bedrijven als bol.com, Albert Heijn, ING, Staatsloterij, Unilever en Marks & Spencer. Alexandra Jankovich: “We zijn zelf ook een digitale organisatie en omdat wij leveranciersonafhankelijk zijn, kunnen we zin en onzin in het digitale domein van elkaar scheiden. Onze consultants zijn allemaal gepassioneerde, multifunctionele talenten, enthousiast om de organisaties van de toekomst te helpen bouwen. Ze beheersen strategie en analyse en leiden de operatie. Zo kunnen wij onze cliënten helpen door ‘wat’, ‘hoe’ en ‘uitvoering’ van de digitale transformatie integraal op te pakken. Daarbij hebben we strategie en operatie nadrukkelijk met elkaar verbonden, want je kunt geen goede digitale strategie ontwikkelen als je niet weet hoe het in de praktijk werkt.”

Voskes vult haar aan: “Je moet met de klant eerst het waarom van deze exercitie boven tafel halen. Daarbij kijken we zowel naar de beoogde toegevoegde waarde voor zijn eindklant, alsook naar de financiële impact voor het bedrijf, want het gaat echt om hun bestaansrecht. Vervolgens bepalen we hoe je de transformatie moet doen: welke processen, businessmodellen en technologie nodig zijn voor de realisatie. Wij zijn uniek omdat we álle elementen integraal adresseren, ook bezien vanuit zowel klant, de technologie als de operatie. Bovendien helpen we onze cliënten om hun digitale organisatie op te bouwen en digitale kennis en vaardigheden over te dragen. Anders krijg je het vliegwiel voor digitale transformatie niet op gang en komt die groei er ook niet.”

 

Geen groei als het vliegwiel voor digitale transformatie niet op gang komt

Academy

Groot probleem volgens Voskes is dat er voor digitale transformatie internationaal weinig benchmarks en voorbeelden zijn, maar die heeft SparkOptimus inmiddels zelf geschapen: “Wij begeleiden ondertussen meer dan 120 digitale trajecten per jaar, zodat we onze ‘on the job’-expertise heel effectief kunnen overdragen, en zijn hiermee met grote afstand marktleider.”

Om die kennisoverdracht een breder fundament te geven en zo ook bij te kunnen dragen aan de vernieuwing in Nederland heeft SparkOptimus in 2015 een eigen Academy opgezet. Voskes: “Het digitale domein groeit heel snel en het tekort aan talent groeit daarmee evenredig. Je ontkomt er dus niet aan mensen zonder ervaring te gaan opleiden.”

Jankovich: “We merkten dat onze klanten een grote behoefte hebben aan oplossingen voor hun praktische kennisbehoefte. Daartoe hebben we onze opgebouwde praktijkkennis in korte, toegankelijke opleidingen samengevat. Bijvoorbeeld een hele range aan programma’s voor e-commerce en onlinemarketing, gericht op het middenkader. Voor directeuren hebben we, in samenwerking met het hierin gelijkgestemde Financieele Dagblad, een executive programma opgezet. Hierin worden we bijgestaan door onze Advisory Board met daarin onder andere Annet Aris, Harold Goddijn en Ben Verwaayen.”

 

Internationale expansie

SparkOptimus is in 2010 ontstaan uit een fusie van de adviesbureaus Spark & Co en Optimus Marketing, respectievelijk van Jankovich en Voskes, beiden oud-McKinsey-consultants. Hun integrale aanpak slaat in de markt bijzonder aan, getuige de snelle groei, vooral door aanbeveling, van 50% per jaar in omzet en werknemers. Eind dit jaar verwachten Jankovich en Voskes 70 consultants te hebben. De hoge klantwaardering blijkt natuurlijk ook uit de overwinning in de Emerce 100-verkiezing voor consultingbureaus.

Het concept van de integrale begeleiding wordt intussen ook internationaal verder uitgerold. SparkOptimus is buiten de Benelux in een vijftiental landen actief, vooral in Groot-Brittannië, Duitsland en de Scandinavische landen. Deze markten worden nu nog vanuit Amsterdam bediend, maar daar komt verandering in. Alexandra Jankovich: “Het buitenland kent dezelfde problematiek en kennistekort als Nederland. Dat biedt ons veel kansen en daarom zullen we onze activiteiten internationaal verder uitbreiden.”

Integraal begeleiden van digitale transformatie

Recente stories