Innoveren voor zorgvraag van de toekomst

De komst van een WijkKliniek voor ziekenhuiszorg en de ontwikkeling van locaties waar mensen langer thuis kunnen wonen zijn voorbeelden van innovaties in de zorg. Cordaan maakt zich daar sterk voor, om nu en in de toekomst optimaal te kunnen aansluiten bij de zorgvraag.

Innoveren voor zorgvraag van de toekomst

“Een vernieuwing waar we op dit moment aan werken is een WijkKliniek, een kliniek voor kortdurende behandeling en verblijf voor mensen die wel ziekenhuiszorg nodig hebben, maar niet noodzakelijk ín het ziekenhuis”, zegt bestuursvoorzitter Eelco Damen van Cordaan, de grootste aanbieder van langdurige zorg in de regio Amsterdam. Bijna 6000 medewerkers en zo’n 2000 vrijwilligers bieden ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg. Bij de eerste WijkKliniek, die eerder dit jaar zijn deuren opende, werkt Cordaan samen met Amsterdam UMC. “Verpleegkundigen van ons werken in de kliniek onder verantwoordelijkheid van de specialisten van het UMC. Het kan zijn dat de opname plaatsvindt in de kliniek of dat een patiënt daar komt na eerst in het UMC te zijn behandeld. De druk op opnames in ziekenhuizen neemt zo af en de zorg is bovendien goedkoper.”

‘Innovatie is cruciaal voor de toekomst van de ouderenzorg’

Virtual ward

Damen, die eind 2018 na 21 jaar afscheid neemt als voorzitter, verwacht dat het model navolging krijgt, al zal dat niet van de ene op de andere dag gaan. “Wij hebben de opening van de WijkKliniek twee jaar voorbereid. Het ziekenhuis, een zorgorganisatie zoals wij en de zorgverzekeraar moeten het met elkaar eens zijn.”

 

Een tweede innovatie is de ontwikkeling van een virtual ward, in samenwerking met het OLVG. “Na behandeling in het ziekenhuis kunnen mensen dan zo snel mogelijk naar huis. Daar wordt met hulp van techniek het herstel gemonitord. Als het niet goed gaat, kan een van onze wijkverpleegkundigen direct assisteren. Ook dit project spaart zorgkosten.”

 

Alliantie voor ouderenwoningen

Volgens Damen zijn zulke innovaties cruciaal voor de toekomst. Minstens zo belangrijk vindt hij dat er straks voldoende geschikte woningen zijn voor ouderen. Sinds enkele jaren is het landelijk beleid dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Het kabinet maakte in juni bekend hier 340 miljoen euro in te willen investeren. “Er moet eigenlijk iets nieuws komen voor wat vroeger de verzorgingshuizen waren: zelfstandig wonen in een beschermde omgeving met zorgfaciliteiten in de directe omgeving. In Amsterdam zijn daar de komende jaren 10.000 plaatsen voor nodig.” Het gaat om gelijkvloerse woningen in appartementengebouwen met een lift en op de begane grond onder meer ontmoetingsplekken. Damen pleit voor de vorming van allianties tussen gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties om dit op grote schaal te realiseren. Cordaan wil zorgen voor 1500 woningen, door zeven locaties uit de eigen vastgoedportefeuille met een totale waarde van ruim 1 miljard euro om te bouwen.

investeren in geschikte woningen voor ouderen

Recente stories