Innoveren is juridisch wél mogelijk

Innoveren is juridisch wél mogelijk

‘‘Innoveren vraagt om creatieve advocaten met lef’’

Een nachtmerrie voor iedere CEO: een digitale innovatie die onveilig is en niet voldoet aan de wet. Lancering mislukt en consumentenvertrouwen weg. Volgens de advocaten van Pels Rijcken is dit te voorkomen met het juridische innovatiecertificaat.

Pionieren met technologieën als big data, smart contracts en blockchain biedt nieuwe kansen, maar werpt ook juridische vragen op. “Organisaties focussen zich bij innovatie vooral op zaken als het gebruikersgemak”, zegt advocaat Sandra van Heukelom. “Pas later wordt nagedacht over veiligheid en wet- en regelgeving. Vaak moet een jurist dan nee verkopen en moeten zaken achteraf aangepast worden. Om die frustratie te vermijden, zijn advocaten van Pels Rijcken al bij de start van innovaties betrokken en werken ze nauw samen met ontwikkelaars. Zo vermijd je extra kosten als het herschrijven van programma’s en het uitstellen van een productlancering. Dankzij onze aanpak en samenwerking is het eindproduct juridisch solid and sound en is het mogelijk om snel te innoveren.”

 

Juristen die kunnen programmeren

“Vanaf het begin meedoen met digitale innovatietrajecten vraagt om meer dan alleen het schetsen van wettelijke kaders”, zegt advocaat Jeroen Naves. “We zijn volop aan het transformeren tot volwaardige partners die samenwerken, verbindingen leggen en creatief meedenken. In de praktijk blijken wet- en regelgeving heel goed samen te gaan met digitale innovatie. Als jurist remmen we het proces niet af, maar leveren we juist een bijdrage aan de creatieve flow.”

 

“Een vereiste is natuurlijk dat we de technische materie begrijpen”, vervolgt Naves. “We volgen ICT- opleidingen en overleggen regelmatig met technici. Zo heb ik recentelijk een smart contract leren programmeren. Als je weet wat technisch mogelijk is, kun je juridische eisen beter vertalen in een gebruiksvriendelijke toepassing.”

‘Innoveren vraagt om creatieve advocaten met lef’

 

Juridisch innovatiecertificaat

Pels Rijcken heeft veel ervaring met het ondersteunen van innovatieprojecten. Het kantoor is onder meer betrokken bij Smart Cities van de gemeente Eindhoven. Ook werkte Pels Rijcken mee aan het ontwikkelen van Mijn Zorg Log. Met deze blockchainoplossing won het Zorginstituut Nederland de Computable Award 2017 in de categorie ‘Beste ICT-project van het jaar in de zorg’. “Innovaties die juridisch door ons zijn begeleid en gecheckt ontvangen het juridische innovatiecertificaat”, zegt Van Heukelom. “Dit certificaat geeft de garantie dat de toepassing door Pels Rijcken is beoordeeld en voldoet aan de wettelijke eisen. Dit zorgt voor vertrouwen in de markt. We merken dat er al veel vraag is naar dit certificaat. Op pelsrijcken.nl/certificaat vind je hier meer informatie over.”