Innovatieve toolkit stimuleert ontwikkeling

De schrijnende personeelskrapte brengt duurzame inzetbaarheid hoog op menig agenda. Zo ook voorkoming van de sinds corona toenemende uitval van werknemers. Ze ervaren meer stress en hybride werken geeft uitdagingen. “Het vernieuwende NewHR biedt inzicht in gedrag en ontwikkeling. Praktische e-assessments stimuleren duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling én voorkomen uitval.”

Innovatieve toolkit stimuleert ontwikkeling

Volgens directeur Mark Wispels voorziet de vernieuwende aanpak van NewHR momenteel in een actuele behoefte. “Deze methode is vooral laagdrempelig. HR-professionals kunnen onze tools inzetten zonder tussenkomst van een, vaak dure, externe assessmentadviseur.” Het ver ontwikkelde innovatieve softwareplatform legt verbanden en brengt patronen in kaart. Zo ontstaat inzicht in (voorspellend) gedrag van medewerkers. Dit is uiterst waardevol voor zowel de medewerker als de (HR-)manager, die hierop individueel kan sturen.

Preventief inzicht

“Maar NewHR is ook goed bruikbaar om vast te stellen wat er in een organisatie speelt. De output helpt bijvoorbeeld bij organisatieverandering. De praktijk leert dat bedrijven vaak achteraf terugkijken wanneer iets niet goed loopt. Wij geloven echter in preventief inzicht om zo ontwikkeling te stimuleren in plaats van te anticiperen op wat er fout is gegaan”, aldus Wispels. “Plezier in het werk én duurzame inzetbaarheid van werknemers nemen daardoor toe.”

‘Innovatieve e-assessments voorkomen uitval en stimuleren ontwikkeling van medewerkers’

NewHR is onderdeel van DilemmaGroep. Met de DilemmaMethode faciliteert ze organisaties om zelfstandig met een praktische methode en tools de vaak complexe vraagstukken rondom gedrag in kaart te brengen. Ook traint en adviseert ze organisaties omtrent gedrag van jongeren en volwassenen. Daarvoor zet DilemmaGroep e-assessments in en voert ze belevingsonderzoeken uit. De DilemmaMethode komt snel tot de kern. Het individu krijgt zelf concrete inzichten en wordt gestimuleerd tot zelfregie om zo gedragsverandering te bewerkstelligen.

In 2009 nam de organisatie de voormalige Rijks Psychologische Dienst (RPD) over. Met digitale technieken werd de enorme hoeveelheid vrijkomende kennis gebruikt voor het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen. Ruim 65% van de gemeenten en tweehonderd scholen werken met de DilemmaMethode. Met NewHR richt DilemmaGroep zich juist op de zakelijke markt.

Mentale balans

HR-professionals zetten NewHR in, maar het zijn de werknemers die daarna zelf met de uitkomsten aan de slag gaan. Wispels: “Het draait om zelfinzicht. Wie ben ik en wat geeft of kost mij energie? Wat is nodig om werkplezier te behouden? Wat is in het kader van persoonlijke ontwikkeling binnen de organisatie mogelijk? Wat zijn mijn kansen en risico’s? En wat kan de organisatie faciliteren? In onder meer deze vragen geeft NewHR objectief en waardevrij inzicht.”

De aanpak is themagericht, exact af te stemmen op de vraag van een organisatie. Bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid van medewerkers, performancemanagement, talentontwikkeling, leiderschap of agile werken. “Onze onderscheidende benadering is breder kijken dan vaardigheden en competenties. Wij brengen nadrukkelijk ook de mentale balans in kaart. Hoe zit iemand in zijn vel? Welke privéomstandigheden spelen er? Hoe beleeft iemand de werk-privébalans? Daardoor volgen meer betrouwbare uitspraken over ontwikkelmogelijkheden en kansen op uitval. Zo zijn met gerichte acties verzuim en werkstressgerelateerde klachten tegen te gaan en kan ontwikkeling worden gefaciliteerd.”

Toolkit NewHR

Alle hoogwaardige kennis bij één betrouwbare aanbieder biedt veel gemak. Behalve uit e-assessments bestaat de toolkit van NewHR uit capaciteitentests, 360°feedback-tooling en medewerkeronderzoek. Ook zijn de tools te koppelen aan eigen (HR-)systemen. Zo beschikken de HR-professional en werkgever over een totaalpakket voor alle HR- en organisatievraagstukken. De e-assessments zijn direct online beschikbaar, de geautomatiseerde rapportages duidelijk en overzichtelijk. “Om de producten op www.NewHR.nl in te zetten is geen training nodig. Desgewenst kunnen wij professionals ondersteuning bieden”, licht Wispels toe. NewHR is geschikt voor zowel mkb als corporates. En biedt naast onderbouwing voor beleid en mogelijkheid tot het meten van effecten ook handvatten voor management en begeleiders. Zonder opsmuk. Duidelijk, concreet en prikkelend, zodat het impact heeft en op een positieve wijze verandering en optimalisatie stimuleert.

Wetenschappelijk onderzoek

Dankzij tientallen jaren ervaring heeft dit 25 medewerkers tellende bedrijf een enorme hoeveelheid data verzameld. Wispels: “Daardoor voeren wij regelmatig onderzoek voor klanten uit. Ook verrichten wij wetenschappelijk onderzoek naar vraagstukken met een maatschappelijk belang. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld ook persoonlijkheidskenmerken van onderwijsprofessionals om antwoord te geven op de vraag hoe de hoge werkdrukbeleving kan worden aangepakt.”

Ontdekken en reflecteren

NewHR stimuleert tot kritisch nadenken en onderzoek, het leggen van verbanden en het zien van oorzaak en gevolg. “Wij stellen kritische vragen en we vragen door. En wij nemen geen genoegen met sociaal gewenste antwoorden. Wij gaan op zoek naar wat er werkelijk toe doet, naar wat onderliggend speelt en onbewust of sluimerend van invloed is op het gedrag”, vertelt Wispels.

NewHR reflecteert objectief en waardevrij, zonder oordeel of vooroordeel. Bovendien integraal vanuit respect voor de menselijke maat, zonder weg te kijken, te verbloemen of te provoceren. Maar om positief te stimuleren tot ontwikkeling en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid voor een duurzame inzetbaarheid.

Innovatieve toolkit stimuleert ontwikkeling

Recente stories