Innovatieve slagkracht geeft business een boost

Ontwikkelingen en innovaties in digitalisering gaan erg snel. De meeste bedrijven werken met veel verschillende informatiesystemen. In combinatie met de toenemende (internationale) samenwerkingsverbanden groeit de complexiteit van datagebruik en daarmee de vanuit risicomanagement en interne beheersing daaraan te stellen eisen. Deloitte wijst de juiste digitale weg.

De business van Deloitte heeft een boost gekregen dankzij een innovatieve aanpak van dataextractie en -visualisatie ter ondersteuning van de dienstverlening, maar ook met specifieke services rondom bijvoorbeeld (cyber)security op het gebied van preventie, monitoring en remediatie.

Groot innovatieteam

De toenemende digitalisering maakt het op elkaar afstemmen van systemen binnen organisaties noodzakelijk. Deloitte, een van de wereldwijde koplopers op de gebieden accountancy, belastingadvies, consulting, risicomanagement, strategie én nieuwe technologie, speelt hier nadrukkelijk op in. Het onderscheidt zich sterk van de andere grote marktspelers door innovatieve dienstverlening. Vijf jaar geleden investeerde Deloitte in een specifiek innovatieteam, inmiddels 90 fte groot. Dit team heeft zich gespecialiseerd in het continu ontwikkelen en verbeteren van nieuwe technieken, zoals data-analyse en -visualisatie. Steeds meer organisaties maken gebruik van data-analyse met als doel data te ontsluiten en toenemende problemen ermee te voorkomen. Een belangrijke reden voor enkele beursgenoteerde multinationals om zich recent als klant bij Deloitte te voegen.

‘Bij techniek draait het om perfecte visualisatie’

Toegankelijkheid data

“De eisen aan informatiesystemen nemen toe”, vertelt Marco van der Vegte, Managing Partner Audit van Deloitte. “De cyberrisico’s zijn aan de orde van de dag. Hoe beveiligt een organisatie zich tegen hackers? Deloitte is de specialist op dit terrein. Het analyseert de zwakke plekken in een systeem en adviseert over verbeterstappen. Bij data-analyse hoort ook procesanalyse. Ook daarover adviseren topprofessionals, gebruikmakend van specifieke procesanalysetooling.”

Zowel Audit, Tax als Risk Advisory maakt gebruik van het Innovatieteam, waarmee de organisatie een flinke stap voorwaarts heeft gezet. Van der Vegte: “Het begint met de ontwikkeling van een slim dataextractiesysteem voor data-analyse. Vervolgens draait het om het goed visualiseren via onder meer graphics en afbeeldingen, en interpreteren van data. De klant krijgt zo het gewenste inzicht. De nieuwe toegankelijkheid van data biedt grote voordelen. Neem onder meer accountantscontroles. Voorheen voerden we steekproeven uit, maar nu beschikken we over alle data en tools, en hebben de mogelijkheid om vanuit een compleet overzicht snel afwijkende patronen te identificeren. Ook hebben we sneller inzicht in bedrijfsrisico’s op het gebied van bijvoorbeeld mogelijke indicaties van onregelmatigheden en betrouwbaarheid van data.”

Voorspellingen doen

De ideeën komen veelal voort uit de business. Grote projecten hevelt deze by far meest innovatieve dienstverlener over naar het Innovatieteam. Jacques Buith, Managing Partner Risk Advisory: “In het Innovatieteam is onder meer het project Cybersecurity opgestart. Ze hebben een intelligent systeem ontwikkeld waarmee het model op basis van patronen cyberproblemen kan voorspellen. Een ander voorbeeld is het project Risk Sensing. Onze professionals brengen het strategische risicoprofiel in kaart in combinatie met de waardecreatie en doelstellingen van een onderneming. Negatieve effecten op de strategie maakt Deloitte inzichtelijk via een model met ontwikkelde indicatoren, gekoppeld aan meetmomenten. Ofwel, wat kan er misgaan waardoor de strategie niet succesvol is.”

Deloitte Tax & Legal gebruikt onder meer WKR-, VAT- en Transfer pricing analytics en zet nieuwe tools in voor compliancehandelingen. Ook excelleert Tax in waardevolle voorspellingen dankzij data-analytics. Richard Roovers, Managing Partner Tax: “Op basis van analytics geven wij inzicht in voorspellingen. De kwaliteit van ons advies ligt mede hierdoor erg hoog, waardoor organisaties in de toekomst flinke kostenvoordelen kunnen behalen of risico’s kunnen beheersen.”

Diversiteit in teams

Deloitte werkt met veel diversiteit in de teams. Roovers: “Binnen Tax & Legal heeft circa tien procent van de professionals geen fiscale achtergrond. Wij vinden het belangrijk om een aantal andere profielen erbij te hebben; mensen die vanuit een andere invalshoek redeneren. Dit werkt vaak vernieuwend om slimme modellen te ontwikkelen. Zo kunnen we altijd nieuwe mensen gebruiken die een brug willen slaan tussen techniek en tax.” Van der Vegte vult aan: “Een sterrenkundige bijvoorbeeld, kan meerwaarde hebben in IT. Wij zijn in feite een groot opleidingsinstituut en mede daardoor een aantrekkelijke werkgever. Samenwerking is een belangrijke waarde van ons en dat hebben we uitstekend georganiseerd.” Per project worden professionals vanuit diverse disciplines bij elkaar gebracht. Ook de markt constateert het vooroplopen in samenwerking van Deloitte, dat bovendien over een eigen private-cloudinfrastructuur beschikt.

De erkenning van de onderscheidende positionering komt ook tot uiting in de wereldwijde onderzoeken van Gartner en Kennedy. Hierin scoort Deloitte hoog en wordt gesproken over een grote innovatiekracht en sterke samenwerking bij Deloitte. Veel respondenten gaven aan dat ze in de toekomst voor Deloitte kiezen. Over de reden zijn de drie managing partners het direct eens: “Wij tillen onze kwaliteit naar een steeds hoger onderscheidend niveau.”

Innovatieve slagkracht geeft business een boost

Recente stories