Innovatief omgaan met rendementsuitdagingen

Na de financiële crisis kwamen traditionele beleggingscategorieën flink onder druk te staan. Een serieuze uitdaging voor institutionele beleggers. Aegon Asset Management begreep dit en speelde hierop in. Het nog jonge bedrijf neemt onder CCO Eric van der Maarel de laatste jaren grote stappen en heeft inmiddels al 325 miljard euro onder zijn hoede.

Innovatief omgaan met rendementsuitdagingen

Aegon Asset Management is in 2009 opgericht voor het vermogensbeheer van de Aegon-gelden. Vier jaar later kwam de focus ook op de externe markt te liggen. In 2015 kwam Van der Maarel aan boord met de opdracht om het bedrijf commercieel op de kaart te zetten. “Omdat de eisen voor het balansbeheer van de verzekeraar heel hoog zijn, heeft Aegon altijd al een professionele assetmanagementcultuur gehad met innovatieve beleggingsactiviteiten en -instrumenten. Die waren zo goed, dat we besloten om die ook nieuwe klanten aan te bieden.”

Het betrof hier zogeheten alternatieve vastrentende waarden, zoals hypotheken, asset-backed securities (ABS) en bepaalde soorten illiquide obligaties. Een assortiment dat niet verkrijgbaar is bij iedere vermogensbeheerder en daarmee een belangrijke differentiator voor Aegon. “Wij ontwikkelen beleggingscategorieën die waarde toevoegen voor onze klanten, aangezien een mandje met staatsobligaties of indextrackers het verschil niet maakt.”

‘Een mandje staatsobligaties of indextrackers maakt het verschil niet’

Zorgvuldig communiceren

Een belangrijke randvoorwaarde is dat specialisten in de gehele waardeketen nauw samenwerken met klanten om tot goede oplossingen te komen. Uiteraard de backoffice, maar ook de ‘verpakking’ van het product geschikt maken voor de klant. “Je moet uiterst zorgvuldig communiceren hoe je belegt, hoe je portefeuille tot stand komt inclusief risicobeheer. Onze klanten hebben te maken met veranderende regelgeving. Hier zijn onze oplossingen op afgestemd. En op hun doelrisicoprofiel. We hebben passende oplossingen, zoals onze hypotheekfondsen, gefaseerd ontwikkeld en onze geloofwaardigheid en ons profiel in de markt stap voor stap opgebouwd. Kwaliteit boven kwantiteit. We hebben te maken met wereldwijd opererende topinstituten die vermogensbeheerders voor het kiezen hebben. Daardoor is er sprake van veel concurrentie en zeer hoge kwaliteitseisen. Een ander domein waar we succesvol optrekken met onze klanten is duurzaamheid. De roep vanuit de markt, ook al door de rapportageverplichtingen, betekent dat je dit heel expliciet moet benoemen: wat ESG (Environmental, Social & Governance) betekent voor het rendement aan de ene en risicoreductie aan de andere kant. Daarmee hebben we echt een streepje voor.”

 

 

Dutch Mortgage Fund

Hypotheekfondsen zijn een belangrijke categorie van Aegon Asset Management voor de externe markt. Aegon is van oudsher een belangrijke hypotheekverstrekker. Na de financiële crisis, toen de grootbanken geconfronteerd werden met strengere overheidsregels, is die positie nog aanzienlijk versterkt. Van der Maarel: “Aegon is mede hierdoor in Nederland in de top 5 gekomen. Het innovatieve idee ontstond om niet alle hypotheken als beleggingspost op de balans te zetten, maar ze ook te bundelen en in een fonds – DMF, Dutch Mortgage Fund – onder te brengen. En daarna aan institutionele klanten aan te bieden. Een heel belangrijke aanvulling op traditionele obligaties in de beleggingsportefeuille; inmiddels beheren we hiervan ruim 20 miljard euro voor onze klanten. Aanvankelijk in Nederland, maar inmiddels ook in bijvoorbeeld Duitsland, België en Frankrijk. DMF is een unieke propositie met prima rendement; ongeveer 2% boven staatsobligaties met het equivalent van een AA-credit rating. Heel betrouwbaar dus, een kardinaal gegeven. Ook aantrekkelijk: dit fonds sluit perfect aan bij de regelgeving, de manier waarop pensioenfondsen en verzekeraars balansvermogen moeten aanhouden voor hun beleggingen. DMF past deze sector als een jas.”

 

Distributiekanalen

De ruimte die Aegon Asset Management biedt aan talent en creativiteit heeft de weg geëffend voor de spectaculaire groei. DMF is daar een voorbeeld van en bezorgde Aegon Asset Management het fundament in het klantenbestand: inmiddels zo’n 125 grotere pensioenfondsen en verzekeraars. “Wij zijn inmiddels met 1300 medewerkers, van wie 300 in Nederland. In diverse belangrijke industrielanden hebben we nu kantoren. Met een belegd vermogen van 325 miljard euro (100 miljard in Nederland) zijn we wereldwijd een serieuze speler. In 2018 hebben we alweer voor 18 miljard aan nieuw pensioengeld binnengehaald. Hieronder 3 miljard via Aegon STAP, het eerste en met afstand grootste Algemeen Pensioenfonds (APF) in Nederland. In Europa behoren we tot de top als het gaat om actief vermogensbeheer. Ook in Noord-Amerika zijn we goed gepositioneerd met Aegon USA, waarmee we liability driven beleggingen en real assets managen voor onze klanten. Ook werken we toenemend samen met onze partner La Banque Postal Asset Management, waarin we een belang van 25% hebben. Met hun expertise op het gebied van infrastructuurbeleggingen (Infra-Debt) vullen zij ons aanbod goed aan. Daarnaast ontginnen we met hen de grote Franse markt. Kortom, wij gaan ook actief partnerships aan om ons aanbod op het gebied van alternatieve vastrentende beleggingen te versterken. Dit past uitstekend bij het succesvolle Aegon DNA.”

Recente stories