Innovatie in de zorg

Cliënten willen steeds meer maatwerk in hun begeleiding. Terwijl de overheid nadrukkelijk de hand op de knip houdt en gemeenten zorggeld reserveren voor tegenvallers. Dat is een lastige paradox. Maar de ’s Heeren Loo Zorggroep zeurt daar liever niet over. “Het is aan ons om die ontwikkeling het hoofd te bieden.”

Bestuursvoorzitter Jan Fidder geeft leiding aan de ’s Heeren Loo Zorggroep. Die behoort tot de top dertig van werkgevers in Nederland. De instelling biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders in zo’n driekwart van alle Nederlandse gemeenten. Daarom staat de zorgaanbieder vol in de wind van de transitie die de overheid in gang heeft gezet. “Dat is niet gemakkelijk. Maar we hebben de schaal en we hebben de kennis. En zeuren helpt niet. We zullen gewoonweg beter en sneller moeten meebewegen met wat de samenleving van ons vraagt. En samen met andere zorgaanbieders moeten optrekken in het ontwikkelen van nieuwe, meer passende vormen van zorg.”

Schaalgrootte

Volgens Fidder ligt de sleutel in co-makership. In verschillende opzichten. In de eerste plaats vragen cliënten en hun ouders om steeds meer maatwerk. Dat kunnen zorgaanbieders niet meer alleen leveren. Samen in zorgland optrekken is wat Fiddes betreft dan ook cruciaal. Maar dat moeten zorgaanbieders wel willen. “En die bereidheid vind ik nog niet overal even sterk ontwikkeld”, stelt Fidder voorzichtig. Klanten vragen ook in andere opzichten flexibiliteit van zorgaanbieders. “Ze willen meer regie over hun leven en de begeleiding die we hen bieden. De overheid ondersteunt hun wens. Die ontwikkeling leidt nu al tot andere vormen van mantelzorg en familieparticipatie. En die lijn zet zeker door.” Voor Fidder is samenwerken met familie dan ook een van de speerpunten van beleid. En niet alleen omdat dit past in het beleid van de overheid. “Een kind en zijn of haar ouders zijn een leven lang met elkaar verbonden. Wij lopen vaak maar een klein stukje mee in hun leven. Bescheidenheid past ons daarin. Wij moeten proberen iets van betekenis aan hun leven toe te voegen. Maar alleen als zij dat willen. Daarin moeten we adaptief zijn.”

Co-makership zoekt de ’s Heeren Loo Zorggroep overigens ook met overheid en financiers. “We willen graag meedenken. Onze schaalgrootte doet er in dat opzicht echt toe. We weten veel van ICT en financiële systemen en kunnen ontzettend veel op dit gebied. Dat helpt enorm om problemen in deze ingewikkelde transitie op te kunnen lossen.”

 

‘Niet zeuren, maar samen optrekken’

Innovatie in de zorg

Recente stories