Innovatie helpt zorgkloof te dichten

“Medische innovatie kan helpen om het dreigende zorginfarct te voorkomen”, aldus Novartis-directeur Adriaan Kooy. “Maar dan moeten partijen in de zorgketen wel samenwerken.”

Innovatie helpt zorgkloof te dichten

De vraag naar zorg blijft stijgen, terwijl de kosten steeds hoger en de personeelstekorten nijpender worden. Werkt nu één op de zeven werkende mensen in de zorg, in 2040 moeten dat er één op de vier worden om aan alle zorgbehoeften te kunnen voldoen, zo voorspelt de SER. “We stevenen af op een zorginfarct”, zegt directeur Novartis Nederland Adriaan Kooy. “Een toenemende zorgvraag aan de ene kant, een tekort aan mensen en middelen aan de andere kant.”

‘Innovatieve oplossingen helpen de patiënt en verlichten de werkdruk’

Zorginnovatie

Om de zorgkloof te helpen dichten komt Novartis met innovatieve oplossingen die de patiënt helpen en de werkdruk in de zorg verlichten. “Ons credo is niet voor niets ‘reimagining medicine’. Naast nieuwe werkingsmechanismen en indicaties kijken we ook naar hoe we medicijnen op een slimme manier kunnen verbeteren”, zegt head of Public Affairs Jan Güse. “Zo hebben we oplossingen ontwikkeld waarmee patiënten zelf thuis hun medicatie kunnen toedienen en hiervoor niet langer naar het ziekenhuis hoeven te komen om deze per infuus te krijgen. Dat is én makkelijker voor de patiënt én het scheelt handen aan het bed.”
Kooy: “Ook ontwikkelen we middelen die patiënten minder vaak hoeven in te nemen met hetzelfde resultaat. Daarmee is de kans kleiner dat het fout gaat en de persoon in kwestie alsnog een beroep moet doen op de zorg.”

Samen

De heren lichten hiermee een tipje van de sluier op als het gaat om innovatie in de zorg. “De medische wetenschap boekt enorme vooruitgangen”, zegt Güse. “Van doorbraken in diagnostiek en behandelmethoden tot en met baanbrekende vaccins, implantaten, gentherapie, robotica en innovatieve medicijnen.”

Met dat laatste hoopt Novartis Nederland een bijdrage te leveren aan het afwenden van de dreigende gezondheidscrisis. Kooy: “Maar dat kunnen we niet alleen. We moeten en willen samenwerken met alle partijen in de zorgketen: zorgverzekeraars, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, overheid en bedrijven. Want om medische innovaties écht te laten landen zijn doeltreffende innovatie en lef nodig, moeten we niet bang zijn om oude praktijken los te laten, hebben we een overheid nodig die investeert in research en ontwikkeling, en is samenwerken cruciaal. Hier werken elke dag ruim tweehonderd mensen met passie aan oplossingen voor patiënten. Maar innoveren moeten we ketenbreed doen.”

Innoveren doe je samen

Recente stories