Inhoudelijk overtuigend

Brunel Engineering is al 35 jaar actief in het werven en plaatsen (detachering) van hooggekwalificeerde bouwciviele engineers bij opdrachtgevers in dat gebied. Door te blijven investeren in de carrières van zijn medewerkers kan Brunel altijd voldoen aan de vraag naar flexibel inzetbare bouwtechnici.

Brunel Engineering is onder andere actief binnen grote projectorganisaties. “Zo zijn we op dit moment bijvoorbeeld zeer nadrukkelijk betrokken bij de aanleg van de Tweede Coentunnel”, aldus accountmanager Jeroen Overwijk.

 

“Bij dit soort projecten is het tegenwoordig gebruikelijk om met een vaste kern sleutelfiguren te beginnen en daaromheen een flexibele groep tijdelijk personeel aan te stellen. Brunel Engineering kan desgewenst in beide categorieën voorzien. We beschikken over zeer ervaren engineers die leidinggevende taken kunnen uitvoeren, maar ook over hoogopgeleide afgestudeerden die ervaring willen opdoen binnen een aantal verschillende projecten. Een van de onderscheidende factoren ten opzichte van andere detacheerders is dat wij zowel kennis van de branche als kennis van de arbeidsmarkt ten gunste van kandidaat én opdrachtgever inzetten. Brunel richt zich op hbo+-specialisten, maar dat wil niet zeggen dat de aard van de opleiding bepalend is voor het soort werk dat onze professionals gaan doen. Onze medewerker Jasper Flapper bijvoorbeeld, zocht na zijn studie Watermanagement een baan binnen die discipline, maar kon die niet direct vinden.”

 

Procesmatig

“Daarom stapte ik naar Brunel, in de hoop dat ik dat soort werk daar wel tijdelijk zou kunnen vinden”, aldus Flapper. “Jeroen wist mij echter te interesseren voor de Tweede Coentunnel. We werken binnen dit project met een zogeheten DBFMcontract, wat staat voor Design, Build, Finance & Maintenance. Mijn taak als medewerker Contractzaken is ervoor zorgen dat alle afspraken die binnen dat contract met de verschillende partijen zijn gemaakt, ook daadwerkelijk worden nagekomen. Het DBFM-contract is zodanig opgesteld dat er wel allerlei eisen in gespecificeerd staan, maar dat de manier waarop aan die eisen voldaan moet worden varieert. Dat vergt een hoge mate van procesmatig denken en het vermogen om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden. Drie weken na mijn afstuderen was ik via Brunel binnen een totaal andere omgeving aan het werk dan waarvoor ik ben opgeleid. Tot mijn eigen verbazing ontdekte ik dat ik dit soort werk niet alleen goed kan, maar dat ik het ook nog leuk vind. Het project heeft veel meer kanten dan ik had verwacht. Ik dacht net als de meeste mensen dat het alleen om de aanleg van die tunnel gaat, maar daaromheen moet ook nog een geheel vernieuwde infrastructuur worden aangelegd. Daar is een groot aantal zeer uiteenlopende partijen bij betrokken, variërend van commerciële marktpartijen tot overheden en andere belanghebbenden.”

 

Creatief proces

Jeroen Overwijk vult aan: “Het leuke van de functie van Jasper is inderdaad dat hij iets totaal anders is gaan doen dan waarvoor hij is opgeleid. Mijn aandeel als accountmanager was dat ik de mogelijkheden heb ingeschat en beide partijen ervan kon overtuigen. Dat typeert de onderscheidende manier waarop Brunel in de markt staat: innovatieve werving is goed kijken naar de unieke eigenschappen die de kandidaten zélf hebben, om die vervolgens binnen een specifieke omgeving optimaal in te zetten. Daar gelden geen vaste regels voor – je moet juist oog hebben voor de onverwachte aspecten die anderen over het hoofd zien. Daarnaast zijn we zeer flexibel in de richting van onze technici. Wanneer zij na het voltooien van een of meer projecten via ons nog meer ervaring willen opdoen, juichen we dat uiteraard van harte toe. Maar wanneer zij na een aantal projecten in vaste dienst willen treden bij een relatie, kan dat met inachtneming van wederzijdse wensen natuurlijk ook.”

 

Juiste verhouding

“Onze kracht zit in onze unieke werkwijze”, licht Arjan de Vries, directeur Brunel Engineering, toe. “We focussen consequent op het optimaal behartigen van de belangen van beide partijen. Aan de ene kant bedienen we opdrachtgevers die tijdens hun zoektocht naar hoogopgeleide en flexibel inzetbare technici, professionele ondersteuning wensen. Aan de andere kant ondersteunen we kandidaten die bezig zijn om een interessante carrière op te bouwen. We verdiepen ons dus zowel in de specifieke business van onze opdrachtgever als in de persoonlijke capaciteiten en eigenschappen van de kandidaten. Afhankelijk van hoe de interesses zich ontwikkelen, versterken we die capaciteiten. De ideale plaatsing komt vervolgens tot stand door het creëren van de juiste verhouding tussen harde en zachte criteria. Dat creatieve proces beheerst Brunel als geen ander en daarom zijn we voor zowel opdrachtgevers als hoogopgeleide technici de aangewezen partij. Zelfs in een wat minder gunstig economisch klimaat blijven we als Brunel volop investeren in de mogelijkheden om de persoonlijke eigenschappen en capaciteiten van onze technici verder te ontwikkelen. We denken niet alleen aan nu, maar ook aan de nabije toekomst, waarin het tekort aan toptechnici alleen maar zal toenemen.”

Inhoudelijk overtuigend

Recente stories