‘Ik geloof in de kracht van samen’

Onze maatschappelijke uitdagingen stapelen zich in ongekend tempo op. Welke verantwoordelijkheid neem ik als bedrijf voor de uitdagingen in de samenleving? Dat moet elk bedrijf zich méér dan ooit afvragen nu de overheid snakt naar oplossingen, zegt Ron Steenkuijl, directielid van ADG, dat succesvol publiek-private samenwerkingen aanjaagt.

‘Ik geloof in de kracht van samen’

De kloof tussen arm en rijk vergroot zich. Zo ook die tussen laag en hoog opgeleiden. En de spanning tussen mensen met verschillende culturele achtergronden neemt toe. Het respect voor doeners is in Nederland verloren gegaan. De gevolgen zijn zorgwekkend. Steenkuijl: “Mensen die dagelijks letterlijk de handen uit de mouwen steken worden sterk ondergewaardeerd, terwijl zij onmisbaar zijn om onze economie draaiend te houden.”

Afbrokkeling verzorgingsstaat

Nederland transformeert van verzorgingsstaat in een maatschappij van zelfredzaamheid met minder voorzieningen en een steeds kleiner sociaal vangnet. De polarisatie groeit en het wij-zij-denken versterkt. Steeds meer burgers komen in (financiële) problemen, sterk aangewakkerd door de diepe crisis waarin Nederland verkeert. “Door een terugtrekkende overheid ontstaan systeemgaten. Daarom moeten bedrijven mede de regie nemen en relevante maatschappelijke initiatieven ontplooien om de genoemde kloof te dichten.”

Steenkuijl heeft vanuit ADG met het nodige doorzettingsvermogen talrijke publiek-private samenwerkingen opgezet, waarna prachtige projecten de instemming kregen van de overheid. “Vanuit het collectief is veel bereikt. Ik geloof heilig in de kracht van samen.”

Nederlandse Schuldhulproute

Een van de geïnitieerde projecten is de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Burgers met geldzorgen verdwaalden in een woud aan versnipperde oplossingen, waarna de problemen alleen maar groter werden. Het initiatief voorziet in één centrale schuldhulproute, waarbij burgers met schulden al na de eerste signalen direct hulpinterventie op maat krijgen. Na een online test volgt persoonlijke hulp. “Landelijk is er nu één loket voor elke burger in Nederland. Uitgangspunt is een lokale oplossing via een landelijk schaalbaar ecosysteem. Zo werkt de verzelfstandigde NSR samen met talrijke gemeenten en bedrijven aan een schuldenvrij Nederland. Het project staat als een huis”, licht Steenkuijl toe. “We dragen zo een steentje bij aan een groot maatschappelijk probleem. 20% van de Nederlanders heeft risicovolle of problematische schulden. De maand augustus telde NSR maar liefst 183.000 hulpvragen.”

De hulpinterventies van NSR bestaan uit zelfhulpinstrumenten, gemeentelijke schuldhulp, hulp van een lokale vrijwilliger of via fiKks. De kracht van de fiKks-app is dat mensen met schulden (anoniem) in contact komen met buddy’s die meedenken over oplossingen. Steenkuijl ontving een miljoen euro van ADG voor de ontwikkeling en het genereren van landelijke bekendheid. Onder anderen Koningin Máxima en politicus Jeroen Dijsselbloem boden daarbij hulp. De banken doneerden gezamenlijk 2 miljoen euro startkapitaal aan NSR. Inmiddels doen 140 gemeenten mee, die financieel ondersteunen. Zo ook diverse energie- en telecombedrijven en zorgverzekeraars. Iedereen kan er gebruik van maken”, vertelt de sterk betrokken Steenkuijl. “Werknemers zonder schulden zijn productiever en minder vaak ziek. Ook werkgevers plukken de vruchten.”

‘Juist bedrijven moeten meer regie nemen bij de aanpak van grote maatschappelijke problemen’

Nederlandse InclusiviteitsMonitor

De Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM) is voortgekomen uit het door Steenkuijl bedachte Nationaal Integratiediner, waarbij jaarlijks circa 23.000 mensen met diverse etnische achtergronden samen koken en eten. De NIM, gebaseerd op tientallen wetenschappelijke onderzoeken en ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Utrecht, is uitgegroeid tot een landelijk instrument dat bedrijven gebruiken voor verbetering van hun diversiteits- en inclusiviteitsbeleid. “We brengen in beeld hoe mensen zich voelen én beleven in hun zijn. En ook hoe bedrijven omgaan met verschillen tussen mensen. De NIM geeft per bedrijf knelpunten en handvatten voor verbeteracties. Zo werken wij mee aan een écht inclusief Nederland”, vertelt de enthousiaste Steenkuijl.

De Wil

Bovenstaande projecten zijn voortgekomen uit whitepaper ‘De Wil’, de kern van de strategie van ADG, ondersteund door premier Mark Rutte. “Volgens deze visie willen we mensen maximaal in hun kracht zetten. Als medewerker en richting de maatschappij. We zorgen dat mensen niet in de problemen komen, maar mee blijven doen in onze maatschappij. We willen een land waarin iedereen erbij hoort”, overtuigt Steenkuijl. “Samen schouder aan schouder optrekken en opereren vanuit het collectief. Dan blijkt in dit land veel mogelijk. Gewoon door te doen.” Alle activiteiten van De Wil zijn ondergebracht in een stichting zonder enig commercieel doel: Helden van de Wil.

Met 25.000 werknemers behoort familiebedrijf ADG tot de grotere werkgevers van Nederland. De acht ADG bedrijven zijn actief in facilitymanagement en zorg & welzijn. De financiële holding ADG dienstengroep is onlangs getransformeerd in een strategische holding. “Daarbij blijven we geloven in eigen regie per bedrijf. Naast meer samenwerking tussen werkmaatschappijen ontstaat de employee journey. Onze mensen, die bovenal doeners zijn, zetten hun loopbaan dan gemakkelijker horizontaal voort in andere onderdelen. Bijvoorbeeld een schoonmaakster die boa of telefoniste wordt. Net als bij de ontwikkeling van De Wil vormt daarbij luisteren naar en respect voor mensen ons uitgangspunt”, besluit Steenkuijl.

Recente stories