ICTRO: Top-ICT’ers met rechtsgevoel

Het ICT-bedrijf voor de Rechterlijke Organisatie (ICTRO) staat aan de vooravond van belangrijke veranderingen. Volgens directeur Ron Kolkman is het de uitdaging om daar de goede medewerkers bij te vinden: “Goede ICT’ers met ondernemingszin en belangstelling voor recht.”

CTRO in Utrecht is een zeer bijzondere ICT-dienstverlener. “Dat komt doordat het domein waarin wij opereren niet commercieel of technisch is, maar puur menselijk”, vertelt directeur Ron Kolkman. Het ICT-bedrijf voor de Rechterlijke Organisatie, zoals de naam voluit luidt, verzorgt namelijk de complete ICTdienstverlening voor de rechterlijke macht. Die bestaat uit de rechtspraak (de rechters en hun ondersteuning) en het Openbaar Ministerie (de officieren van justitie en hun ondersteuning). Zij werken samen als derde staatsmacht aan een stabiele samenleving, waar mensen vertrouwen in hebben. Om die mensen gaat het. ICTRO is voor deze twee organisaties opgericht door het Ministerie van Justitie. De rechtspraak en het OM zijn op dit moment nog steeds de eigenaren. Voor hen beheert en onderhoudt ICTRO de infrastructuur en de achttienduizend werkplekken. Bovendien heeft ICTRO een flink aantal belangrijke (maatwerk)applicaties in beheer, zonder welke de rechtspleging in Nederland zou stilvallen. Maatschappelijk een vitale taak dus.

Veranderingen

ICTRO staat aan de vooravond van veranderingen. “Onze eigenaren zijn uiterst veeleisend en bovendien kritisch over onze dienstverlening”, bekent Kolkman. “Dat is begrijpelijk, want ook voor de Rechterlijke Organisatie is een vlekkeloze ICT-ondersteuning cruciaal.” Het gevolg van die kritische houding is dat het Openbaar Ministerie niet uitsluit dat het op termijn het ICT-beheer en -onderhoud aan een derde partij gaat uitbesteden. “aan de ene kant klinkt dat als een bedreiging voor het ICTRO, maar wij beschouwen het tegelijk als een uitnodiging om onze concurrentiepositie te verbeteren”, aldus Kolkman. “Die uitdaging gaan we uiteraard graag aan.” Die uitdaging bestaat uit de twee ‘klassieke’ componenten: kosten besparen en kwaliteit verhogen. “Om kosten te besparen, lichten we de eigen organisatie kritisch door. Doel is om onze efficiency te vergroten”, legt Kolkman uit. Dat proces heeft al tot verstrekkende maatregelen geleid. Zo heeft het ICTRO besloten om het aantal externe medewerkers dat de organisatie voor tal van projecten inhuurt, sterk terug te dringen. Volgens Kolkman heeft dat twee effecten. “Ten eerste snijden we daardoor in onze kosten. Met lagere kosten kunnen onze tarieven dalen, wat ongetwijfeld een gunstig effect heeft op onze aantrekkelijkheid als ICT-dienstverlener. Ten tweede is het afstoten van externe medewerkers ook een kwaliteitsslag. Want we worden daardoor gedwongen om de kennis van eigen mensen te ontwikkelen en nog meer te benutten. Ook daarmee verbeteren we onze concurrentiepositie. Door lagere kosten en betere kwaliteit wil ICTRO een aantrekkelijke interne ICT-provider zijn.”

Versterking

Dat ICTRO meer kennis in huis wil halen, betekent dat het de externe medewerkers gaat vervangen door vaste, eigen mensen. “Uiteraard vragen we van kandidaten in de eerste plaats diepgaande kennis van ICT”, zegt Kolkman als we hem om een profielschets van de ideale ICTRO-medewerker vragen. “Daarnaast ligt affiniteit met recht natuurlijk voor de hand.” Kolkman wil daarmee overigens niet zeggen dat kandidaten over grondige juridische kennis moeten beschikken. “Veel belangrijker is belangstelling voor recht en rechtspraak. De benodigde inhoudelijke kennis komt wel, bijvoorbeeld door de basiscursus die we nieuwe medewerkers aanbieden. Onderdeel daarvan is het bijwonen van een rechtszitting, zodat nieuwe medewerkers in ieder geval een goed beeld hebben van de wereld waarvoor zij werken.” Uiteraard is dat voor de inhoudelijke kant van het werk nuttig, maar ook voor de collegiale kant. “Voor medewerkers van de rechtspraak en het OM is ICT een black box. Het is hun wereld niet, maar een hulpmiddel waar ze zo min mogelijk last van willen hebben”, legt Kolkman uit. “Onze medewerkers moeten daarom begrip kunnen opbrengen voor hun eventuele ongeduld en technische onhandigheid.” een kwaliteit die hoog op de wensenlijst van het ICTRO staat, is ondernemingszin. “Onze organisatie verandert snel, zonder dat het einddoel volledig duidelijk is. Dat hangt immers van onze eigenaren af. We zoeken dus nieuwe medewerkers die de kracht en het inzicht hebben om constructief bij te dragen aan een (ver)nieuw(d) ICTRO.”

Ambtenaren zonder de klassieke mentaliteit

Wat tegenover ICTRO’s wensenlijst staat, zijn aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden met een goede balans tussen werk en privé. Op ICTROmedewerkers is het ambtenarenreglement van toepassing, inclusief bijvoorbeeld de optie van 4 werkdagen van 9 uur. aantrekkelijk is ook de ruime aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. “Driemaal per jaar voeren we functioneringsgesprekken, waarbij we nadrukkelijk aandacht besteden aan de ontwikkelingswensen van onze medewerkers. Bovendien hebben alle medewerkers een ruim persoonsgebonden budget voor scholing.” een goede ICT’er wordt bij ICTRO dus in alle opzichten beter.

ICTRO: Top-ICT’ers met rechtsgevoel

Recente stories