ICT bij Defensie: professionaliteit en nieuwe ontwikkelingen

IVENT levert, als onderdeel van Defensie, informatievoorziening en ICT, op kantoor en in het veld. Ruim drieduizend medewerkers werken mee aan de beste technologische oplossingen. Dat doen ze vierentwintig uur per dag: voor Defensie, maar ook voor ketenpartners binnen de openbare orde en veiligheid.

“Informatietechnologie wordt steeds belangrijker voor iedere moderne organisatie, dus ook voor Defensie”, licht Jacques Wetzels van het onderdeel Dienstverlening het belang van de ICTorganisatie toe. “Dat geldt niet alleen voor grote bedrijfsvoeringsprocessen, maar vooral ook voor het operationele domein. Daar hoort ontzettend veel technologie en organisatie bij, en op die manier maken wij Defensie vooral efficiënter en effectiever.” Majoor Anton Imminga van het onderdeel Operations vult aan: “Een juiste, tijdige en betrouwbare informatievoorziening is een cruciale schakel in de defensieketen. Die brengt mensen samen en leidt tot een betere en snellere vorm van besluitvorming. Kortom, een vorm van dienstverlening die voor onze klanten essentieel is. Dat is een mooi doel om aan bij te dragen.” De maatschappelijke relevantie van deze ICT-organisatie is dat Defensie steeds meer te maken krijgt met een gevoelig snijvlak tussen politieke ambities enerzijds (denk aan de Nederlandse bijdrage in tal van vredesoperaties) en de beheersing van kosten anderzijds (de recente miljoenennota spreekt boekdelen). Wetzels: “Het is meer dan ooit een uitdaging om de razendsnelle technologische ontwikkelingen te blijven volgen binnen maatschappelijk acceptabele kosten. Wij leveren met slimme inzet van ICT absoluut een bijdrage om Defensie kostenefficiënt te laten werken en dragen er direct toe bij dat de militairen in het veld ondersteund worden in het bereiken van resultaten. Daar zijn we best trots op.”

Uitdaging en ambitie

Imminga en Wetzels zijn nieuwe medewerkers en leggen uit wat hun keuze voor IVENT en daarmee voor Defensie heeft bepaald. Imminga: “Ik ben hier werkzaam sinds juni 2009 en daarvoor heb ik altijd bij de klant in het operationele domein gewerkt. Daar ben je erg gefocust op operationele inzet in relatie tot ICT: wat willen we bereiken, welke informatie hebben we daarvoor nodig en welke middelen zetten we daarvoor in? Het werken bij de interne leverancier is van een volstrekt andere dimensie. Ik ben wel blij dat ik die klantervaring kan inbrengen binnen de leveranciersorganisatie. Het is mijn persoonlijke ambitie om de wereld van de leverancier daaraan te kunnen koppelen.” Wetzels: “Wat mij heel erg aantrekt zijn vooral de omvang en het bijzonder interessante speelveld waarin je jezelf hier begeeft. Alles is hier groot: heel veel complexe technologie en de organisatie moet zich voortdurend aanpassen aan allerlei ontwikkelingen. Ik ben erachter gekomen dat je de uitdagingen die je hier vindt nergens anders tegenkomt. Het is vooral zo aantrekkelijk om hier te werken door de combinatie van professionaliteit met steeds nieuwe ontwikkelingen en de vele mogelijkheden om jezelf hier te ontplooien. Door de omvang van de organisatie en de steeds nieuwe gebieden waarin Defensie informatietechnologie ontwikkelt, is het aantal doorgroeimogelijkheden enorm. Je kunt dus voor jezelf iedere keer nieuwe uitdagingen creëren om door te groeien. De opleidingsmogelijkheden zijn prima en Defensie volgt de ontwikkelingen in de technologiemarkt. Vaak ontstaan daardoor weer nieuwe functies.”

Grootte biedt kansen

Binnen Dienstverlening is het erg belangrijk om te kijken wat er echt nodig is aan functionaliteit en aan diensten die de klanten willen afnemen. Wetzels: “Er is altijd een spanningsveld tussen de vragen die op een ICT-organisatie afkomen en wat je aan diensten kunt leveren. De vraag overstijgt altijd het aanbod. Dienstverlening profileert zich door ervoor te zorgen dat de juiste prioriteiten worden gesteld in dat capaciteitsvraagstuk. Daarin zoeken we steeds meer de relatie met de defensieonderdelen en de beleidsverantwoordelijken om gezamenlijk de juiste plannen te trekken voor de langere termijn. Binnen Dienstverlening zien we het als onze corebusiness dat de juiste dingen op het juiste moment gebeuren. Wij slaan een brug tussen wat de bedrijfsvoering nodig heeft en wat technologie mogelijk maakt. Dat is in één zin waar Dienstverlening voor staat.”

Majoor Imminga haakt hierop in door de vier hoofddoelstellingen van Operations te onderstrepen: “Happy Customers, wat natuurlijk goed aansluit bij het voorportaal van Dienstverlening, Financially Healthy, Future Proof en A Great Place To Work. Op basis van deze doelstellingen werken wij voortdurend verder aan de kwaliteit, de transparantie en de voorspelbaarheid van onze producten en diensten. Dat is vooral mensenwerk en daar draait het om. We doen het allemaal zelf.” Jacques Wetzels onderstreept nog de relevantie voor mensen die zich willen oriënteren op een baan binnen Defensie en de ICT: “Door de enorme omvang en complexiteit vind je hier een dienstverleningsorganisatie die vrijwel nergens in Nederland een equivalent heeft qua grootte. Honderden mensen houden zich hier fulltime bezig met functionele beheersprocessen, planprocessen, architectuur en financiële processen die rond ICT georganiseerd zijn. Die zorgen ervoor dat de klanten inderdaad dat krijgen wat ze nodig hebben. Mensen die zich oriënteren op een functie gericht op hun competenties en doelstellingen biedt dat hier ontzettend veel kansen om een functie op maat te vinden. Defensie onderscheidt zich daarin en besteedt daar ongekend veel aandacht aan.”

_________________

Ministerie van Defensie

CDC, IVENT

Binckhorstlaan 135

2516 BA Den Haag

Postbus 20703

2500 ES Den Haag

Telefoon: (070) 339 78 38

Fax: (070) 339 78 43

E-mail: ivent.com@mindef.nl

www.defensie.nl/cdc/ivent/

ICT bij Defensie: professionaliteit en nieuwe ontwikkelingen

Recente stories