HR-dienstverlener moderniseert IT

Randstad Groep Nederland wil de relatie met werkenden en werkzoekenden liefst een leven lang vasthouden. Geavanceerde IT is nodig om de vereiste data inzichtelijk te maken; de huidige applicaties moeten daarom gemoderniseerd worden. Chief Information Officer Frank Coster en ICT directors De Jong en Van den Heuvel lichten toe.

HR-dienstverlener moderniseert IT

Frank Coster ruimt allereerst wat misverstanden uit de weg: “Mensen denken vaak dat Randstad Groep alleen een uitzendbureau is, maar we zijn veel meer dan dat. We zijn een breed georiënteerde HR-dienstverlener met 35.000 werknemers in 39 landen. Uitzenden is natuurlijk nog steeds een belangrijk onderdeel van onze activiteiten, maar we zitten ook inhouse bij grote klanten en we leveren professional services, zoals recruitment. We willen een organisatie zijn die mensen gedurende hun hele carrière begeleidt, ondersteunt in hun ontwikkeling en aan het werk houdt.”

Cockpit

Coster vervolgt: “Als gevolg van de coronacrisis zijn veel mensen hun baan kwijtgeraakt. Tegelijkertijd worden er in andere sectoren juist steeds veel mensen gezocht. Wij proberen proactief mensen te helpen om een passende nieuwe invulling te vinden. We kijken daarbij ook naar andere mogelijkheden, eventueel door omscholing of bijscholing; IT moet hierin onze consultants ondersteunen. Zij hebben informatie en inzicht in de achtergronden van mensen nodig om te kunnen inschatten of iemand in een andere sector mogelijk wel een baan kan vinden. Daartoe ontwikkelen we een ‘cockpit’ die direct en overzichtelijk toegang geeft tot alle data die consultants nodig hebben, met relevante inzichten over de klant en kandidaten. Onze achterliggende systemen moeten we integreren.”

‘Wij zijn een echt mensenbedrijf en dat is tot in alle haarvaten voelbaar’

Jacinta van den Heuvel, als ICT director verantwoordelijk voor end user experience en het ontwikkelen van tooling voor de consultants vult aan: “Groot voordeel van de cockpit is dat onze consultants en managers nog beter de controle hebben over hun dagelijkse en wekelijkse werkzaamheden. Ze krijgen een duidelijk overzicht van wat er gebeurt in de markt en kunnen op basis van die informatie de juiste keuzes op het juiste moment maken voor klant en talenten. Op deze manier kunnen we een langlopende relatie met iemand aangaan en onderhouden. Het gaat niet meer om die ene plaatsing, maar om een relatie gedurende de hele loopbaan.”

Digitale transformatie

RGN IT is het IT-bedrijf van Randstad Groep Nederland (RGN), waaronder Randstad, Tempo-Team, Yacht en BMC vallen. Bij RGN IT zijn 250 werknemers actief, verdeeld over zes units. Vroeger regelde elk land zijn eigen IT; tegenwoordig wordt er veel meer samengewerkt. Coster: “Zo hebben we een regiostructuur ingevoerd. Nederland is nu ook betrokken bij de IT van de Scandinavische landen. Verder werken we samen met de tien grootste landen waar Randstad Groep actief is, waaronder de VS, Frankrijk en België. Met elkaar bedenken we global oplossingen, gebaseerd op de ervaring die we wereldwijd opdoen.”

Inverdieneffecten

Sprekend voorbeeld van zo’n oplossing is de beslissing om de eigen datacentra in te ruilen voor de AWS-cloud. Deze overgang is in alle landen doorgevoerd. Monique de Jong, ICT director Cloud-AWS en tevens verantwoordelijk voor security, voerde de regie. “Na een jaar voorbereiding hebben we tussen januari 2018 en juli 2019 alle businessapplicaties vanuit onze twee Nederlandse datacenters naar de Amazon-cloudomgeving gemigreerd.”

Frank Coster is blij dat de migratie in kannen en kruiken is en de IT-processen gladjes verlopen. Tijd om stil te zitten is er echter niet bij, want hoewel de migratie door AWS al interessante voordelen biedt op het terrein van beheer en scaling, liggen de beoogde echte inverdieneffecten een stuk verder. Die betekenen een verstrekkende ingreep in de applicatiearchitectuur.

Cloud native

De Jong: “Technologie wordt steeds belangrijker. Daarom moeten wij ons landschap flexibel en toekomstvast maken. Zo zijn we intensief bezig met nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van data sciences. Om dat in goede banen te leiden moet onze applicatiearchitectuur worden gemoderniseerd”. Coster verduidelijkt: “Die wordt opnieuw opgezet: modulair en cloud native. Zoals gezegd doen we dit samen met onze collega’s wereldwijd, wat het enorm interessant en uitdagend maakt.”

In Nederland ziet het drietal de modernisatie met vertrouwen tegemoet, mede dankzij de interne cultuur bij Randstad Groep. Van den Heuvel roemt de flexibiliteit, ruimte voor experimenten en eigen initiatief. En Coster is vooral blij met de nauwe vervlechting van IT met de business, het veelvuldige contact van IT met de eindklant en bovenal het warme karakter van het bedrijf. “Wij zijn een echt mensenbedrijf en dat is in alle haarvaten voelbaar.”

https://www.werkenbijrandstad.nl/nl/nl/c/it-jobs

Recente stories